Möjligheter att utvecklas

Första mötet på Tyréns gav mig känslan av en trygg arbetsplats där jag inte skulle hamna i ett fack eller tvingas till karriärshets men jag ändå skulle få alla möjligheter att utvecklas som jag ville. Det är ett väldigt öppet och varmt företag.

Victor Enbom, geotekniker:

Du valde Tyréns som arbetsgivare – varför?
– Jag hade hört mycket gott om företaget från min professor samt studiekamrater. Första mötet på Tyréns gav mig känslan av en trygg arbetsplats där jag inte skulle hamna i ett fack eller tvingas till karriärshets men jag ändå skulle få alla möjligheter att utvecklas som jag ville. Det är ett väldigt öppet och varmt företag.

Vad gör du i din roll på Tyréns idag?
– Idag är jag handläggande geotekniker och jobbar med större och mindre projekt. I de större har jag hand om bland annat sättnings- och stabilitetsberäkningar samt 3D-modellering av geoteknik och geokonstruktioner. I de mindre projekten som ofta rör sig om nybyggnationer är jag i många fall uppdragsansvarig och behandlar alla geotekniska frågor.

Tycker du att din utbildning passar det jobb du har? På vilket sätt?
– Min utbildning passar väldigt bra, men det krävs mycket repetition samt viljan är lära sig mycket mer. Min utbildning gav mig en god bas att stå på och jag har användning av något varje dag. Inte minst gäller detta geotekniken, men även de delar jag inte trodde att jag skulle behöva håller mig aktiv i möten eller diskussioner som behandlar mer än mitt huvudämne.

Vad är den största utmaningen i ditt jobb?
– Geoteknik är ett omfattande ämne som är i ständig utveckling. Finner mig ofta i diskussioner med mina kollegor gällande problem där man beroende på erfarenhet kan rekommendera olika lösningar. Det gäller att resonera sig fram till det rimligaste. Utöver detta jobbar vi med många nya redovisningssätt, däribland att integrera med geoteknik med BIM, vilket är en utmaning.

Hur vill du utvecklas? Vad gör du till exempel om 5 år?
– Jag vill fortfarande lära mig mycket mer om geoteknik. Jag har även hittat några ämnen det vore kul att bli specialist i. Om fem år hoppas jag kunna vara teknikansvarig för något stort projekt och jobba tillsammans med entreprenör även i byggskede.

Hur fick du kontakt med Tyréns? Har du några tips till andra som vill göra det du gör?
– Jag kom i kontakt med Tyréns via min professor i geoteknik. Skickade in en ansökan och blev kallad till intervju med vändande e-post. Men min erfarenhet är att man ska ligga i och vara på gränsen till jobbig för att verkligen komma dit man vill.

Prestigelösheten röd tråd

Engagemang och teamkänsla är ingredienser för goda resultat, givande samarbeten och en bra arbetsmiljö. Christian Eek är enhetschef för VVS- & Energiteknik på Ramböll i Göteborg med ansvar för ett tjugotal medarbetare.

– Förmågan att arbeta prestigelöst är något jag uppskattar enormt och som jag upplever går som en röd tråd genom Ramböll. Att våga rådfråga andra och att snabbt få hjälp är en styrka. För att sätta samman ett starkt team med olika individer och kompetenser krävs tydliga långsiktiga mål och en vilja att utveckla både sig själv och teamet vidare, säger han. Ett stort fokus i det dagliga arbetet ligger på att ha en nära kontakt med marknaden för att ha koll på vad kunderna vill ha just nu. Den senaste tekniken är ett måste för att kunna leverera hållbara lösningar. – Teknik och konsultarbete går hand i hand. Att på så sätt ge sig själv de bästa förutsättningarna är lika viktigt som en bra gemenskap inom arbetsgruppen. Med de faktorerna på plats ska det mycket till för att inte trivas på sin arbetsplats och att göra bra ifrån sig ute i projekt.