Om Bli Teknikkonsult

BliTeknikkonsult är ett initiativ av Svenska Teknik&Designföretagen i syfte att tydlig-och synligöra allt som Teknikkonsulter bidrar med i samhället. Vi vill ge studenterna en vidare syn på vad konsultrollen innebär och kan vara. Presentera en nyanserande bild av de möjligheter som väntar dem som Teknikkonsulter.

Projektet är en möjlighet för dig som Teknikkonsult att dela med dig av dina erfarenheter till studenter, berätta om yrkeslivet och förmedla hur branschen ser ut. All förändring börjar ju med att mötas, en idé om vad man vill förmedla och en vilja att engagera sig. Det här är en inbjudan till det, här kan du bidra.

Vertical Partner AB driver hemsidan på uppdrag av Svenska Teknik&Designföretagen. Kom i kontakt med oss via info@teknikdygnet.se.

Vill du medverka och påverka? Har du utvecklingsförslag eller andra kommentarer? Välkommen att maila till bliteknikkonsult@std.se

Om Svenska Teknik-&Designföretagen

Svenska Teknik&Designföretagen, eller STD-företagen som vi också kallas, är bransch- och arbetsgivarorganisationen för Sveriges arkitekt- och teknikkonsultföretag inom bygg-, anläggnings- och industrisektorn.

Organisationen har omkring 720 medlemsföretag (siffra för 2017), som tillsammans har cirka 34 000 anställda (siffra för 2017). Svenska Teknik&Designsföretagen arbetar med service och rådgivning i bransch- och arbetsgivarfrågor till medlemmarna i de kunskapsintensiva tjänsteföretagen.

De branscher som STD-företagens medlemsföretag verkar inom omsatte omkring 65 miljarder kronor under 2016 och sysselsatte 55 000 personer. Av dessa var omkring 21 000 sysselsatta i industrikonsultsektorn. Resterande 31 000 medarbetare var sysselsatta i bygg- och anläggningssektorn, varav ca 6 400 i arkitektföretag.

Exempel på frågor som STD-företagen driver är balanserade villkor i den privata sektorn, ett gynnsamt upphandlingsregelverk, hållbar infrastruktur, ny policy för arkitekttävlingar, samt införande av arbetsintegrerat lärande (AIL) i ingenjörsutbildningarna.

Inom STD-företagen finns nio stycken aktiva temagrupper som driver frågor med inriktning på de olika roller som konsulterna har.

Svenska Teknik&Designföretagen ingår i Almega som har över 10 700 medlemsföretag. STD-företagen ingår också som organisation för tjänsteföretag inom Svenskt Näringsliv.

Mer information om STD-företagen finns på www.std.se