Norconsult AB

Att utveckla ett hållbart samhälle kräver engagemang och förmåga att knyta ihop enskilda expertkunskaper till en komplett lösning. Detta är en del av vardagen för oss på Norconsult. Vi är en av Nordens största rådgivare inom samhällsplanering och projektering. Med helhetsperspektiv och tydlig miljöprofil hjälper vi våra uppdrags¬givare att lyckas på resan från vision till fungerande verklighet.  Hos oss samverkar arkitekter, inredningsarkitekter, landskapsarkitekter och fysiska planerare med konstruktörer, ingenjörer, biologer, lantmätare – och många fler. Vår bredd av samverkande specialister gör att vi kan erbjuda våra kunder kompletta lösningar inom hela samhällsbyggnadskedjan.

Jämförelse av Variabel rumsakustik utförd med ett aktivt klangssystem eller ett mekaniskt system

Vi söker dig som är civilingenjör eller högskoleingenjör med intresse för akustik och musik.
I dagens multisalar ställs höga krav på variabel rumsakustik, den ska passa till allt från bio till klassisk musik. Ska det göras mer traditionellt med tyger och mekanik eller med ett aktivt efterklangssystem bestående av en mängd mikrofoner och högtalare eller är det optimala en kombination?  För- och nackdelar undersöks närmre genom analys och datainsamling av salar för musik.

Kontaktperson: Åsa Nyström
Telefon:+46 101418593
E-post: asa.nystrom@norconsult.com

Verifiering av injekteringsdesign Västlänken, Göteborg

Vi söker två civilingenjörsstudent inom samhällsbyggnad med intresse för bergteknik.
Tätning av bergmassan för Västlänken bygger på en design som bl.a. förutsatt ett antal antagna egenskaper på injekteringsmedlet. Arbetet syftar till att i fält undersöka verkliga egenskaper, och dess variation. Baserat på uppmätta egenskaper beräknas dess inverkan på design och eventuell påverkan på slutlig täthet. Arbetet utförs helst av två studenter gemensamt.

Kontaktperson: Magnus Zetterlund
Telefon: +46 101418259
E-post: magnus.zetterlund@norconsult.com

Ansökan görs på jobb.norconsult.se

Gå till vår webbplats.