Byggkonstruktör med stort engagemang

Christoffer Schunnesson kom i kontakt med Ramböll på arbetsmarknadsdagen ARKAD som arrangeras av Teknologkåren på Lunds Tekniska Högskola. När han fick reda på att Ramböll arbetar med byggkonstruktion ansökte han om sommarpraktik som senare ledde till anställning efter avslutad utbildning på väg- och vattenprogrammet.

– I början tog det ett tag innan jag kom in i CAD-ritandet, men jag hade hjälpsamma kollegor och fick direkt hoppa in i ett projekt och börja rita, det var väldigt spännande och roligt, berättar Christoffer.

För tillfället jobbar Christoffer med ett stort bostadsprojekt, 12 våningar över mark och två våningar under mark, i Malmö.

– Det som gör projektet utmanande är dels att det är ett så pass stort vattentryck att huset måste bottenförankras för att inte lyfta. Dels så finns det redan många befintliga ledningar i marken som försvårar spontningen.

Christoffer tycker att det är viktigt att ha ett stort engagemang för sitt arbete och han trivs i rollen som enhetschef.

– Jag har ingen erfarenhet från andra arbetsplatser inom branschen men jag ser Ramböll som ett empatiskt företag med hög kompetens som verkligen vågar satsa på unga medarbetare, menar Christoffer.

Eftersom Ramböll är stiftelseägt så försvinner inte vinsten till några aktieägare, istället går pengarna tillbaka in i bolaget vilket skapar en långsiktighet som i sin tur innebär möjligheter för utveckling.

– Ramböll har som mål att bli ännu större på marknaden och som enhetschef så är det en rolig och inspirerande utmaning, fortsätter han.

Christoffer ser Ramböll som ett företag som passar personer som vill ha ett varierande jobb med olika arbetsuppgifter.

– Dessutom har vi en Ramböllakademi som beskriver vilka kriterier som måste uppnås för att exempelvis bli uppdragsledare eller specialist inom ett område. Men det finns många vägar att gå och det som är mest spännande med Ramböll är nog långsiktigheten och tron på framtiden.

Artikeln är skriven av Ramböll.