Där den rastlöse finner ro

Det visade sig att min rastlöshet kom väl till pass i konsultbranschen. Som ung konsult får jag möjlighet att arbeta tillsammans med drivna kollegor i projekt som engagerar mig. Potentialen att växa i yrkesrollen är enorm, och utveklingskurvan går skarpt uppåt.

Under hösten 2014 läste jag det femte och sista år på civilingenjörsprogrammet i Miljö- och Vattenteknik i Uppsala och min högsta önskan var att rädda världen. Jag började se mig om efter exjobb och fick möjligheten att på Ramböll skriva om två av mina hjärtefrågor: vattenrening och klimat.

Efter 20 veckors slit hade jag inte bara levererat en rapport på masternivå, jag hade också fäst mig vid idén att vara konsult. Jag ville arbeta i det engagemang som jag såg omkring mig på kontoret. Och som den rastlösa person jag är såg jag möjligheten att använda min kapacitet till max.

Under mina drygt 4 månader som konsult har jag fått arbeta med allt från miljökonsekvensbeskrivningar till renovering av pumpstationer. Jag utvecklas och lär mig nya saker i rekordfart. Jag förbättrar mina styrkor och, kanske framför allt, urskiljer och utvecklar mina svagheter.

Att vara rastlös i konsultbranschen visade sig kunna vara passade. Med nyfikenhet och driv finns oändlig kunskap att hämta, och på större konsultbolag finns goda möjligheter att testa sig fram för att sedan utvecklas i den riktning man vill. Kort sagt, en utomordentlig kickstart på karriären.

Hanna Särnefält

Nyexaminerad Civilingenjör i Miljö- och Vattenteknik och arbetar som utredningsingenjör inom VA-Process på Ramböll