Jag hade hört att Tyréns var en bra arbetsgivare

Jag som nyexaminerad sökte mig till Tyréns för att jag hade hört att Tyréns var en bra arbetsgivare. Jag skrev mitt examensarbete hos Tyréns tillsammans med en kurskamrat. Vi fick kontakt med Tyréns genom att vi ringde och berättade om vad vi ville göra för examensarbete.

Carl-Martin Lindhe, BIM-konsult:

Du har valt Tyréns som arbetsgivare – varför?
– Jag som nyexaminerad sökte mig till Tyréns för att jag hade hört att Tyréns var en bra arbetsgivare. Jag ville arbeta på Tyréns för att jag ville utveckla mina kunskaper från studietiden och få möjligheten att arbeta med utmanande och spännande projekt.

Vad gör du i din roll på Tyréns idag?
– Jag arbetar som BIM-konsult och jobbar mest med samgranskning av 3D-modeller och framtagning av BIM-verktyg.

Tycker du att din utbildning passar det jobb du har?
– Jag har gått på LTH och är högskoleingenjör inom husbyggnadsteknik. Utbildningen har gett mig en bra grund för mina arbetsuppgifter samt gett mig de specialkunskaper som jag behöver.

Vad är din största utmaning i ditt jobb idag?
– Att kunna tillgodose kunderna med vad de behöver. Jag som nyexaminerad stöter på nya utmaningar varje dag.

Hur vill du utvecklas? Vad gör du till exempel om 5 år?
– Jag vill utveckla mina tekniska kunskaper för att kunna arbeta med mer utmanande projekt.

Hur fick du kontakt med Tyréns? Har du några tips?
– Jag skrev mitt examensarbete hos Tyréns tillsammans med en kurskamrat. Vi fick kontakt med Tyréns genom att vi ringde och berättade om vad vi ville göra för examensarbete. Mitt tips är att ta kontakt med avdelningschefen för den avdelning som har hand om det område som du är intresserad av.

Artikeln är skriven av Tyréns AB.

VVS konsulterna Malin och Stefan arbetar på Bengt Dahlgrens Skövde kontor

Tekniska utmaningar, snabba utvecklingar på miljöområdet och ett nära samarbete med allt från arkitekter till slutkund – som VVS konsult gäller det att hålla flera bollar i luften.

Berätta om era roller!

Malin: – Som VVS-konsult tar jag fram lösningar för installationer av ventilations-, värme- eller kylsystem. Vi jobbar i projekt som kan ta ett par veckor eller mer än ett halvår. Jag hoppar lite mellan rollerna i projekten, ibland ligger tyngden på att rita och projektera och andra gånger är jag ute på platsbesök och har möten med kunder.

Stefan: – Malin och jag har liknande roller, men jag har jobbat mycket mot sjukhus. Sjukhus behöver hantera och leverera livsnödvändiga medicinska gaser till sina patienter och det sätter särskilda krav på installationerna. Blir det exem- pelvis brott på en ledning ska det finnas reservgas som styrs om.

Vad gör Bengt Dahlgren till en lockande arbets­ givare?

Stefan: – Trots att det är ett stort företag drivs Bengt

Dahlgren ett familjärt och väldigt trevligt sätt. Det är en arbetsplats där folk delar med sig av sina erfa- renheter och gärna lär sig nytt. Dessutom är det ett rätt oberoende företag på så vis att det inte drivs av en grupp jättar som bara arbetar efter vinstkrav.

Vilka utmaningar möter ni i jobbet?

Stefan: – Energifrågan ligger i fokus hos oss, och eftersom både tekniken och reglerna utvecklas snabbt gäller det att hålla sig uppdaterad. Jag vill kunna välja lösningarna som är mest hållbara ur ett ekonomiskt, ett miljömässigt och ett energimässigt perspektiv. Sedan kan det också vara en utmaning att få kunden att förstå varför de ska välja just de lösningarna.

Hur är det att vara nyanställd på Bengt Dahlgren? Malin: – De vågar satsa på sina nyanställda och ger oss mycket ansvar redan från början. Jag har bara varit här i ett år men jag märker att de litar på mig. Jag har bekanta i branschen som knappt varit utanför kontoret, men för mig dröjde det inte länge förrän jag fick gå på möten och träffa kunder.

Artikeln är skriven av Bengt Dahlgren AB.

Prestigelösheten röd tråd

Engagemang och teamkänsla är ingredienser för goda resultat, givande samarbeten och en bra arbetsmiljö. Christian Eek är affärsområdeschef på Ramboll och jobbar i Göteborg. Tidigare har han arbetat som enhetschef för VVS- & Energiteknik, även det på Ramboll.

– Förmågan att arbeta prestigelöst är något jag uppskattar enormt och som jag upplever går som en röd tråd genom Ramboll. Att våga rådfråga andra och att snabbt få hjälp är en styrka. För att sätta samman ett starkt team med olika individer och kompetenser krävs tydliga långsiktiga mål och en vilja att utveckla både sig själv och teamet vidare, säger han.

Ett stort fokus i det dagliga arbetet ligger på att ha en nära kontakt med marknaden för att ha koll på vad kunderna vill ha just nu. Den senaste tekniken är ett måste för att kunna leverera hållbara lösningar.

– Teknik och konsultarbete går hand i hand. Att på så sätt ge sig själv de bästa förutsättningarna är lika viktigt som en bra gemenskap inom arbetsgruppen. Med de faktorerna på plats ska det mycket till för att inte trivas på sin arbetsplats och att göra bra ifrån sig ute i projekt.

Etteplan tecknar ramavtal med lastbilsjätte

Etteplan har tecknat ett nytt ramavtal med Scania som leverantör av tjänster inom forskning och utveckling, skriver Etteplan i ett pressmeddelande.

Scania CV har gett Etteplan förtroendet att leverera tjänster inom forskning och utveckling för uppdrag inom fordonsutveckling. Samtliga enheter inom Scania-koncernen kan avropa tjänster inom flertalet teknikområden som exempelvis; hård- och mjukvaruutveckling, projektledning, design, batteriteknik samt teknisk dokumentation.

Syftet med ramavtalet är att reglera och underlätta samarbetet mellan parterna samt skall säkerställa tillgången till expertis inom teknikområden som inte täcks av Scanias egen personal.

Ramavtalet träder i kraft 1 januari 2017 och omfattar 2 år med option på förlängning i ytterligare ett år.

– Vi är mycket stolta över att fått Scanias förtroende att hjälpa dem stärka sin konkurrenskraft. Genom avtalet med oss får Scania tillgång till några av Sveriges mest erfarna teknikkonsulter inom Automotive. Avtalet kommer också innebära nyanställningar på Etteplan, främst i Stockholmsområdet och Oskarshamn. Samarbetet med Scania är strategiskt för oss och bekräftar Etteplans position som ett av de ledande teknikkonsultföretagen, säger Mikael Vatn, SVP Central & Western Europe, Etteplan.

Mycket omfattande projekt – WSP rycker in när staden flyttar

Kirunas nya stadskärna planeras och utgångspunkten är att skapa ett attraktivt stadsliv med ett kommersiellt innehåll som bidrar till att skapa liv och rörelse. Kiruna kommun, LKAB och Kirunabostäder har valt WSP som handelsstrategisk rådgivare i arbetet, skriver WSP i ett pressmeddelande.

WSP samarbetar med Wester+Elsner Arkitekter i projektet. I uppdraget ingår att se hur handeln bäst utformas för att bidra till en levande stadskärna och ges optimala kommersiella förutsättningar.

– Vi har valt att kalla det här mycket omfattande projektet för stadsomvandling istället för stadsflytt eftersom vi vill ta tillfället i akt att faktiskt utveckla och tänka nytt och få en stadskärna som överensstämmer med de önskemål som framkom i kommunens visionsarbete, säger Lars Bäckström, chef för Tillväxtkontoret inom Kiruna kommun och representant för projektgruppen bestående av Kiruna kommun, LKAB och Kirunabostäder AB, och fortsätter:

– Det är en komplex och spännande utmaning som kräver både bredd och djup inom flertalet kompetensområden kopplade till stadslivsutveckling och det känns inspirerande och tryggt att ha med WSP och Wester+Elsner Arkitekter på den här resan.

Christina Blomberg, koncept- och varumärkesutvecklare på WSP och uppdragsledare för projektet, betonar vikten av att förstå både konsumenten och ny teknik.

– För Kirunas del är det viktigt att inte låsa fast sig i hur handeln historiskt har organiserat sig, geografiskt och gestaltningsmässigt. Att bygga en handels- och mötesplats för framtiden kräver bland annat insikter om konsumenters förändrade attityder och beteenden och förståelse för hur den tekniska utvecklingen påverkar handeln idag och i framtiden, säger Christina Blomberg.

Liljewall föredöme – når ut bäst!

Vinnarna i tävlingen Årets Nyhetsrum 2016 har utsetts och i dag kan Liljewall arkitekter fira efter att ha kammat hem guld inom kategorin Bygg och fastighet, skriver Liljewall arkitekter. 

För åttonde året i rad arrangerade PR-portalen Mynewsdesk tävlingen Årets Nyhetsrum. Priset delas ut till de företag som bäst nyttjat sina nyhetsrum, där man bland annat har tittat på frekvens, multimedia, användande av relaterat material och taggar samt vilka som lyckats bäst med att nå ut.

Juryns motivering:
“Vinnaren har verkligen lyckats att avspegla hela verksamheten genom sitt nyhetsrum. Med ett nyhetsrum som använder sig av personliga bilder och som ständigt är uppdaterat, har vinnaren lyckats skapa en professionell helhetskänsla.”

Vi tycker att det är jättekul att vi blivit uppmärksammade på det här viset. Vi arbetar löpande med att publicera intressanta nyheter och pressmeddelanden kryddade med bra bildmaterial, relevanta länkar och kontaktpersoner. Det här är ett kvitto på att vi gör ett bra arbete, säger marknadschef Katarina Morén Styf.

Det händer med svenskarnas gamla textilier

Varje år handlar vi svenskar i snitt 13 kilo kläder och hemtextil per person. Nästan 80 procent av all gammal textil slängs som brännbart avfall vilket i sin tur motsvarar cirka två procent av svenskarnas koldioxidavtryck. Men vad händer med den textil som inte bränns? Nordiska Ministerrådet gav Ramboll tillsammans med PlanMiljö och Mepex i uppdrag att utreda vad som händer med den begagnade textilen som samlas in i de Nordiska länderna, skriver Ramboll på sin hemsida.

Idag samlas det in ungefär en femtedel av återvunnen textil i Sverige och det är idag relativt okänt vad som händer med den textilen efter att den lämnat landet. Nordiska Avfallsgruppen under Nordiska Ministerrådet har efterfrågat svar på vilka effekter exporten har på miljön och om exporten är en långsiktigt hållbar lösning.− En del av den begagnade textilen säljs förstås i svenska second hand-butiker men mycket av den insamlade textilen säljs på exportmarknaden och vi visste ganska lite om vart flödena tar vägen och vilka aktörer som är inblandade. Exporten sker till minst 115 olika länder vilket gör spårbarheten mycket svår, säger David Palm, expert inom resurshantering på Ramboll.

Projektet som genomförts som två delprojekt är den första kartläggningen som gjorts av nordisk begagnad textil även om ämnet i sig inte är nytt. Ramboll har bidragit med expertis inom aktörsanalys, miljöpåverkan och socioekonomisk analys med experter från både Sverige och Danmark. Det första delprojektet genomfördes under hösten 2015 och var en kartläggning av exportflöden från Norden. Den andra delen av projektet undersökte effekter på miljö, avfallshantering, arbetstillfällen och andra samhällsekonomiska effekter i mottagande länder. Hela studien publicerades i rapporten Exports of Nordic Used Textiles: Fate, benefits and impacts samt Exports of Nordic Used Textiles: Pathways, benefits and impacts – Policy Brief i december.

Tidigare exporterades textil som bistånd vilket ibland ledde till att fel typ av kläder hamnade på fel ställen och istället blev ett avfallsproblem. Det blev också en direkt konkurrent till inhemskt producerad textil i mottagarlandet.

− Idag ser det annorlunda ut och textilen säljs i de flesta fall antingen direkt till distributörer i Östeuropa, Afrika, Sydamerika eller Asien eller via kommersiella sorteringsaktörer i Europa. Genom att textilen säljs minskar risken att det blir ett avfall direkt i mottagande land, men konkurrensfrågan med inhemsk produktion finns kvar som ett möjligt problem än idag, berättar David Palm. Han fortsätter:

– Det visade sig dock tydligt att även utan exporten av begagnad textil hade inhemsk afrikansk produktion likväl slagits ut av billig asiatisk import.

Utredningen visade även att nästan ingen textil lämnade Europa osorterad och att den totala jobbskapande effekten i mottagarländer var större än vad som funnits i lokal industri tidigare. Den största riskfaktorn med exporten visade sig vara att säkerställa bra arbetsförhållanden på sorterings- och återvinningsanläggningar i de fall exportören inte ställde krav på sina partners. Rekommendationen till de exporterande organisationerna blev därför att införa och följa upp uppförandekoder hos sina samarbetspartners.

− Projektet krävde en bra samverkan med organisationerna som exporterar textil och deras kunder i mottagarländerna. De flesta organisationerna är välgörenhetsorganisationer och det var givetvis stundtals känsligt att utreda eventuella sociala eller miljömässiga problem med exporten av begagnad textil och samtidigt inte glömma bort den nytta som organisationerna bevisligen gör, avslutar David Palm.

Enormt raffinaderi kan byggas i Sverige

En förstudie ska undersöka möjligheterna att bygga ett bioraffinaderi med kapacitet att ta fram drygt 1,5 miljoner ton färdiga produkter från skogsråvara, skriver ATL på sin hemsida.

En förstudie kallad “Flaggskepp Bioraffinaderi,” ska utreda förutsättningarna i Sverige för att förverkliga bioekonomin med hjälp av skogen. Förstudien leds av SP Processum med stöd av 13 företag som spänner över skog, kemi och detaljhandel.

Förstudien ska peka ut, beskriva och utvärdera en anläggning med kapacitet att tillverka en rad olika, optimalt sammansatta slutprodukter från olika tillverkningsprocesser.

Ett av målen är att tillverka drivmedel i tillräcklig mängd. Ambitionsnivån är upp till 200 000 ton biodrivmedel.

Förstudien finansieras till hälften av Länsstyrelsen Västernorrland och till hälften av deltagarna och leds av Processum. Den kommer att utföras av konsultföretaget Pöyry, tillsammans med parterna.

Historiska byggnader får titthålskirurgi

Genom en unik metod kan Kalle Bandh och hans team rädda kulturhistoriskt viktiga fastigheter från förruttnelse och förfall, med minsta möjliga påverkan på både människa och miljö, skriver WSP.

Människan har i alla tider strävat efter att bosätta sig nära vatten. I miljöer som erbjudit en mängd praktiska fördelar, men som ur ett byggnadsperspektiv ofta varit förknippat med stora utmaningar. I kustnära miljöer utgörs marken inte sällan av lösa leror, och att bygga stora och tunga stenhus i dessa miljöer kräver därför en förstärkning av undergrunden. Metoden för att göra denna förstärkning har genom århundradena i regel varit träpålning.

Trä under vatten är mycket beständigt, varför dessa trägrundläggningar försänkts i djupa diken för att säkerställa träpålarnas funktion över tid. Sentida urbanisering har dock orsakat sänkta grundvattennivåer, vilket lett till att den översta delen av bärande pålar i många fall hamnat ovanför grundvattennivån, med rötsvampsangrepp som följd. Ofta har förloppet resulterat i att gamla byggnader måste grundförstärkas med en ny bärande konstruktion bestående av stora mängder stål och betong. Detta är vanligtvis mycket kostsamt, tidskrävande och besvärligt för såväl fastighetsägare som hyresgäster.

Att förekomma problemen är därför önskvärt och genom årtiondena har olika försök gjorts att stoppa förruttnelsen i tid. Mestadels har detta inneburit att på konstgjord väg försöka hålla grundvattenytan över träpålarna, något som visat sig vara mycket svårt och som i de flesta fall misslyckats. Sedan tidigt 1990-tal har WSP utvecklat en unik metod där man blandar bentonit i en lösning av borater, som man funnit vara en effektiv kemikalie för att skydda trä mot svampangrepp.

Genom borrhål i grundmuren appliceras blandningen omkring träpålarna, där boraterna sedan tränger in i träet och ger ett mycket beständigt skydd. Ingreppet kan utföras utan att utrymma fastigheten, och har betydligt mindre miljöpåverkan än en konventionell grundförstärkning.

– Under alla dessa år har vi successivt kunnat vidareutveckla metoden, och har även verifierat dess långsiktiga funktion. Hundratals historiskt och kulturellt viktiga byggnader runtom i Sverige har hittills räddats med relativt små och enkla medel, med minimal miljöpåverkan och minsta möjliga insats från fastighetsägare och hyresgäster, berättar Kalle Bandh, avdelningschef WSP.

Virtual Reality – Ett framtida verktyg för byggbranschen?

(VR) Virtual reality är på väg att förändra den digitala värld vi lever i efter 20 år i dödläge. Det var på 90-talet som visionen om virtuella världar skapades där vi inte längre skulle begränsas av tvådimensionella skärmar. Idag har tekniken mognat och den används redan till viss del i byggbranschen, då för att skapa en bättre förståelse mellan alla berörda parter, beställare, byggherrar, projektörer och entreprenörer. 

Virtual reality är helt annorlunda jämfört med att titta på en 3d-ritning på en datorskärm, eftersom modellen är skala 1:1 blir det lättare att upptäcka fel och få en känsla för djupet i rummet man befinner sig. På vanliga 2d/3d-ritningar kan en viss fönsterstorlek/takhöjd/vägg kännas rätt medan i den virtutuella världen uppfattas helt annorlunda. På det här sättet finns det goda möjligheter att upptäcka fel i projekteringsstadiet som annars kan bli kostsamma ändringar i byggskedet.

Spelbranschen och filmbranschen är de första som har utnyttjat tekniken, eftersom de redan jobbar med avancerad 3d och visuella effekter blir steget inte så långt till Virtual Reality. Det är dock svårare för byggbranschen där steget mellan pappersritningar och virtuella världar är väldigt stort. Men tekniken används som sagt till viss del redan och stora företag som NCC och Skanska utvärderar idag tekniken. De flesta är nog överens om att det kommer ta några år innan branschen anpassar sig till den nya tekniken. Men när den väl kommer, kommer det att innebära stora förändringar i vårt sätt att arbeta!

 

Kristoffer Rask

Högskoleingenjör, Bjerking