Vad gör en teknikkonsult?

Teknikkonsult är ett samlingsnamn för specialister inom samhällsbyggnad och industriteknik. De är konsulter som hittar lösningar på olika tekniska utmaningar i samhället.

I små och stora projekt anlitas teknikkonsulterna som experter inom sina respektive områden; de designar nya produkter, förbättrar teknologier, konstruerar broar, hus, kvarter – ibland hela samhällen. Vissa teknikkonsulter är projektledare som leder andra konsulter på bygget, kontoret eller i produktionen.

Teknikkonsulter utvecklar idéer och lösningar som skapar framtidens möjligheter för ett hållbart samhälle.

Samhällsbyggnad

Teknikkonsult är ett samlingsnamn för specialister inom samhällsbyggnad och industriteknik. De är konsulter som hittar lösningar på olika tekniska utmaningar i samhället.

I små och stora projekt anlitas teknikkonsulterna som experter inom sina respektive områden; de designar nya produkter, förbättrar teknologier, konstruerar broar, hus, kvarter – ibland hela samhällen. Vissa teknikkonsulter är projektledare som leder andra konsulter på bygget, kontoret eller i produktionen.

Teknikkonsulter utvecklar idéer och lösningar som skapar framtidens möjligheter för ett hållbart samhälle.