Berättelser

Projektledare inom exteriör och interiör

– Hos Semcon kan man vara sig själv och får hjälp med att…

Lockades av höga krav på hållbarhet

Josefin Norén Almén jobbar med att förena den fysiska miljön…

Tydlig vision för hållbara samhällen

Jag märkte att Tyréns hade en tydlig vision att jobba för…

Från sommarjobb till enhetschef via mätbilen

Martin Wiström började sin yrkesbana på Ramböll RST genom…

Ett skarpt affärssinne

Michael McCann har över 10 års erfarenhet inom konstruktion…

Jobbar brett med hållbarhetsfrågor

Evelina Johansson hjälper sina kollegor med miljö- och hållbarhetsarbetet.…