Norconsults mission är att skapa ett mervärde för samhället – vill du göra det tillsammans med oss?

Vi är en av Nordens största rådgivare inom samhällsplanering och projektering. Allt vi gör idag ska fungera för våra barn imorgon, med vår mission att skapa ett mervärde för samhället. Norconsult är en organisation som uppmuntrar till kreativitet och samarbete. Detta ger kraft att utmana, utveckla och göra skillnad på riktigt. Som medarbetarägt bolag har vi en inkluderande företagskultur som värdesätter samarbeten både internt och externt. Hos oss finns inget som främjar intern konkurrens. Här arbetar vi tillsammans i kreativa, tvärfackliga projekt.

Exjobbet och praktiken är en mycket viktig del av din utbildning och det vet vi hos Norconsult. Under åren har vi träffat ett stort antal studenter och många av dem jobbar fortsatt hos oss idag. För oss är det en självklarhet att aktivt samarbeta mellan näringsliv och utbildning.

Exjobb – Jämförelse av Variabel rumsakustik utförd med ett aktivt klangssystem eller ett mekaniskt system

Vi söker dig som är civilingenjör eller högskoleingenjör med intresse för akustik och musik.
I dagens multisalar ställs höga krav på variabel rumsakustik, den ska passa till allt från bio till klassisk musik. Ska det göras mer traditionellt med tyger och mekanik eller med ett aktivt efterklangssystem bestående av en mängd mikrofoner och högtalare eller är det optimala en kombination?  För- och nackdelar undersöks närmre genom analys och datainsamling av salar för musik.

Kontaktperson: Åsa Nyström
Telefon:+46 101418593
E-post: asa.nystrom@norconsult.com

Ansökan görs på jobb.norconsult.se

Exjobb – Verifiering av injekteringsdesign Västlänken, Göteborg

Vi söker två civilingenjörsstudent inom samhällsbyggnad med intresse för bergteknik.
Tätning av bergmassan för Västlänken bygger på en design som bl.a. förutsatt ett antal antagna egenskaper på injekteringsmedlet. Arbetet syftar till att i fält undersöka verkliga egenskaper, och dess variation. Baserat på uppmätta egenskaper beräknas dess inverkan på design och eventuell påverkan på slutlig täthet. Arbetet utförs helst av två studenter gemensamt.

Kontaktperson: Magnus Zetterlund
Telefon: +46 101418259
E-post: magnus.zetterlund@norconsult.com

Ansökan görs på jobb.norconsult.se

Exjobb – Avskiljning av läkemedel i avloppsreningsprocessen

Regeringen vill att flera kommuner skall införa avancerad rening av avloppsvatten för avskiljning av läkemedel. Teknikerna som står i fokus har sina nackdelar, som ökad energiförbrukning samt bildandet av restprodukter, och är väldigt inriktade på just läkemedelsrening. Vilka alternativa tekniker kan bidra till rening av läkemedel och kan möta kraven som ställs på framtidens reningsverk?

Kontaktperson: Jan-Olof Nilsson

Telefon: +46 10 1418157

E-post: jan-olof.nilsson@norconsult.com

Ansökan görs på jobb.norconsult.se

Exjobb – Återvinning och produktion av resurser från avloppsvatten

Avloppsvatten ses mindre som avfallsprodukt och mer som en resurs. Naturvårdsverket har som mål att återvinna fosfor och kväve. Det finns ytterligare resurser som man kan återvinna, eller producera (ex. biogas och PHA-bioplast) från föroreningar i avloppsvattnet. Vilka ämnen och material är av intresse för den svenska marknaden och hur skulle man kunna återvinna dem?

Kontaktperson: Jan-Olof Nilsson

Telefon: +46 10 1418157

E-post: jan-olof.nilsson@norconsult.com

Ansökan görs på jobb.norconsult.se

Gå till vår webbplats.