Unga talangerna kammar hem 100H!

Genom portabla väggar och smarta lösningar kan kontoret på ett smidigt sätt förvandlas till studentboende vid arbetsdagens slut – likt ett scenbyte på teatern. Med den idén vann Sofia Wiklund och Henrik Sjökvist, civilingenjörsstudenter på Uppsala universitet respektive KTH, WSPs Framtidsstipendium 2017, skriver WSP.

För tredje året i rad har WSP genomfört tävlingen ”100H” för studenter på svenska högskolor och universitet. Årets tävlingsuppgift gick ut på att under 100 timmar ta fram en lösning som kan bidra till ungas möjligheter att hitta ett första eget boende. Sofias och Henriks ”Flexibla kontor – Kontor by day, boende by night” blev det vinnande bidraget och juryns motivering löd:

”En kreativ idé som med stor framgång tar sin utgångspunkt i problemet med outnyttjade resurser och tomma ytor – och som visar stor potential att på ett billigt sätt öka nyttjandegraden av befintliga kontorslokaler i attraktiva områden. Dessutom mycket snyggt och pedagogiskt presenterat. Kombinationen av underutnyttjade resurser, delningsekonomi samt bostadsbrist gör förslaget till en vinnare.”

– Jättekul att vi vann! Vi tror att vår idé ligger rätt i tiden, att den hakar på den existerande trenden med delningsekonomi, säger Sofia.

Även Magnus Meyer, vd på WSP och en av juryns medlemmar, ser att tiden kan vara mogen för Sofias och Henriks idé.

– Fastighetsbranschen har alltid sökt efter möjligheter för att öka nyttjandegraden i lokaler. Idag är man mer öppen för att ta till sig nya lösningar så därför är idén att utnyttja kontorsytor dygnet runt intressant för företag. Timingen är rätt, säger Magnus Meyer.

Första pris i tävlingen är WSPs Framtidsstipendium 2017 och en resa till London inklusive mat och boende. I resan ingår ett besök på WSP UKs huvudkontor samt en exklusiv guidning bland aktuella WSP-projekt i London.

Högtryck för Eitech som växer i Umeå – Är en av stadens största arbetsgivare

Eitech-koncernen sysselsätter idag närmare 125 medarbetare i Umeå, och är i och med det en av Umeås stora arbetsgivare. Med nya och spännande uppdrag till Balticgruppen, Rekab och Umeå Energi i ryggen satsar företaget på en fortsatt tillväxt och att rekrytera ytterligare specialister inom elteknik i regionen, skriver Eitech.

– Det är verkligen högtryck för Eitech, detta tack vare en god efterfrågan på vår specialistkompetens inom elteknik samt det stundande ägarskiftet i form av VINCI efter nyår. Vi i Umeå, samt självklart även våra övriga kontor från Kiruna i norr till Malmö i söder, ser nu framemot att bli en viktig del i VINCI Energies plan att bredda sitt utbud av tekniska tjänster i Norden, säger Olle Backman, koncernchef Eitech.

Eitechs nya uppdrag till Umeå Energi avser en totalentreprenad för byggnationen av en ny 170 kV fördelningsstation lokaliserad i området kring Umeå Universitet och Norrlands Universitetssjukhus. Stationen, som benämns Universitetet, uppförs i en helt ny byggnad inomhus och ersätter befintlig 52/12 kV station i området. I den nya stationsbyggnaden integrerar Eitech även en separat mindre station, Umeå Campus, med eget 12 kV ställverk och kontrollanläggning.

– Med teknisk kompetens och ett stort engagemang förnyar, effektiviserar och bygger vi på Eitech olika kraftanläggningar upp till 400 kV längs vårt avlånga land. Givetvis blir det nu lite extra roligt för våra medarbetare i Umeå att bygga en ny knutpunkt för att säkerställa och stärka elnätet på ”hemmaplan”, konstaterar Mikael Berg, Eitechs enhetschef inom kraft i Umeå.

Installationsverksamheten i Umeå har fått en tidig julklapp i samband med nya uppdrag till två större byggprojekt på orten; kontorsbyggnaden vid Östra Strandgatan, på kvarteret Laxen, åt Balticgruppen samt lägenhetskomplexet Brf Västra Stranden till Rekab Entreprenad. Uppdraget till kv. Laxen omfattar alla elinstallationer i hela byggnaden om totalt 8000 kvadratmeter fördelat på 5 våningar. Västra Stranden avser elinstallationer i två stycken punkthus om 11 våningar och totalt 87 lägenheter med 1 garage under jord mellan husen.

– Ett år går minsann fort och jag anser att vi lyckats väl med vår målsättning att etablera oss som ett av förstahandsvalen inom elinstallationer för bygg- och industrisektorn i Umeå. Nu växlar vi upp när vi ser ett ökat behov av att utöka med framförallt elektriker inom service, hög- och lågspänning samt entreprenad, säger Kent Karlsson, enhetschef för Eitechs installationsverksamhet i Umeå som startades i början av 2017.

Tillsammans uppgår det samlade ordervärdet för de tre nya uppdragen i Umeå till cirka 55 miljoner kronor.

Tyréns stoltserar med arbetsmiljöpris

Tyréns har vunnit ett arbetsmiljöpris som projekt Mälarbanan delar ut varje år. Tidigare år har priset varit riktat mot entreprenörerna i projektet, men i år bestämde sig Trafikverket för att priset skulle delas ut till någon av de projektörer som är med i projektet, skriver Tyréns.

Trafikverketvar på Tyréns kontor i Stockholm delade ut priset i samband med projektgruppens VDC-möte.

Trafikverkets motivering:
”Tyréns tilldelas priset för sitt innovativa arbetssätt med veckovisa möten som engagerar alla i arbetsmiljöarbetet. Företaget har höga krav på utbildning och kompetens hos projektörerna samt flertalet certifierade BAS-P”.

– Vi känner oss oerhört stolta och glada över att vi vann detta pris. Vinsten baseras på att vi först skriftligt fick svara på ett antal frågor kring vårt arbetssätt med arbetsmiljö, både internt och hur vi har med oss arbetsmiljötänket in i vår projektering inför entreprenaden. Vi fick också presentera vårt arbetssätt inför en jury från Trafikverket under en 3-timmars sittning. Vi berättade om hur vi arbetar specifikt i projekt Mälarbanan med VDC samt visade vårt kvalitetssystem och våra checklistor kring arbetsmiljö och KMA, berättar en mycket stolt uppdragsledning bestående av Karin Fenger-Krog, uppdragsansvarig, och Marcus Mellbin, bitr. uppdragsansvarig på Tyréns.

Förutom äran och ett diplom fick Tyréns 25 000 kronor till personalfrämjande åtgärder. I år riktades tävlingen till de leverantörer som har projekteringsuppdrag i projektet, oavsett om det är ett renodlat projekteringsuppdrag eller en totalentreprenad där entreprenören ansvarar för projekteringen.

Detta för att öka medvetandet om hur viktigt skedet innan byggandet är. I planerings- och projekteringsskedet ska Trafikverket säkerställa att arbetsmiljöfrågor hanteras och arbetsmiljörisker minimeras. Detta är sedan grunden för en säker och bra arbetsmiljö i byggskedet men även under drift- och underhållsskedet samt vid en eventuell avveckling av anläggningen.

Tyréns presenterar sitt arbetsmiljöarbete för de övriga tävlande och andra intresserade torsdag den 7 december, på Mälarbanans projektkontor. Det är ett sätt att sprida goda idéer och arbetssätt till övriga i branschen.

Tyréns spänner bågen – Tar hjälp av White i utbildningssatsning

Sven Tyréns Stiftelse finansierar en utbildningssatsning som pågår under tre år och som ska ge mer kreativa byggkonstruktörer inom Tyréns, skriver Tyréns.

I början av november var det examen för de 10 första konstruktörerna som fått chansen att fördjupa sina kunskaper inom den klassiska ingenjörskonsten genom att delta i Exclusive Education under ledning av Martin Fröderberg, som till vardags är konstruktör på Tyréns.

Vid fem tillfällen har gruppen setts och haft fysiska träffar. Under utbildningens gång har ett flertal experter gästat och givit föreläsningar inom sina specialområden och för att stötta processen med den uppgift som presenterades. Projektarbetet var en, i teorin, enkel uppgift som tolkades på olika sätt i de olika grupperna. Uppgiften som skulle lösas var att konstruera en gångbro mellan två byggnader i en miljö som grupperna själv fick definiera.

Till sin hjälp har gruppen haft arkitekter från White. Ola Dellson och Jonas Runberger kommenterade alla lösningar och menar att genom liknande samarbeten så kan ingenjörer och arkitekter öka varandras repertoarer. Kunskapshöjande för båda parter helt enkelt. Man kan sammanfatta gruppernas förslag med kreativ höjd, konceptuell förståelse och att man vågat pröva nya lösningar som ställt krav på att utforska området inom sin profession som konstruktör.

– Det här ger oss en fantastisk möjlighet att spänna bågen och ta Sven Tyréns arv vidare, säger Dag Måhlstrand, affärschef på Tyréns och en av initiativtagarna till utbildningssatsningen.

Sweco nollar Sverige – Tävlande team utvecklar smarta metoder

Nyligen inleddes en unik innovationstävling som ska löpa under ett år där de tävlande teamen ska försöka utveckla metoder för att bygga utan utsläpp av växthusgaser. Initiativet bygger på ett samarbete mellan myndigheter, universitet och näringsliv med Naturvårdsverket och innovations-programmet InfraSweden2030 i täten. För Swecos räkning deltar Tabita Gröndal, miljökonsult i Uppsala, skriver Sweco på sin bemsida.

Tävlingen anordnas för första gången i Sverige med två team som består av representanter för industrin, konsulter, myndigheter och högskolor. Lagen arbetar med ett fiktivt uppdrag – att bygga Öresundsbron 2045, fast utan utsläpp av växthusgaser. Vi kontaktade Swecos deltagare Tabita Gröndal för att höra mer om henne och tävlingen.

VAD JOBBAR DU MED OCH VAD HAR DU FÖR BAKGRUND?

– Jag arbetar som miljökonsult på Environment i Uppsala med att optimera och beräkna den klimatpåverkan som Swecos uppdrag medför. I botten är jag ekoingenjör med en magister i miljövetenskap och har även arbetat på universitetet med miljökonsekvensbeskrivningar och metodutveckling. Men framför allt har jag ett stort intresse för miljöanpassning i samhällsbyg-gande, från ax till limpa.

HUR KOMMER DET SIG ATT DU ÄR MED?

– När jag hörde talas om tävlingen blev jag nyfiken och ville veta mer, så jag tog kontakt med InfraSweden2030. De tyckte jag hade rätt förutsättningar och bjöd in mig till ett av lagen.

VILKA REPRESENTANTER FINNS MED I DITT LAG?

– Teamet består av deltagare från NCC, Swerock, Tyréns, Cementa, WSP, CBI Betonginstitutet, Stålbyggnadsinstitutet, EPFL (teknisk högskola i Lausanne) och Luleå tekniska universitet.

VAD ÄR SYFTET MED TÄVLINGEN ”NU NOLLAR VI SVERIGE”?

– Genom att nyttja Öresundsbron som skyltfönster visa på konkreta åtgärder och lösningar som kan ta oss närmare ett klimatneutralt samhällsbyggande, där även infrastrukturen är inklu-derad. Innovation är en nyckelfaktor för att Sverige ska nå de globala hållbarhetsmålen.

HUR SKA TÄVLINGEN GÅ TILL?

– Upplägget är att vi ska ses vid fem internattillfällen under året. De anordnas runt om i landet med start i Malmö. Varje internat har olika värdar som syr ihop ett program med studiebesök och olika teman – men också tid för praktiskt arbete med tävlingsbidragen. Förutom de fem internaten blir det en viss insats emellanåt.

VAD HOPPAS DU KUNNA BIDRA MED?

– Som konsulter sitter vi inne med kompetens som kan länka ihop flera av aktörerna. Inte minst vet vi hur den offentliga upphandlingen kan vara en motor i det klimatdrivande arbetet. Det känns jättespännande att få lyfta blicken ytterligare och ha breda diskussioner om innovativa lösningar.

VAD ÄR ARRANGÖRERNAS MÅL MED TÄVLINGEN?

– Även om vi kommer att arbeta med sannolikhetslösningar av varierande grad så hoppas initi-ativtagarna att lösningarna kan bli ett inspel till de pågående åtgärdspaketen för att ställa om Sverige till ett klimatneutralt samhälle. Det kan gälla allt från forskningsutlysningar till anslag till kompetensförsörjning.

HUR SER TÄVLINGSPROGRAMMET UT?

– Vi började i Malmö 10–11 oktober med temat ”Utmaningen och paradigmskiftet”. Sen följer Göteborg 7–8 december, Kiruna 30–31 januari, 19–20 mars är inte spikat ännu och avslutnings-vis Stockholm den 18–19 april.

Så hittar och skapar hon stjärnor

För drygt ett år sedan förstärkte vi med topprekryteraren Ella Olsson som vår nya HR-ansvarig med uppdraget att i sin tur öka personalstyrkan med 20 personer på två år, skriver Rotpartner. Så här i halvtid frågar vi oss, hur har det gått? 

– Redan nu vid årsskiftet hade vi faktiskt rekryterat 20 personer. Men det är inte bara jag som ska ta åt mig äran för det. Vi tänker inte så. Här är du aldrig ensam om din framgång – eller dina problem – vi delar på allt. Det gör jobbet effektivare. Och bra mycket roligare, säger Ella.

Vi expanderar i både Göteborg, Malmö och Stockholm och satsningen på fler nyanställningar fortsätter. I Göteborgsområdet har vi funnits länge och folk känner väl till varumärket Rotpartner, det märks inte minst på de som söker sig till oss. Nu i sommar kommer t ex en erfaren senior projektledare och tidigare chef börja på huvudkontoret. Samtidigt är konkurrensen tuff om de bästa medarbetarna så vi har frångått den gamla mallen av rekryteringar och tagit nya vägar.

– På Rotpartner utmanar vi ofta det traditionella, det ligger i vårt varumärkes dna. Att ifrågasätta, våga tänka annorlunda och se möjligheter. Så det är egentligen det vi nu gör även inom rekrytering, förklarar Ella.

Resultatet är ny expertis och profiler utanför det förväntade. Bl a en teknisk förvaltare med expertkunskap inom installationer som nu arbetar som installationssamordnare. Vi har också fått in personer med arkitektbakgrund som har stor vana att arbeta i tidiga skeden med förstudie, gestaltning, projektering osv. För att bara nämna två exempel.

– Båda de här profilerna har visat sig vara helt rätt. Vi har full beläggning på dem direkt, fortsätter Ella. Ett annat resultat av satsningen är starten av Rotpartner Akademin. Vi matchar företagets behov med våra medarbetares behov och vilja och skapar en målmedvetenhet i det med individuella utbildningsplaner. Att hela tiden utveckla oss själva och varandra ligger starkt rotat i vår värdegrund.

– Mitt jobb är att hitta stjärnor, men också att skapa våra egna stjärnor. Jag tittar på sätt att optimera våra möjligheter att utveckla varje individ. Och ge förutsättningar för att de ska kunna prestera så bra de bara kan. Samtidigt pratar vi mycket om work-life-balance. Idag gäller det att vara en arbetsgivare som tillför något i dina medarbetares vardag – och till deras liv. Vi ser inte bara till din prestation utan även det mänskliga får ta plats, menar Ella och fortsätter, jag har länge själv letat efter en sådan här arbetsplats och kommer på mig själv ibland att tänka att jag har nog världens bästa jobb.

Om du är nyfiken på oss och känner att du vill åstadkomma mer än du får möjlighet där du är idag så ta kontakt med Ella på 010 – 209 64 24. Vi ser fram emot att träffa dig!

Studenttävlingen 100H – tävla om stipendium!

På fredag den 11 november är det tredje året i rad som WSP genomför studenttävlingen ”100H”. Studenter från svenska högskolor och universitet får tävla om WSPs Framtidsstipendium. Tävlingens frågeställning släpps den 11/11 klockan 11:00 och arbetsgrupperna har sedan 100 timmar på sig att leverera den bästa lösningen, skriver WSP.

När tiden löpt ut klockan 15:00 den 15 november går en namnkunnig jury igenom samtliga förslag. Juryn gör sin bedömning utifrån lösningarnas kreativitet, potential för praktisk omsättning och samhällsekonomisk nytta samt social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

Arbetsgruppen bakom det vinnande bidraget får ta emot WSPs Framtidsstipendium 2017 som är en resa till London inklusive mat och boende. I resan ingår ett besök på WSP UKs huvudkontor samt en exklusiv guidning bland aktuella WSP-projekt i London.

Vinnare av 100H förra året var Simon Broomé och Anton Renström, civilingenjörsstudenter på Karlstads universitet. De är väldigt nöjda med både tävlingen och vinsten.

– Tävlingen ger ett skarpt problem och att få vara med och lösa det är både kul och utmanande. Det är helt klart värt att vara med och tävla. Besöket hos WSP i London var otroligt givande. Att få kontakt med människorna där och få se spännande pågående projekt gav känslan att ”här kan jag kanske få arbeta”. Vi blev väl omhändertagna även efter arbetstid och träffade många trevliga medarbetare, säger Simon och Anton.

Ge mig era trötta vinner arkitekturpris!

Visionsstudien Ge mig era trötta, där Malmö och Köpenhamn slås samman till en stad, har tilldelats arkitekturpriset WAFX Prize av World Architecture Festival. Det internationella priset syftar till att uppmärksamma projekt som identifierar framtida utmaningar inom arkitektur, skriver Sweco.

För att belysa viktiga utmaningar som arkitekter kan möta de närmsta tio åren delar World Architecture Festival (WAF) i år ut priset WAFX Prize. Swecos nominerade projekt Ge mig era trötta fick ta emot priset i kategorin Smart Cities. Ge mig era trötta är visionsstudien där Köpenhamn och Malmö, genom en ny arkipelag, slås ihop till Öresund City.

– Det är jätteroligt att projektet uppmärksammas på detta sätt. Det visar att vi skapar arkitektur som engagerar och belyser viktiga frågor, säger Urban Skogmar, ansvarig arkitekt på Sweco.

Totalt har WAF valt ut 11 vinnande projekt som på olika sätt tar upp utmaningar som spänner över klimat- och energifrågor, hälsa, återanvändning, teknik, smarta städer, kulturell identitet och rättvisa.

World Architecture Festival är en årlig internationell arkitekturtävling och priset WAFX är en del av tävlingens tioårsjubileum.

10 år och 100 designdialoger – Sweco och Chalmers med ny bok

Efter tio år och 100 genomdrivna designdialoger ger nu Sweco tillsammans med Chalmers ut boken ”Designdrivna dialoger för arkitektur och samhällsbyggnad”. Boken beskriver i både teori och konkreta exempel hur man kan jobba med en dialogbaserad arbetsmetodik, skriver Sweco. 

Sedan 2004 har Sweco jobbat med arbetsmetodiken Designdialog i flera uppdrag, en metodik som innebär att inblandade, med olika perspektiv, i ett projekt träffas för att utbyta kunskaper och idéer. I kombination med designmetoder drivs projektet på ett strukturerat sätt framåt mot en gemensam målbild. Genom boken vill Sweco, tillsammans med Chalmers, erbjuda ett kunskaps- och inspirationsmaterial för dem som är intresserade av att förstå, arbeta med, delta i, utveckla eller beställa designdrivna dialoger.

– Fördelen med Designdialogen är att den kan hantera komplexa processer. Vi tror att om fler kan bjuda in till väl förberedda och genomtänkta dialoger blir vi bättre rustade att hantera framtidens utmaningar där processerna blivit alltmer komplexa och med fler aktörer, säger Johanna Eriksson, arkitekt på Sweco och en av författarna till boken.

Idén om boken kommer av tanken att sammanställa och reflektera över de erfarenheter man gjort under de år som arbetsmetodiken använts. Materialet i boken har sitt ursprung i intervjuer med erfarna designdialogledare, beställare, deltagare och andra som också arbetar med dialogmetoder. Flera seminarier har hållits för att hitta fokus och angreppssätt och skapa relevans för bokens innehåll.

– Att skriva en bok om detta innebär en fantastisk möjlighet för oss att kritisk granska den metodik som vi jobbat med under en längre tid. Det är också en chans att få stanna upp och reflektera, men framförallt formulera vad det är vi gör och har gjort på ett annat sätt än vad som normalt ryms inom ett uppdrag. Som ansvarstagande samhällsbyggande aktör tror vi på en öppen och inkluderande kunskapsdelning som följer en enkel devis ”för att få något så måste man ge något”, säger Inge Bohlin, kontorschef på Sweco i Malmö och del av projektgruppen bakom boken.

Jätteintresse runt kvinnlig teknikgrupp – Över 10 000 följare

Projekt- och projekteringsledaren Maria Paavola började på PE så sent som i augusti, men hon har redan hunnit göra avtryck. Hon saknade nämligen ett diskussions- och inspirationsforum för teknikintresserade kvinnor och tog då saken i egna händer och grundade Facebookgruppen Teknikkvinnor. Idag, bara några veckor senare, har gruppen över 10 000 följare. Det skriver Projektengagemang på sin hemsida.

Varför skapade du gruppen Teknikkvinnor på Facebook?

Jag älskar att nätverka och ville hitta en mötesplats för kvinnor inom teknik. Facebook var det naturliga stället att leta på, eftersom jag är med i grupper för kvinnor inom andra områden och har goda erfarenheter av det. Problemet var att jag inte hittade det jag sökte: en grupp för kvinnor i alla åldrar med teknik som gemensam nämnare. Då återstod bara att skapa gruppen själv!

Hur har det gått?

Jag började med att bjuda in ungefär 80 teknikkvinnor bland mina egna vänner. Jag bad dem i sin tur bjuda in sina vänner. Idag har gruppen funnits i knappt 3 veckor och vi har redan över 10 000 medlemmar. Många har blivit tillagda av vänner, men en stadigt ökande andel kvinnor ansöker själva om medlemskap i gruppen. Diskussionerna flödar och stämningen är riktigt god. Mitt mål är att inte behöva ha några ”förhållningsregler”, och hittills fungerar det utmärkt. Jag är själv helt varm av engagemanget och inspirerad av att läsa om allas olika bakgrunder: från gymnasietjejer till kvinnor med över 30 års erfarenhet av teknik. Blandningen är riktigt häftig! Inom kort kommer jag bjuda in till en första fysisk träff i Stockholm, vilket känns helt otroligt med tanke på att gruppen funnits så kort tid. Enda kruxet är att hitta en lokal som är tillräckligt stor – ett lyxproblem med andra ord.

Varför tror du att det är ett så stort intresse för teknik bland just kvinnor?

Jag förstår inte varför kvinnor skulle ha mindre intresse för teknik än män. Min erfarenhet är att kvinnor är intelligenta och engagerade, men att många saknar förtroende till sin egen förmåga och därför antingen ”anstränger ihjäl sig” för att bevisa att de duger, eller hamnar i skymundan. Sedan har vi ju det berömda glastaket, som inte ska förnekas. Ett mål jag har med Teknikkvinnor är att stärka kvinnor som arbetar inom teknik och få dem att känna gemenskap, och att det finns andra i samma situation som de själva. Bland annat diskuterar vi diskriminering i gruppen, och planerar redan för ett andra event som kommer ta upp de frågorna. Jag vill att det ska vara lika självklart för kvinnor att vara ingenjör, som det är för män.

Vad skulle du säga till en ung tjej som inte vet vad hon vill bli?

Ut och jobba! Prova ett par olika branscher, om inte annat så leder det till förståelse för vad man inte vill göra. Innan jag började plugga jobbade jag med allt från underhåll inom industrin, till kundtjänst och med godis – och jag har enbart haft nytta av mina erfarenheter. Dels fick jag en välförtjänt paus från plugget och dels lärde jag mig hur det fungerar på olika arbetsplatser samt hur man bemöter kunder.

Behövs det fler kvinnor inom ingenjörsyrket?

Idag har vi en ojämn könsfördelning i teknikvärlden, därför behövs det fler kvinnor, på samma sätt som det behövs fler män i kvinnodominerade yrken. Jag är övertygad om att vi behöver jämna ut könsfördelningen, framförallt för att få in fler perspektiv. Detta gäller kanske särskilt för byggbranschen, som inte har råd att vara konservativ längre. I alla fall inte om vi vill vara med och slåss om kvalificerad arbetskraft. Jag sticker gärna ut hakan och säger att det är dags att vakna ur dvalan och hänga med i utvecklingen. ”Om vi alltid gör som vi alltid gjort, kommer vi få samma resultat som vi alltid fått.”.

När väcktes ditt intresse för teknik?

På gymnasiet läste jag ledarskap och valde bort matte, kemi och fysik i så stor utsträckning som möjligt. Först när jag – lite av en slump – fick chansen att jobba med ingenjörer insåg jag att jag tycker att teknik är väldigt spännande. Det problemlösande perspektivet tilltalade mig: ingenjörerna var rena rama superhjältarna som löste problem vartefter de uppstod och ingen dag var den andra lik. Det är aldrig för sent att välja om, men om jag vetat vad ordet ”ingenjör” betydde när jag gick i högstadiet, kanske jag valt att läsa mer matte och fysik i gymnasiet istället för att behöva ta omvägen via Komvux. Därför brinner jag för att få fler att upptäcka teknik tidigare.

Har du någon kvinnlig förebild inom teknik?

Karin Adelsköld! Hon gör en insats genom att arbeta för att främja intresset för teknik och innovation hos unga. Humor är viktigt i min värld och hon har glimten i ögat! Jag brinner själv för att göra teknik mer tillgängligt och bredda perspektivet på ingenjörer genom att visa att det går att jobba med teknik utan att räkna hela dagarna. Jag brukar säga att jag blev ingenjör för att få jobba med människor.