Blogg

Från KTH till Qatar

Jag som skriver det här inlägget heter Victor Olsson. Sedan i november bor jag i Doha i Qatar där jag jobbar i ett av många projekt som i slutändan ska leda till att ett helt nytt tunnelbanesystem, som ska stå färdigt inför fotbolls-VM 2022. Jag har en examen från Samhällsbyggnadsprogrammet på KTH med inriktning mot projektledning. Sedan […]

Resedagbok från en industridoktorand

Att vara industridoktorand är en resa. Varje resa är unik. Jag påbörjade min efter att ha arbetat några år som konsult inom fältet samhällsplanering och miljökonsekvensbeskrivning.     Som industridoktorand stod jag bokstavligen med fötterna i två världar. Det var inte bara den fysiska arbetsplatsen som skilde sig åt utan det var verkligen som att beträda två olika världar med egna språk, normer, perspektiv och rutiner. Gemensamt var de höga förväntningarna på att jag skulle skapa eller till och med vara […]

Där den rastlöse finner ro

Det visade sig att min rastlöshet kom väl till pass i konsultbranschen. Som ung konsult får jag möjlighet att arbeta tillsammans med drivna kollegor i projekt som engagerar mig. Potentialen att växa i yrkesrollen är enorm, och utveklingskurvan går skarpt uppåt. Under hösten 2014 läste jag det femte och sista år på civilingenjörsprogrammet i Miljö- och Vattenteknik i Uppsala och min högsta önskan var att rädda världen. […]

Virtual Reality – Ett framtida verktyg för byggbranschen?

(VR) Virtual reality är på väg att förändra den digitala värld vi lever i efter 20 år i dödläge. Det var på 90-talet som visionen om virtuella världar skapades där vi inte längre skulle begränsas av tvådimensionella skärmar. Idag har tekniken mognat och den används redan till viss del i byggbranschen, då för att skapa en bättre förståelse […]

Young Professionals RiNord 2015 – Stockholm

Bygga broar mellan de nordiska länderna stod på agendan för Young Professionals RiNord konferensen. Genom att dela med sig av erfarenheter skapar det inspiration och möjligheter till framtida samarbete. RiNord (Rådgivande ingenjörer i Norden) är en konferens som hålls för nordiska representanter inom branschorganisationen för teknikkonsulter inom arkitekt-, samhällsbyggnad- och industrisektorn. Konferensen syftar till att […]

Två företag av tre i konsultsektorn behöver nyanställa

I dag, 10 november, presenterades STD-företagens marknadsrapport Investeringssignalen. I korthet kan man säga att det går bra för branschen och att det råder stor efterfrågan på nya medarbetare. Två företag medlemsföretag av tre anger att de behöver rekrytera de närmaste sex månaderna. Högst tryck är det hos teknikkonsulterna där fyra företag av fem företag har rekryteringsbehov. […]