Category Added in a WPeMatico Campaign

Efter upphandling tilldelas PE ramavtal med Västfastigheter

Projektengagemang har efter upphandling tilldelats ramavtal med Västfastigheter. Avtalet avser konsulttjänster inom teknikområdet byggkonstruktion inklusive geoteknik och sträcker sig över minst två år med start 2020, säger PE.

Västfastigheter är en av Västsveriges största fastighetsförvaltare. Västfastigheter förser Västra Götalandsregionens verksamheter med lokaler, både i egna fastigheter och genom lokaler som hyrs in. Västfastigheter äger och förvaltar bland annat sjukhus, naturbruksgymnasier, folkhögskolor, depåer, resecentrum och hållplatser.

– Det är ett viktigt ramavtal för PE och det visar att vår satsning inom byggkonstruktion ligger rätt i tiden. Nu ser vi fram emot att vara med och utveckla Västfastigheters fastigheter, säger Mathias Thorsson, Divisionschef Bygg & Anläggning på PE.

Avtalstiden är två år och börjar gälla den 1 januari 2020 med möjlig förlängning vid två tillfällen med en maximal avtalstid på fyra år. Det nya ramavtalet innebär att avrop kommer att ske efter rangordning, där PE är rangordnade två av tre. Rangordningen ger en målsättning att styra mot en volym om 30 procent av Västfastigheters behov inom det upphandlade teknikområdet.

Ingka-koncernen överskrider mål – producerar mer förnybar energi

Ingka-koncernen, den största franchisetagaren till IKEA-varumärket där IKEA Sverige ingår, överskrider ett av sina viktiga hållbarhetsmål till 2020. Koncernen kommer att producera mer förnybar energi globalt än vad som förbrukas i de egna byggnaderna i alla 30 länder till 2020. Totalt har man investerat mer än 26 miljarder kronor i förnybar energi, vilket är unikt inom detaljhandeln, säger IKEA.

– Det är fantastiskt att vi når det globala målet att producera mer förnybar energi än vi förbrukar i våra egna byggnader till 2020. Vi i Sverige nådde detta redan för ett par år sedan tack vare våra vindkraftparker i Dalarna och Härjedalen som en del av vår hållbarhetsresa, säger Jonas Carlehed, hållbarhetschef på IKEA Sverige.

Sedan 2009 har Ingka-koncernen investerat mer än 26 miljarder kronor i förnybar energi. I och med de senaste tillskotten – två solcellsparker i USA och en vindkraftpark i Rumänien – kommer mer förnybar energi produceras än vad som förbrukas i de egna byggnaderna i alla 30 länder till 2020. Totalt äger Ingka-koncernen 920 000 solpaneler och 534 vindkraftverk samtidigt som ytterligare 700 000 solpaneler planeras i USA. Koncernens totala produktion av förnybar energi uppgår nu till totalt 1,7 GW, vilket motsvarar 187 miljoner tända LED-lampor.

IKEA Sverige nådde målet redan 2015 och äger idag 46 vindkraftverk i Dalarna och Härjedalen. IKEA driver även resan mot mer förnybar energi på bredare front som en del av sin hållbarhetsresa. Tidigare i veckan lanserades försäljning av solceller för privatpersoner i Sverige och till 2025 ska detsamma erbjudas i alla 30 länder.

– Vi tror att framtiden är förnybar och har investerat mycket i vind och sol eftersom vi tror att det stärker vår verksamhet. Vi är väldigt glada över att ha överskridit denna viktiga milstolpe på IKEA-resan för att bli klimatpositiva. Vi hoppas att det sänder ett tydligt budskap om att det som är bra för affären också är bra för planeten, säger Jesper Brodin, vd på Ingka-koncernen.

Initiativen är en del av IKEAs ambition att bli klimatpositiva till 2030, vilket innebär att minska utsläppen av växthusgaser mer än vad värdekedjan släpper ut. IKEA vill också bidra till att nå Parisavtalets mål om en begränsad global temperaturökning på 1,5 grader celcius över förindustriella nivåer.

Mellan den 23-29 september deltar IKEA i FNs klimattoppmöte och klimatveckan i New York för att tillsammans med andra ledande företag driva på omställningen till ett hållbart samhälle.

Semrén & Månsson öppnar nytt kontor i Malmö

Nu öppnar Semrén & Månsson kontor i Malmö och stärker därmed sin position i den expansiva Öresundsregionen, där bolagets uppdrag stadigt blivit fler och större. Etableringen ger en starkare närvaro i de redan befintliga uppdragen och möjliggör en fortsatt utveckling i området, säger Semrén & Månsson.
​– Skåne är en modig, innovativ och pådrivande region med ett starkt fokus på hållbarhet. Därför känns det som ett naturligt och inspirerande steg att öppna upp ett kontor i Malmö, säger kontorschefen Tobias Landberg.

Tobias Landberg är sedan tidigare ansvarig arkitekt och hållbarhetsansvarig för bolagets projekt i Skåne. Han flyttar nu från Göteborg till Malmö för att axla rollen som kontorschef med ansvaret att stärka arkitektkontorets närvaro i regionen.

Arkitektkontoret är en del av Semrén & Månsson Group, en koncern med 220 medarbetare där även Zynka BIM och Zynka Visual ingår. De tre företagen arbetar tätt samman för att kombinera arkitektur, affärsförståelse och digitalisering på bästa sätt. Nu satsar koncernen på att växa i Öresundsregionen där efterfrågan på arkitektkontorets tjänster fortsätter att öka.

Arkitektkontoret har redan verksamhet i Göteborg, Stockholm, Sankt Petersburg och Stettin. Den nya etableringen i Malmö är ett led i att skapa synergier mellan koncernens olika bolag och positionera det gemensamma erbjudandet ännu tydligare på marknaden.

– Precis som i Göteborg och Stockholm delar vår arkitektverksamhet i Malmö kontor med Zynka BIM, vilket ger oss samlad spetskompetens inom både arkitektur och nytänkande digitala lösningar. Tillsammans kan vi ta ett helhetsgrepp och guida kunden från första skiss till förvaltningsskede, för att optimera effektivitet, lönsamhet och hållbarhet i projekten, säger Magnus Månsson, ägare och koncernchef.

Semrén & Månsson Arkitekter har varit verksamma i Öresundsregionen under ett antal år och genomför just nu flera stora projekt. Bland annat ett stadsutvecklingsprojekt med hög hållbarhetsprofil i Lunds nya stadsdel Brunnshög, samt hotellprojekt i Lund och Köpenhamn.

– Fastighetsutvecklarna i Öresundsregionen har upptäckt de stora fördelarna med att kombinera arkitektur, affärsförståelse och digitalisering. Därför är vi på stark frammarsch där. Vi arbetar ständigt med att öka precisionen och skapa högre värden för våra beställare genom vacker, ändamålsenlig och långsiktigt hållbar arkitektur, säger Ulrika Liss-Daniels, vd för Semrén & Månsson Group.

Läs mer

Projektengagemang förutser lägre Q3-resultat – VD lämnar bolaget

Det tredje kvartalets EBITA-resultat beräknas bli cirka 20 MSEK lägre än föregående år på grund av låg debiteringsgrad under augusti och första hälften av september. Per Hedebäck, VD och Koncernchef, har sagt upp sig och meddelat styrelsen att han kommer att lämna bolaget för annat uppdrag, säger PE.

Projektengagemangs styrelseordförande, Per-Arne Gustavsson, har av styrelsen utsetts till tillförordnad VD och Koncernchef från och med idag den 17 september. Per Hedebäck kommer att stå till bolagets förfogande under hösten. Rekrytering av ny VD och Koncernchef inleds omgående.

– Resultatutvecklingen för Projektengagemang har under augusti och första hälften av september varit påverkad av lägre debiteringsgrad jämfört med föregående år inom flera av våra divisioner. Detta innebär att vi redan nu kan konstatera att vi inte kommer att nå den planerade resultatnivån för det tredje kvartalet och därmed inte heller helåret 2019. Utvecklingen hittills under det tredje kvartalet beror framförallt på att några större projekt kommit igång senare än planerat. Därutöver har resultatet påverkats av omstruktureringskostnader inom affärsenheten för management consulting, säger Per-Arne Gustavsson, styrelseordförande och tillförordnad VD och Koncernchef för Projektengagemang.

Det lägre än förväntade resultatet under augusti och första hälften av september innebär att Projektengagemangs EBITA- resultat för det tredje kvartalet kommer att vara cirka 20 MSEK lägre än föregående års samt att EBITA-resultatet för helåret 2019 kommer att vara lägre än föregående års resultat. Tidigare bedömning, som omnämndes i VD-kommentaren i delårsrapporten för det andra kvartalet 2019, var ett förväntat EBITA-resultat för helåret 2019 i linje med eller något bättre än föregående år.

– Vi har idag mottagit Per Hedebäcks avskedsansökan och besked att han väljer att lämna Projektengagemang för annat uppdrag. Jag vill tacka Per för hans insatser i arbetet med att etablera en gemensam plattform för fortsatt tillväxt för Projektengagemang. Styrelsens och ledningens högsta prioritet är att förbättra koncernens lönsamhet. De sälj- och kostnadsinitiativ som inletts under året fortskrider enligt plan och vi kommer att se över om ytterligare initiativ behövs för att förbättra lönsamheten, tillägger Per-Arne Gustavsson.

– Min tid som VD för Projektengagemang har varit utvecklande och händelserik. Jag har fått lära känna fantastiska medarbetare och få ta del av intressanta kunduppdrag och vill tacka alla för samarbetet under de senaste åren, säger Per Hedebäck.

Projektengagemang publicerar delårsrapporten för det tredje kvartalet 2019 fredagen den 8 november.

Peab tecknar nytt revolverande kreditfacilitet – om 7,4 miljarder kronor

Peab har refinansierat en kreditfacilitet på totalt 4,0 miljarder kronor med förfall september 2020 med en ny kreditfacilitet om 7,4 miljarder. Det nya avtalet löper till 16 september 2022 med möjlighet att förlänga löptiden med ett plus ett år, säger Peab.

I transaktionen deltar fem banker. De fem kreditgivarna i bankgruppen är Nordea, Swedbank, Danske Bank, Handelsbanken och Skandinaviska Enskilda Banken. Transaktionen koordineras av Nordea.

Låneavtalet utgör Peabs långfristiga grundfinansiering som kompletteras med kapitalmarknadsfinansiering, andra typer av kortfristig rörelsefinansiering samt projektrelaterade krediter.

Den nya kreditfaciliteten är baserad på Peabs finansiella situation efter förvärvet av YIT:s beläggnings- och ballastverksamhet som beräknas genomföras tidigast 1 januari 2020. Den del som är relaterad till att förvärvet genomförs och som uppgår till 3,0 miljarder kronor aktiveras i samband med tillträde.

– Det är glädjande att i god tid ha klart avtalet om en ny bankfinansiering. Kreditavtalet ger oss en stabil finansiell plattform för de närmaste åren. Långsiktiga bankrelationer har alltid varit en viktig del i Peabs utveckling, säger Peabs VD Jesper Göransson.

Viktor fortsätter haussa Rejlers – Så ska han jaga ikapp Sweco och ÅF

Viktor Svensson var tippad att ta över konsultjätten ÅF när bolaget letade ny vd. Istället tog han över den mindre konkurrenten Rejlers. Sedan han blev vd har aktien stigit med 110 procent. ”Jag ser ingen anledning att vi ska prestera sämre än konkurrenterna”, säger Viktor Svensson.

Viktor Svensson har ett förflutet på ÅF Pöyry där han senast arbetade som divisionschef för ÅF Technology. Han pekades också ut som en möjlig efterträdare till ÅF:s dåvarande vd Jonas Wiström när han slutade 2017. Det jobbet fick han till slut inte, och istället rekryterades Viktor Svensson till den mindre branschkollegan Rejlers.

”Jag såg att väldigt mycket behöver förändras i Rejlers, men det gäller att prioritera och ta en sak i taget”, säger han.

För att råda bot på den svaga lönsamheten lanserades den nya vd:n relativt omgående en stor omorganisation för att effektivisera verksamheten. Sedan dess har antalet anställda minskats, chefspositioner har blivit färre och den olönsamma telekomverksamheten i Norge har sålts.

”Det fanns områden i bolaget där jag hade svårt att se vem som hade resultatansvaret. Nu har vit tydliggjort det och vi har satt upp målsättningar om vad som är en tillfredsställande tillväxt och vad som inte är det”, säger han.

Lönsamhetsmålet är satt till en ebita-marginal på 10 procent över en konjunkturcykel.

”Jag ser ingen anledning att Rejlers ska prestera sämre än branschen i övrigt. Däremot är jag ödmjuk inför att det tar tid att förändra en verksamhet med 2 procent i snittmarginal. För mig är det här en resa, och det tar minst år att utveckla en kultur få till ett nytt ledarskap och affärsmannaskap.”

”Förvärv ska bli en naturlig del av vår resa, men vi ska inte ut och erövra Europa eller världen. Vi kan bli väsentligt störe i Sverige, Finland och Norge”, säger han.

Trafikverket gör ny stor satsning på kollektivtrafiken i Täby och Danderyd

Nu påbörjar Trafikverket den första av flera större kollektivtrafiksatsningar för att förbättra framkomligheten och skapa smidiga bytespunkter i Täby och Danderyd. Först ut är bygget av E18 Arninge station, som utvecklas i samarbete med SL och Täby kommun, säger Trafikverket.

– Den växande regionala stadskärnan behöver tillgång till hållbara resor och smidiga bytespunkter runt om i staden, säger Helena Sundberg, regional direktör på Trafikverket. Därför bygger Trafikverket en bytespunkt i Arninge i samarbete med SL och Täby kommun. Vi knyter samman transportsätten genom snabba, säkra och enkla byten mellan buss, tåg, cykel och bil.

En bytespunkt underlättar pendling till och från arbetsplatser, och Arninge blir en viktig knytpunkt för nordöstra Stockholm. I Arninge-Ullna finns arbetsplatser, bostäder och ett centrum som utvecklas snabbt. Bygget av E18 Arninge station påbörjas nu under hösten och arbetet beräknas vara klart i slutet av 2021.

– Täby satsar stort på ökad framkomlighet och med Arninge station får vi en viktig bytespunkt för boende och verksamma i området och ett nav för hela nordöstra Stockholm. Här kan resenärer ställa bilen, byta till Roslagsbanan eller buss. Med den pågående dubbelspårsutbyggnaden för Roslagsbanan och förbättrade busslinjer kommer det att bli enkelt ta sig till och från Arninge-Ullna, säger Erik Andersson, kommunstyrelsens ordförande i Täby.

Bussfiler E18 från Danderyds sjukhus till Arninge-Ullna

Trafikverket utreder möjligheterna att bygga bussfiler längs hela sträckan mellan Danderyds sjukhus och Arninge, i båda riktningarna. Syftet är att öka kapaciteten för kollektivtrafiken och förbättra trafiksäkerheten för alla trafikanter. Preliminär byggstart sker under 2020.

Nya busshållplatser vid Danderyds gymnasium

Trafikverket arbetar också för att förbättra för bussresenärerna i Danderyd. Det finns planer på flera nya busshållplatser som ska ligga längs E18 i anslutning till Danderyds gymnasium. Preliminär byggstart sker under 2021.

– Trafikverket ska utveckla transportsystemet på ett hållbart sätt och kollektivtrafik har en given plats i en hållbar region. Genom en gemensam kraftsamling för kollektivtrafiken i Täby och Danderyd gör vi det enklare att välja att resa kollektivt, avslutar Helena Sundberg.

Chalmers bygger nytt klimatsmart besökscentrum i Onsala för rymdteknik

Chalmers bygger ett nytt besökscentrum för rymdteknik och astronomi, och första spadtaget inför det nya huset tas den 19 september under Rymdveckan i Västsverige. Själva bygget, mitt bland teleskopen vid Onsala rymdobservatorium, ska bli ett nyskapande och klimatvänligt projekt, säger Chalmers.

Onsala rymdobservatorium i norra Halland har en lång tradition av att engagera allmänheten i dess forskning om rymden, astronomi och vår planet. Radioteleskopen vid observatoriet i Onsala har fascinerat och inspirerat besökare i alla åldrar ända sedan rymdåldern började.

Nu blir observatoriet värd för ett nytt besökscentrum med ett större uppdrag: att visa upp all den rymdforskning som bedrivs på Chalmers och bland dess partners i Västsverige.

– Onsala rymdobservatorium har i över 50 år ökat vår förståelse av vårt universum och lett Chalmers mot ett allt större engagemang för rymdforskning och dess tillämpningar. I det nya besökscentrumet ska allmänheten få en större möjlighet att uppleva universum och vår rymdverksamhet, säger Stefan Bengtsson, rektor på Chalmers.

Det nya huset ska byggas mitt bland teleskopen i Onsala, där forskning bedrivs om både universum och jorden.

– Våra teleskop och instrument ger forskarna en närkontakt med rymden och universum. Här använder vi dessutom rymdteknik för att mäta både havsnivå, jordskorpan och atmosfären. Med det nya huset vill vi ge fler besökare en chans att komma närmare rymden, och rymdtekniken, säger Eva Wirström, astronom vid Chalmers och avdelningschef för Onsala rymdobservatorium.

Byggprojektet blir nyskapande när det gäller hållbarhet, menar Nicklas Arfvidsson, vd för Chalmersfastigheter som är beställare och byggherre.

– Nu när Chalmers vill visa upp hela universum och den senaste tekniken fordras det också att vi bygger på ett hållbart sätt där vi så långt som möjligt minimerar vår klimatpåverkan genom att maximera vårt återbruk. Detta är ett unikt projekt för Chalmers där vår förhoppning är att kunna dra lärdomar i allt från utsläppsdriven upphandling till projektering och genomförande av ny- och ombyggnadsprojekt med minimal klimatpåverkan, säger han.

Magnus Simonsson är affärschef för NCC Building Sverige, som är byggentreprenör för projektet.

– Hållbarhet är centralt för NCC. Vi ser fram emot att applicera vårt kunnande och erfarenhet och tillsammans med Chalmers utveckla detta visionära projekt, säger han.

Det nya besökscentrumet vid Onsala rymdobservatorium ritas av White arkitekter.

– Vi ska skapa en plats som gör forskningen mer tillgänglig för allmänheten. Att utforma en byggnad, i den här snudd på futuristiska miljön omgiven av gigantiska radioteleskop, är ett unikt och spännande uppdrag, säger ansvarig arkitekt Mattias Lind.

Bygget väntas pågå under 2020 och huset ska stå redo för de första besökarna 2021.

Lösningar för autonoma fordon visades på Örnsköldsviks flygplats – Combitech står för säkerhet

Torsdagen den 12 september demonstrerades hur digitalisering och autonoma fordon kan effektivisera driften på flygplatser inom ramen för samverkansprojektet Automated Vehicles for Airports (AVAP). It- och teknikkonsultbolaget Combitech bidrar med ett säkerhetshöjande system för att övervaka autonoma fordon, säger Combitech.

Syftet med forskningsprojektet AVAP är att demonstrera hur fordonsautomation på ett säkert sätt kan bidra till minskade kostnader och effektivare drift för mindre och medelstora flygplatser. Det handlar om att studera lösningar och system för flygplatsövervakning och underhåll, till exempel med autonom gräsklippning, snöröjning och friktionsmätning. Projektägare är Luftfartsverket (LFV) och testarenan finns påÖrnsköldsviks flygplats (OER). Forskningsprojektet har pågått sedan våren 2018 och finansieras av Trafikverket. Combitech är en av projektpartnerna. Den 12 september demonstrerades lösningarna för kunder och intressenter.

Säkra och digitaliserade flygplatser
I AVAP används en vidareutveckling av Combitechs systemlösning DRIWS (Digital Runway Incursion Warning System) som idag primärt finns för att undvika olyckor på start- och landningsbanan. Det används även för att effektivisera verksamheten på flygfältet, särskilt vid dålig sikt. Den utvecklade versionen av DRIWS nyttjas för att koppla samman och övervaka autonoma fordon och farkoster, från olika leverantörer, i ett centralt system.

–       Vi har använt vår mångåriga erfarenhet av att bygga säkra lösningar som blir navet i system av system. DRIWS länkar ihop sin ursprungsförmåga, att varna för och förhindra olyckor, med de autonoma fordon och farkoster som finns i projektet. Systemet gör det möjligt att övervaka aktiviteten på området för att garantera säkerheten men det används också för att exempelvis planera underhåll, berättar Anders Wendel, biträdande affärsområdeschef för System Integration Security Solutions på Combitech.

I lösningen finns bland annat geofence (ett slags virtuellt staket), larmfunktioner och meddelandehantering till och från de autonoma fordonen. Vidare finns stöd för att kunna integrera ytterligare funktioner som indatasystem och uppföljningssystem med mera.  

Intresset från branschen är stort
Att det finns ett intresse för projektet råder det ingen tvekan om, såväl bland landets mindre- och medelstora flygplatser som utomlands. Den gemensamma nämnaren är att intressenterna funderar kring hur de kan hålla sin verksamhet öppen och tillgänglig på längre sikt, där digitaliseringens möjligheter är en viktig del. DRIWS har goda förutsättningar att bidra till detta, bland annat genom att erbjuda funktioner för Traffic Management och Fleet Management System. 

–       Projektet visar att det finns stor potential att använda fordonsautomation och digitaliseringens möjligheter, men också att det är ett område där vi behöver fortsätta samverka och forska. Vi behöver hjälpas åt att bygga ekosystem där olika lösningar och system möts. Vi hoppas AVAP-projektet kan inspirera till det, säger Hans Torin, vd på Combitech.

Sveriges första fossilfria förskola – WSP bidrar till utvecklingen

Göteborgs Stad har som mål att minska sina konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser med 75% fram till 2050. Som ett led i det arbetet startar nu ett innovationsprojekt med målet att bygga en fossilfri förskola. Förskolan, som fått namnet Hoppet, byggs av Derome. WSP har knutits till projektet för att hitta optimala lösningar genom att utreda och testa olika processer, material och metoder, säger WSP.

– Vi är mycket glada över att medverka i detta spännande uppdrag, säger Hanna Holmdahl Bodén på WSP Byggprojektering i Göteborg. Experter, entreprenörer, konsulter och leverantör kommer att samarbeta mycket tätt för att hitta smarta, kreativa lösningar med minimal klimatpåverkan. Det här är ett projekt som utmanar alla traditionella byggmetoder och därför krävs en hel del nytänkande. Från WSP deltar konsulter med kompetens inom mark, byggnadsfysik, geoteknik och konstruktion. Det gäller att ha en helhetssyn på hela kedjan; utvinning av råvaror, transporter, arbetsmaskiner, material och produkter för att säkra att inga fossila ämnen används i något skede.

Utredningarna är nu igång och under 2021 ska Hoppet, Sveriges första fossilfria förskola, vara klar att ta emot de första eleverna. Genom innovationsprojektet Hoppet kommer branschen förhoppningsvis få många nyttiga lärdomar om fossilfritt byggande.