Berättelser

Stadsplanering med franska influenser

Stephan är landskapsarkitekt och stadsplanerare och jobbade…

Nya Karolinska Sjukhuset och bostäder

Wasan Abod har varit med och jobbat i projektet Nya Karolinska…

“Whites kontor i Linköping kändes rätt”

Frun tog Fouad Khalil från USA till Linköping. Nu stortrivs…

Jag ville utveckla mina tekniska kunskaper från studietiden

Jag ville utveckla mina tekniska kunskaper från studietiden…