Inlägg

Där den rastlöse finner ro

Det visade sig att min rastlöshet kom väl till pass i konsultbranschen. Som ung konsult får jag möjlighet att arbeta tillsammans med drivna kollegor i projekt som engagerar mig. Potentialen att växa i yrkesrollen är enorm, och utveklingskurvan går skarpt uppåt.

Under hösten 2014 läste jag det femte och sista år på civilingenjörsprogrammet i Miljö- och Vattenteknik i Uppsala och min högsta önskan var att rädda världen. Jag började se mig om efter exjobb och fick möjligheten att på Ramböll skriva om två av mina hjärtefrågor: vattenrening och klimat.

Efter 20 veckors slit hade jag inte bara levererat en rapport på masternivå, jag hade också fäst mig vid idén att vara konsult. Jag ville arbeta i det engagemang som jag såg omkring mig på kontoret. Och som den rastlösa person jag är såg jag möjligheten att använda min kapacitet till max.

Under mina drygt 4 månader som konsult har jag fått arbeta med allt från miljökonsekvensbeskrivningar till renovering av pumpstationer. Jag utvecklas och lär mig nya saker i rekordfart. Jag förbättrar mina styrkor och, kanske framför allt, urskiljer och utvecklar mina svagheter.

Att vara rastlös i konsultbranschen visade sig kunna vara passade. Med nyfikenhet och driv finns oändlig kunskap att hämta, och på större konsultbolag finns goda möjligheter att testa sig fram för att sedan utvecklas i den riktning man vill. Kort sagt, en utomordentlig kickstart på karriären.

Hanna Särnefält

Nyexaminerad Civilingenjör i Miljö- och Vattenteknik och arbetar som utredningsingenjör inom VA-Process på Ramböll

Så slår Ramböll Sweco på fingrarna – Näst högst på ingenjörernas lista

Ramböll är på andra plats på listan över Nordens mest attraktiva arbetsgivare enligt ingenjörsstudenter. Det står klart i dag när Universums undersökning ”Nordens mest attraktiva arbetsgivare” presenterades, skriver Ramböll i ett pressmeddelande.

– Vi är stolta och glada över att återigen hamna i topp bland de mest attraktiva arbetsgivarna i Norden. Det sporrar oss att fortsätta utvecklas som en relevant och attraktiv arbetsgivare för unga. Vårt fokus ligger på tekniskt kunnande och en vilja att med våra lösningar bidra till det samhälle vi verkar för, säger Suzanne Nygren, HR-chef på Ramböll Sverige.

Undersökningen baseras på svar från universitets- och högskolestudenter i Danmark, Sverige, Norge och Finland och täcker en rad olika faktorer. Att ha balans mellan arbete och privatliv är det viktigaste karriärmålet för de nordiska studenterna, enligt undersökningen.

Ramböll har fått topplaceringar på Universums lista över de mest attraktiva arbetsgivarna sedan 2011. I år kom Microsoft på första plats, Ramböll på andra plats och Sweco på tredje plats.

Från sommarjobb till enhetschef via mätbilen

Martin Wiström började sin yrkesbana på Ramböll RST genom att köra mätbil. Det var via ett lunchseminarium som han kom i kontakt med Ramböll som då sökte fältpersonal för sommarsäsongen. Efter en intervju och ”uppkörning” blev han anställd som mätbilsoperatör vilket han säsongsvis fortsatte att vara under sin studietid.

När Martin tog sin examen på LTH 2005 fick Ramböll ett projekt i Polen som passade hans inriktning och han har sedan dess fortsatt jobba på Ramböll RST. Genom sitt fältarbete under sommarsäsongerna fick han på sätt och vis en mjukstart in i Ramböll.

– Det är en stor skillnad att byta långa fältdagar till mer normala 8-timmars dagar på kontoret, men den trevliga stämningen på Ramböll gjorde att det gick smidigt och lätt, säger Martin. Under min tid här har jag fått möjligheten att utvecklas och jobba i flera spännande projekt, i flera olika länder. Det har varit allt från georadarmätningar på järnvägen i Polen till stadsgator i St. Petersburg, bärighetsundersökningar av vägar i Mälardalen till dikesinventeringar i Kalix.

Under 2012 har Ramböll RST expanderat in på en helt ny marknad, tredjepartskontroll av driftsentreprenader.

– Att få vara med att utveckla något nytt, att känna att man är med och driver utvecklingen framåt är väldigt givande. Att det dessutom innebär att vi kan rekrytera nya duktiga medarbetare är väldigt roligt, fortsätter Martin.

Trots att tekniska undersökningar av vägar och beräkningar av dess bärighet och livslängd kanske kan låta tråkigt så brinner Martin för sitt arbete på Ramböll.

– Med rätt attityd och motiverade medarbetare så kan man nå väldigt långt tillsammans. Man får ett stort eget ansvar för verksamheten vilket också skapar stora möjligheter. Ramböll är en stor organisation med många kompetenser och har man inte en viss kompetens på den egna avdelningen så finns det nästan alltid någon annan inom Ramböll som kan hjälpa till.

Martin tror att företag som satsar på att expandera i en lagom takt efter långsiktiga mål kommer att vara de som klarar sig bäst i framtiden.

– Här tycker jag att Ramböll har ett bra tänk och det finns bra möjligheter att utvecklas inom företaget, och därför tror jag på framtiden för Ramböll, avslutar Martin.

Artikeln är skriven av Ramböll.

Ett skarpt affärssinne

Michael McCann har över 10 års erfarenhet inom konstruktion och utveckling. För honom är ett skarpt affärssinne och förmågan att kommunicera och anpassa sig till nya omständigheter ett måste när man arbetar med rådgivning.
Michael kom till Ramböll för efter att forskat och utvecklat kemiska processer på ett annat företag. En av de första sakerna han gjorde när han började på Ramböll var att ta kontakt med några av mina gamla kontakter från några år tillbaka då han arbetade som teknisk konsult. En viktig framgångsfaktor som konsult har varit att ha ett bra kundnätverk och skapa sig ett gott rykte. Därför är en av de viktigaste uppgifterna i Sverige att kommunicera ut Ramböll Energis styrka och kompetens till kunder.

Ett projekt Michael jobbat med på Ramböll var att tillsammans med en norsk kund optimera en gasprocessanläggning som uppgraderar biogas till biobränsle för fordon. Projektet gynnar bland annat miljön och den lokala ekonomin eftersom biometangasen som används är helt förnybar. Dessutom minskar fordonsbränslet utsläppen av växthusgaser.

Som teknikkonsult måste man kunna kommunicera med andra människor, ha ett affärssinne och en stark analytisk förmåga. Michael arbetar med processteknik (speciellt gasseparationsprocesser) samtidigt som han kan dra nytta av att tidigare ha arbetat med verkliga installationer av anläggningar samt med banbrytande forskning och utveckling.

Michael trivs på Ramböll. Han gillar att träffa kunder, nätverka med personer inom branschen och vara ute där det händer. I själva verket var det just detta som övertygade honom att komma tillbaka och bli konsult igen efter forskningen. Dessutom påpekar han att han har vänliga och professionella kollegor på Ramböll. Det är förmodligen det viktigaste för att man ska trivas i sitt arbete. Han gillar även den svenska fikatraditionen som borde bli en norm inom hela Ramböll.

Artikeln är skriven av Ramböll.

Prestigelösheten röd tråd

Engagemang och teamkänsla är ingredienser för goda resultat, givande samarbeten och en bra arbetsmiljö. Christian Eek är enhetschef för VVS- & Energiteknik på Ramböll i Göteborg med ansvar för ett tjugotal medarbetare.

– Förmågan att arbeta prestigelöst är något jag uppskattar enormt och som jag upplever går som en röd tråd genom Ramböll. Att våga rådfråga andra och att snabbt få hjälp är en styrka. För att sätta samman ett starkt team med olika individer och kompetenser krävs tydliga långsiktiga mål och en vilja att utveckla både sig själv och teamet vidare, säger han.

Ett stort fokus i det dagliga arbetet ligger på att ha en nära kontakt med marknaden för att ha koll på vad kunderna vill ha just nu. Den senaste tekniken är ett måste för att kunna leverera hållbara lösningar.

– Teknik och konsultarbete går hand i hand. Att på så sätt ge sig själv de bästa förutsättningarna är lika viktigt som en bra gemenskap inom arbetsgruppen. Med de faktorerna på plats ska det mycket till för att inte trivas på sin arbetsplats och att göra bra ifrån sig ute i projekt.

Det händer med svenskarnas gamla textilier

Varje år handlar vi svenskar i snitt 13 kilo kläder och hemtextil per person. Nästan 80 procent av all gammal textil slängs som brännbart avfall vilket i sin tur motsvarar cirka två procent av svenskarnas koldioxidavtryck. Men vad händer med den textil som inte bränns? Nordiska Ministerrådet gav Ramböll tillsammans med PlanMiljö och Mepex i uppdrag att utreda vad som händer med den begagnade textilen som samlas in i de Nordiska länderna, skriver Ramböll på sin hemsida.

 

Idag samlas det in ungefär en femtedel av återvunnen textil i Sverige och det är idag relativt okänt vad som händer med den textilen efter att den lämnat landet. Nordiska Avfallsgruppen under Nordiska Ministerrådet har efterfrågat svar på vilka effekter exporten har på miljön och om exporten är en långsiktigt hållbar lösning.− En del av den begagnade textilen säljs förstås i svenska second hand-butiker men mycket av den insamlade textilen säljs på exportmarknaden och vi visste ganska lite om vart flödena tar vägen och vilka aktörer som är inblandade. Exporten sker till minst 115 olika länder vilket gör spårbarheten mycket svår, säger David Palm, expert inom resurshantering på Ramböll.

Projektet som genomförts som två delprojekt är den första kartläggningen som gjorts av nordisk begagnad textil även om ämnet i sig inte är nytt. Ramböll har bidragit med expertis inom aktörsanalys, miljöpåverkan och socioekonomisk analys med experter från både Sverige och Danmark. Det första delprojektet genomfördes under hösten 2015 och var en kartläggning av exportflöden från Norden. Den andra delen av projektet undersökte effekter på miljö, avfallshantering, arbetstillfällen och andra samhällsekonomiska effekter i mottagande länder. Hela studien publicerades i rapporten Exports of Nordic Used Textiles: Fate, benefits and impacts samt Exports of Nordic Used Textiles: Pathways, benefits and impacts – Policy Brief i december.

Tidigare exporterades textil som bistånd vilket ibland ledde till att fel typ av kläder hamnade på fel ställen och istället blev ett avfallsproblem. Det blev också en direkt konkurrent till inhemskt producerad textil i mottagarlandet.

− Idag ser det annorlunda ut och textilen säljs i de flesta fall antingen direkt till distributörer i Östeuropa, Afrika, Sydamerika eller Asien eller via kommersiella sorteringsaktörer i Europa. Genom att textilen säljs minskar risken att det blir ett avfall direkt i mottagande land, men konkurrensfrågan med inhemsk produktion finns kvar som ett möjligt problem än idag, berättar David Palm. Han fortsätter:

– Det visade sig dock tydligt att även utan exporten av begagnad textil hade inhemsk afrikansk produktion likväl slagits ut av billig asiatisk import.

Utredningen visade även att nästan ingen textil lämnade Europa osorterad och att den totala jobbskapande effekten i mottagarländer var större än vad som funnits i lokal industri tidigare. Den största riskfaktorn med exporten visade sig vara att säkerställa bra arbetsförhållanden på sorterings- och återvinningsanläggningar i de fall exportören inte ställde krav på sina partners. Rekommendationen till de exporterande organisationerna blev därför att införa och följa upp uppförandekoder hos sina samarbetspartners.

− Projektet krävde en bra samverkan med organisationerna som exporterar textil och deras kunder i mottagarländerna. De flesta organisationerna är välgörenhetsorganisationer och det var givetvis stundtals känsligt att utreda eventuella sociala eller miljömässiga problem med exporten av begagnad textil och samtidigt inte glömma bort den nytta som organisationerna bevisligen gör, avslutar David Palm.

Byggkonstruktör med stort engagemang

Christoffer Schunnesson kom i kontakt med Ramböll på arbetsmarknadsdagen ARKAD som arrangeras av Teknologkåren på Lunds Tekniska Högskola. När han fick reda på att Ramböll arbetar med byggkonstruktion ansökte han om sommarpraktik som senare ledde till anställning efter avslutad utbildning på väg- och vattenprogrammet.

– I början tog det ett tag innan jag kom in i CAD-ritandet, men jag hade hjälpsamma kollegor och fick direkt hoppa in i ett projekt och börja rita, det var väldigt spännande och roligt, berättar Christoffer.

För tillfället jobbar Christoffer med ett stort bostadsprojekt, 12 våningar över mark och två våningar under mark, i Malmö.

– Det som gör projektet utmanande är dels att det är ett så pass stort vattentryck att huset måste bottenförankras för att inte lyfta. Dels så finns det redan många befintliga ledningar i marken som försvårar spontningen.

Christoffer tycker att det är viktigt att ha ett stort engagemang för sitt arbete och han trivs i rollen som enhetschef.

– Jag har ingen erfarenhet från andra arbetsplatser inom branschen men jag ser Ramböll som ett empatiskt företag med hög kompetens som verkligen vågar satsa på unga medarbetare, menar Christoffer.

Eftersom Ramböll är stiftelseägt så försvinner inte vinsten till några aktieägare, istället går pengarna tillbaka in i bolaget vilket skapar en långsiktighet som i sin tur innebär möjligheter för utveckling.

– Ramböll har som mål att bli ännu större på marknaden och som enhetschef så är det en rolig och inspirerande utmaning, fortsätter han.

Christoffer ser Ramböll som ett företag som passar personer som vill ha ett varierande jobb med olika arbetsuppgifter.

– Dessutom har vi en Ramböllakademi som beskriver vilka kriterier som måste uppnås för att exempelvis bli uppdragsledare eller specialist inom ett område. Men det finns många vägar att gå och det som är mest spännande med Ramböll är nog långsiktigheten och tron på framtiden.

Artikeln är skriven av Ramböll.