Tyréns skapar ett bättre samhälle i nära samarbete med universitet och högskolor

Tyréns är drivande inom forskning och utveckling och har ett nära samarbete med universitet och högskolor. Vår ambition är att skapa bättre samhällen och våra medarbetare har en bred bakgrund. Våra medarbetare på Tyréns är till exempel civilingenjörer, högskoleingenjörer, miljöingenjörer, civilekonomer, järnvägsingenjörer, landskapsarkitekter, byggnadsantikvarier eller geologer. Läs mer

Vill du vara kreativ i en expansiv bransch?

Här ska det ligga lite text.

Exjobb för dig som studerar väg och vatten

Här ska det ligga lite text

Exjobb för driven och ambitiös arkitektstuderande

Här ligger det lite text