Välkommen till en värld av möjligheter!

Teknikkonsulter har uppdrag i alla delar av samhällsbygget. Det är vi som skapar förutsättningarna för att dagens generation – och nästa – kan ta del av en hållbar, flexibel och stark värld där utveckling och ansvarstagande går hand i hand.

Hitta ditt exjobb här!

Sugen på ett utmanande och spännande företag för ditt exjobb! Här hittar du företagen som erbjuder precis det – och dessutom en väg in i en dynamisk och viktig bransch där det finns plats för alla.

Tyréns skapar ett bättre samhälle i nära samarbete med universitet och högskolor

Tyréns är drivande inom forskning och utveckling och har ett…

Vill du vara kreativ i en expansiv bransch?

Här ska det ligga lite text.

Exjobb för dig som studerar väg och vatten

Här ska det ligga lite text

Senaste branschnyheterna

Efter upphandling tilldelas PE ramavtal med Västfastigheter

Projektengagemang har efter upphandling tilldelats ramavtal med Västfastigheter. Avtalet avser konsulttjänster inom teknikområdet byggkonstruktion inklusive geoteknik och sträcker sig över minst två år med start 2020, säger PE. Västfastigheter är en av Västsveriges största fastighetsförvaltare. Västfastigheter förser Västra Götalandsregionens verksamheter med lokaler, både i egna fastigheter och genom lokaler som hyrs in. Västfastigheter äger och […]

Ingka-koncernen överskrider mål – producerar mer förnybar energi

Ingka-koncernen, den största franchisetagaren till IKEA-varumärket där IKEA Sverige ingår, överskrider ett av sina viktiga hållbarhetsmål till 2020. Koncernen kommer att producera mer förnybar energi globalt än vad som förbrukas i de egna byggnaderna i alla 30 länder till 2020. Totalt har man investerat mer än 26 miljarder kronor i förnybar energi, vilket är unikt […]

Semrén & Månsson öppnar nytt kontor i Malmö

Nu öppnar Semrén & Månsson kontor i Malmö och stärker därmed sin position i den expansiva Öresundsregionen, där bolagets uppdrag stadigt blivit fler och större. Etableringen ger en starkare närvaro i de redan befintliga uppdragen och möjliggör en fortsatt utveckling i området, säger Semrén & Månsson.​– Skåne är en modig, innovativ och pådrivande region med ett […]

Projektengagemang förutser lägre Q3-resultat – VD lämnar bolaget

Det tredje kvartalets EBITA-resultat beräknas bli cirka 20 MSEK lägre än föregående år på grund av låg debiteringsgrad under augusti och första hälften av september. Per Hedebäck, VD och Koncernchef, har sagt upp sig och meddelat styrelsen att han kommer att lämna bolaget för annat uppdrag, säger PE. Projektengagemangs styrelseordförande, Per-Arne Gustavsson, har av styrelsen […]

Peab tecknar nytt revolverande kreditfacilitet – om 7,4 miljarder kronor

Peab har refinansierat en kreditfacilitet på totalt 4,0 miljarder kronor med förfall september 2020 med en ny kreditfacilitet om 7,4 miljarder. Det nya avtalet löper till 16 september 2022 med möjlighet att förlänga löptiden med ett plus ett år, säger Peab. I transaktionen deltar fem banker. De fem kreditgivarna i bankgruppen är Nordea, Swedbank, Danske […]

Upptäck våra samarbetspartners

Här berättar nyexade samhällsbyggare om sina yrken och vägen dit

Det finns tusentals sätt att bli och vara teknikkonsult på – följ våra stories!