Inlägg av Utvecklingsadmin

Enormt raffinaderi kan byggas i Sverige

En förstudie ska undersöka möjligheterna att bygga ett bioraffinaderi med kapacitet att ta fram drygt 1,5 miljoner ton färdiga produkter från skogsråvara, skriver ATL på sin hemsida. En förstudie kallad “Flaggskepp Bioraffinaderi,” ska utreda förutsättningarna i Sverige för att förverkliga bioekonomin med hjälp av skogen. Förstudien leds av SP Processum med stöd av 13 företag som […]

Historiska byggnader får titthålskirurgi

Genom en unik metod kan Kalle Bandh och hans team rädda kulturhistoriskt viktiga fastigheter från förruttnelse och förfall, med minsta möjliga påverkan på både människa och miljö, skriver WSP. Människan har i alla tider strävat efter att bosätta sig nära vatten. I miljöer som erbjudit en mängd praktiska fördelar, men som ur ett byggnadsperspektiv ofta varit […]

Där den rastlöse finner ro

Det visade sig att min rastlöshet kom väl till pass i konsultbranschen. Som ung konsult får jag möjlighet att arbeta tillsammans med drivna kollegor i projekt som engagerar mig. Potentialen att växa i yrkesrollen är enorm, och utveklingskurvan går skarpt uppåt. Under hösten 2014 läste jag det femte och sista år på civilingenjörsprogrammet i Miljö- och Vattenteknik i Uppsala och min högsta önskan var att rädda världen. […]

Virtual Reality – Ett framtida verktyg för byggbranschen?

(VR) Virtual reality är på väg att förändra den digitala värld vi lever i efter 20 år i dödläge. Det var på 90-talet som visionen om virtuella världar skapades där vi inte längre skulle begränsas av tvådimensionella skärmar. Idag har tekniken mognat och den används redan till viss del i byggbranschen, då för att skapa en bättre förståelse […]

Lisebergs nya vattenpark tar tusentals gäster

Liseberg planerar för ett av sina största projekt, att bygga hotell och vattenpark direkt söder om den befintliga nöjesparken. Norconsult har genomfört en riskanalys gällande transport av farligt gods i närheten av det planerade området, skriver Norconsult. En detaljplan håller på att tas fram med syfte att möjliggöra för Liseberg AB att utvidga verksamheten söderut, med […]

Young Professionals RiNord 2015 – Stockholm

Bygga broar mellan de nordiska länderna stod på agendan för Young Professionals RiNord konferensen. Genom att dela med sig av erfarenheter skapar det inspiration och möjligheter till framtida samarbete. RiNord (Rådgivande ingenjörer i Norden) är en konferens som hålls för nordiska representanter inom branschorganisationen för teknikkonsulter inom arkitekt-, samhällsbyggnad- och industrisektorn. Konferensen syftar till att […]

Så resonerade jag när jag sökte min utbildning

Nu börjar sommaren sakta men säkert att närma sig vilket innebär att det i dagarna är sista ansökningsdagen till högskola och universitet. Oavsett om du redan sökt eller tänker söka tänkte jag dela med mig av mina erfarenheter.   Jag gick det Systemvetenskapliga programmet på Linköpings universitet och var vid den här tidpunkten de året inte […]

Ett jobb – tre bolag

En solig dag i juni för snart tre år sedan tog jag examen från Informationsdesignprogrammet på Mälardalens Högskola i Eskilstuna. Jag var nu redo att ta nästa steg, ut i arbetslivet. Knappt hade ångesten för examensarbetet hunnit lägga sig innan jag signerade mitt första ”riktiga” anställningsavtal. Jag blev teknikinformatör på Etteplan i Linköping. Sedan min […]