Prestigelösheten röd tråd

Engagemang och teamkänsla är ingredienser för goda resultat, givande samarbeten och en bra arbetsmiljö. Christian Eek är enhetschef för VVS- & Energiteknik på Ramböll i Göteborg med ansvar för ett tjugotal medarbetare.

– Förmågan att arbeta prestigelöst är något jag uppskattar enormt och som jag upplever går som en röd tråd genom Ramböll. Att våga rådfråga andra och att snabbt få hjälp är en styrka. För att sätta samman ett starkt team med olika individer och kompetenser krävs tydliga långsiktiga mål och en vilja att utveckla både sig själv och teamet vidare, säger han.

Ett stort fokus i det dagliga arbetet ligger på att ha en nära kontakt med marknaden för att ha koll på vad kunderna vill ha just nu. Den senaste tekniken är ett måste för att kunna leverera hållbara lösningar.

– Teknik och konsultarbete går hand i hand. Att på så sätt ge sig själv de bästa förutsättningarna är lika viktigt som en bra gemenskap inom arbetsgruppen. Med de faktorerna på plats ska det mycket till för att inte trivas på sin arbetsplats och att göra bra ifrån sig ute i projekt.

Byggkonstruktör med stort engagemang

Christoffer Schunnesson kom i kontakt med Ramböll på arbetsmarknadsdagen ARKAD som arrangeras av Teknologkåren på Lunds Tekniska Högskola. När han fick reda på att Ramböll arbetar med byggkonstruktion ansökte han om sommarpraktik som senare ledde till anställning efter avslutad utbildning på väg- och vattenprogrammet.

– I början tog det ett tag innan jag kom in i CAD-ritandet, men jag hade hjälpsamma kollegor och fick direkt hoppa in i ett projekt och börja rita, det var väldigt spännande och roligt, berättar Christoffer.

För tillfället jobbar Christoffer med ett stort bostadsprojekt, 12 våningar över mark och två våningar under mark, i Malmö.

– Det som gör projektet utmanande är dels att det är ett så pass stort vattentryck att huset måste bottenförankras för att inte lyfta. Dels så finns det redan många befintliga ledningar i marken som försvårar spontningen.

Christoffer tycker att det är viktigt att ha ett stort engagemang för sitt arbete och han trivs i rollen som enhetschef.

– Jag har ingen erfarenhet från andra arbetsplatser inom branschen men jag ser Ramböll som ett empatiskt företag med hög kompetens som verkligen vågar satsa på unga medarbetare, menar Christoffer.

Eftersom Ramböll är stiftelseägt så försvinner inte vinsten till några aktieägare, istället går pengarna tillbaka in i bolaget vilket skapar en långsiktighet som i sin tur innebär möjligheter för utveckling.

– Ramböll har som mål att bli ännu större på marknaden och som enhetschef så är det en rolig och inspirerande utmaning, fortsätter han.

Christoffer ser Ramböll som ett företag som passar personer som vill ha ett varierande jobb med olika arbetsuppgifter.

– Dessutom har vi en Ramböllakademi som beskriver vilka kriterier som måste uppnås för att exempelvis bli uppdragsledare eller specialist inom ett område. Men det finns många vägar att gå och det som är mest spännande med Ramböll är nog långsiktigheten och tron på framtiden.

Artikeln är skriven av Ramböll.

Stadsplanering med franska influenser

Stephan är landskapsarkitekt och stadsplanerare och jobbade ca tio år i Frankrike innan han landade i Göteborg. I Frankrike jobbade han som landskapsarkitekt i Paris och som stadsplanerare på ett kommunförbund med stads- och regionutvecklingsfrågor i Aix en Provence.

Stephan tycker om utmaningar och när det inte längre räckte med bergsklättring flyttade han till Sverige. Det visade sig vara en rejäl utmaning att börja jobba i ett nytt land. Han tog sig dock fram genom sin yrkesskicklighet, och genom stödet från sina nya kollegor utvecklades svenskan efter hand.

– Ramböll är ett företag som ser till individen och den kompetens du har, företagskulturen bygger mycket på att ta egna initiativ och du måste kunna övertyga om att din linje är viktig och argumentera för din sak. Då kan dörrarna öppnas, allt är möjligt, säger Stephan.

På Ramböll arbetar han med uppdrag som kräver stort engagemang. Det ställs ofta utmanande krav som tvingar honom att tänka utanför ramarna och hitta kreativa lösningar med god designkvalitet.

– Ett mycket spännande projekt har varit att jobba för Biskopsgården i Göteborg där vi har utformat nya Friskväderstorget. Torget ligger i förorten och var ett ställe som man tidigare undvek på kvällstid. Jag som landskapsarkitekt var inblandad i en samrådsprocess med berörda grupper från området. Baserat på det har jag hjälpt till att uttrycka och utforma gruppens önskemål och drömmar. Det var ett väldigt spännande och lärorikt uppdrag. Arbetet med medborgare måste väcka leende och intresse, det måste göras med lyhördhet och engagemang så att de känner sig delaktiga. Samarbete i alla möjliga former ger mig lust och inspiration i arbetet med projekten, fortsätter Stephan.

I framtiden hoppas han få jobba med nya spännande uppdrag och med glimten i ögat säger han att han hoppas på att företaget etablerar sig i Frankrike.

Artikeln är skriven av Ramböll.

Nya Karolinska Sjukhuset och bostäder

Wasan Abod har varit med och jobbat i projektet Nya Karolinska Sjukhuset i Solna. Nu har hon bytt arbetsuppgifter och ritar bostäder.

Vad gör du på White?
– Jag är medverkande arkitekt på White i Stockholm. Under mina 2,5 år på White har jag främst jobbat i det stora projektet Nya Karolinska Sjukhuset, men i september bytte jag grupp. Nu ritar jag bostäder.

Varför valde du White som arbetsgivare?
– När jag kom till Sverige från Jordanien så förstod jag ganska snart att White är en väldigt bra, kanske den bästa arbetsgivaren när det gäller mitt yrke som arkitekt. Och nu vet jag att här finns en väldigt bra arbetsmiljö och bra utvecklingsmöjligheter.

Vad har du för bakgrund?
– Jag har en Bachelor of Science i arkitektur från Irbid i Jordanien. Efter examen jobbade jag i Amman i Jordanien som arkitekt inom olika verksamhetsområden i fyra år. Jag flyttade till Sverige för fem år sen, och under det första året lärde jag mig svenska i SFINX – Intensiv svenska för ingenjörer. Då tog jag även några arkitekturrelaterade kurser på KTH. Sen blev jag anställd hos Projektengagemang kring Arkitektur i Stockholm, och där spenderade jag 1,5 år innan jag kom till White.

Tycker du att din utbildning motsvarar det jobb du har idag?
– Ja!

Hur vill du utvecklas? Vad gör du t.ex. om fem år, om du får välja?
– Om fem år vill jag gärna uttrycka min kreativitet mer. Jag vill till exempel bidra till en vinst för White i en internationell tävling, eller vara med och utveckla stadsutvecklingen i Stockholm.

Artikeln är skriven av White. Läs mer

“Whites kontor i Linköping kändes rätt”

Frun tog Fouad Khalil från USA till Linköping. Nu stortrivs han och vill överraska linköpingsborna.

Vad gör du på White?
– Jag är arkitekt på Whites kontor i Linköping. Under de senaste två åren har jag varit en av de ansvariga formgivarna för kvarteret Braxen, ett stort, kommersiellt ombyggnadsprojekt i centrala Linköping. Jag sitter även med i kontorets ledningsgrupp.

Varför valde du White som arbetsgivare?
– För två år sen bodde jag i USA men jag började fundera på att flytta till Sverige eftersom min fru är svensk. När jag började kolla efter jobb fastnade jag för 10-12 olika företag över hela landet, men Whites kontor i Linköping kändes rätt – både för känslan på kontoret, stadens storlek och för att vi har släkt i närheten. För mig som kommer från USA var det en stor fördel att komma till White, eftersom jag lätt kunde föra över mycket av min erfarenhet från stora, komplexa projekt. Språket var inte heller något hinder. Jag känner verkligen att vi valde helt rätt.

Vad har du för bakgrund?
– Jag har en femårig kandidatexamen i arkitektur från Auburn School of Architecture i Alabama. Efter min examen jobbade jag ett tag i London, och därefter framför allt i sydöstra USA. Jag har jobbat med många olika projekt – allt från konstmuseum till barnsjukhus, och det projekten ofta har gemensamt är att de är stora och komplexa. De tekniska aspekterna av arkitektur intresserar mig mycket. Inte bara vad gäller mjukvara och BIM – jag är också intresserad av produktionsteknologi, som prefabricering och fasadelement.

Tycker du att din utbildning motsvarar det jobb du har idag?
– Ja. Min utbildning var väldigt bra. Arkitektskolan i Auburn har en väldigt designfokuserad studiostruktur, men utbildningen krävde också mycket i form av matte och andra vetenskapliga ämnen. Men det är jag glad för idag eftersom det lärde mig att vara mer analytisk och problemlösande.

Vad gör du om fem år, om du själv får välja?
– Jag har verkligen trivts här så om fem år hoppas jag att jag är kvar på det här kontoret. Gruppen har blivit yngre, vi deltar i många spännande projekt och vi överraskar linköpingsborna med spännande projekt av riktigt hög kvalitet!

Artikeln är skriven av White. Läs mer

Jag ville utveckla mina tekniska kunskaper från studietiden

Jag ville utveckla mina tekniska kunskaper från studietiden vidare och prova på yrket som konsult. Tyréns var ett företag som jag uppfattade som speciella med ett stort genuint intresse för teknisk utveckling och möjlighet genom ägandeformen att utveckla och driva nya idéer.”

Sara Månsson, avdelningschef:

Du valde Tyréns som arbetsgivare – varför?
– Jag ville utveckla mina tekniska kunskaper från studietiden vidare och prova på yrket som konsult. Tyréns var ett företag som jag uppfattade som speciella med ett stort genuint intresse för teknisk utveckling och möjlighet genom ägandeformen att utveckla och driva nya idéer.

Vad gör du i din roll på Tyréns idag?
– Jag arbetar som avdelningschef på broavdelningen i Malmö. I den rollen arbetar jag delvis som chef med uppgifter som resursplanering, strategi, utveckling, rekrytering, ekonomi, personalhantering och anbudshantering samt som konsult med projektering av broar.

Tycker du att din utbildning passar det jobb du har? På vilket sätt?
– Jag är Väg- och vatteningenjör med inriktning mot anläggningsteknik. Det är nog den bästa möjliga utbildning jag kunde ha haft med mig i min nuvarande roll. Men jag tror samtidigt att man formas så mycket i sina olika anställningar, att inriktningen på utbildningen efter ett tag blir av underordnad betydelse. Som civilingenjör har man hunnit få med sig en bred utbildning där man bland annat inser att det i många fall behövs hjälp av andra experter inom närliggande tekniska område, t.ex. geoteknikern och vägprojektören.

Vad är den största utmaningen i ditt jobb?
– Få broavdelningen i Syd att bli en stor, stabil och konkurrenskraftig broavdelning.

Hur vill du utvecklas? Vad gör du till exempel om 5 år?
– Jag vill bli en bättre broingenjör, jag vill arbeta i 3D, jag vill ha en bra helhetskunskap om brovärlden i allt från projektering till konstruktion i teori till verklighet och jag vill älska mitt jobb.

Hur fick du kontakt med Tyréns? Har du några tips till andra som vill göra det du gör?
– Första gången var genom min handledare i examensarbetet för LTH som var industridoktorand från Tyréns. Mitt tips är att alltid berätta vad du vill arbeta med, ingen (som jag känner i alla fall) kan läsa tankar, blir dina mål uttalade är det lättare för andra att hjälpa dig att nå dem.