50 procent rädda i blött väglag – sveper undan oron – Semcon-teknik aktiverar vindrutetorkarna i förväg

Ibland täcks vindrutan obehagligt snabbt av vatten och det tar en tid innan torkarsystemet eller du som förare hinner reagera. ProActive Wipers är en ny smart mjukvara som gör att vindrutetorkarna aktiveras i förväg för att svepa bort vattnet direkt när det landar på rutan och ge föraren säker sikt, skriver Semcon i ett pressmeddelande.

I en undersökning som Inizio och Semcon har gjort anger ca 50% av förarna att de känner oro vid omkörning av en lastbil i blött väglag. Många av dem anger förlorad sikt som en av anledningarna.

ProActive Wipers är ett bra exempel på hur man kan dra nytta av teknik som redan finns i bilen (radar, sensor, kamera) på nya kreativa sätt.

ProActive Wipers är en ny smart vindrutetorkare som använder information från bilens kamera, radar och regnsensor för att läsa av omgivningen – och säkra sikten vid omkörningar och möten. Bild: Semcon

Nya perspektiv i London

Jia Li och Daniel Widén har båda arbetat på broavdelningen i Stockholm som brokonstruktörer. Men sedan en tid tillbaka har de fått chansen att jobba på tyrénskontoret i London, vilket de kommer att göra i ca 1-2 år. Här följer en mini-intervju med dem!

  • Hur kom det sig att ni fick chansen att åka iväg?

Jag (Daniel) visste att Tyréns hade förvärvat AKT II i England och därmed också öppnat ett Tyrénskontor i London, och tänkte att det kanske fanns en möjlighet att flytta dit. Jag tog upp detta med sin dåvarande chef som var väldigt positiv. Jia blev i sin tur inspirerad och gjorde samma sak. Båda var överraskade av hur smidigt det gick att få till flytten inom Tyréns, och ledningens positiva attityd!

  • Hur ser arbetsvardagen ut i London? 

Vardagen är intensiv här! Skillnaderna är däremot mindre än vad man kan tro. Trots att man inte fikar som i Sverige så kan man springa runt och prata med varandra ändå och det finns mycket sociala aktiviteter att delta i. Arbetskulturen är mer hierarkisk men det är inga problem att prata med sin chef, eller för personer på olika nivåer att prata direkt med varandra. Man får däremot vara beredd på ett högre tempo och förväntningar på snabbare återkoppling.

  • Är det kul? 

Det är självklart kul att bo i London, en stad som har något för alla! Det är också roligt att lära sig både nya arbetssätt och synvinklar på vad som är viktigt att lägga energi på.

  • Blev det som ni tänkt er?

Båda ja och nej. Staden levererar som förväntat – man är aldrig uttråkad! På jobbet förväntade vi oss båda att bli utmanade och så har det blivit. Däremot är inte skillnaderna i arbetskultur så markanta som vi först trodde.

  • Har ni något tips till den som vill jobba utomlands?

Hitta någon som redan bor och jobbar där och prata med dem först. Och klyschigt men sant: ta chansen!

 

Alten i avtal med klimatsmarta PiteEnergi

Teknik- och IT-konsultbolaget ALTEN tecknar avtal med PiteEnergi för att bistå i arbetet med att möta kommande behov av digitalisering, skriver ALTEN.

PiteEnergi väljer ALTEN som samarbetspartner i att förbereda verksamheten för nya utmaningar och snabba förändringar i den digitala världen. Ledningen av det kommunala bolaget har beslutat att nå nästa nivå inom informationsteknologi och tar ALTEN:s hjälp att främja PiteEnergi:s konkurrenskraftighet samt möjliggöra en tillförlitlig och effektiv energileverans.

– PiteEnergi föregår med gott exempel genom att leverera 100 % förnybar el och vi ser en stor ära i att de väljer oss som leverantör för IT-tjänster. Energibranschen är en viktig aktör i samhällets utveckling så det är stimulerande att få hjälpa PiteEnergi in i den digitala eran och på så sätt även lämna gott avtryck för miljön samt kommande generationer, säger Martin Segerström, Head of Operations Sweden på ALTEN.

Ramavtalet för leveransen av IT-tjänster till PiteEnergi kommer fortgå i tre år, med möjligheten till förlängning i två år. I Sverige har teknik- och IT-konsultbolaget ALTEN 1300 anställda och kontor på orterna Göteborg, Stockholm, Lund, Linköping, Västerås, Jönköping, Skellefteå, Örebro och Umeå. I Sverige återfinns kunderna främst inom fordons-, telekom-, försvars-, energi- och verkstadsindustrin där ALTEN är verksamma genom hela produktutvecklingskedjan.

Jobbar brett med hållbarhetsfrågor

Evelina Johansson hjälper sina kollegor med miljö- och hållbarhetsarbetet. Både internt och i kunduppdrag.

Vad gör du på White?
– Jag jobbar som miljöspecialist på Whites kontor i Göteborg, vilket innebär att jag är arkitekternas stöd i miljöfrågor men också arbetar externt. Det kan handla om allt från materialfrågor till dagvattenrening men framförallt har jag jobbat med ekosystemtjänster – hur vi designar gröna ytor som ger så stora miljönyttor som möjligt. Jag jobbar också mycket med miljösamordning och miljöcertifiering.

Varför valde du White som arbetsgivare?
– För att här har jag möjligheten att jobba brett med hållbarhetsfrågor på ett kreativt sätt och i multidisciplinära team. Jag tror att en nyckel för att bygga hållbara hus och städer är att man tidigt jobbar tvärvetenskapligt. Det kan vi göra på White eftersom vi har så många olika spetskompetenser inom företaget.

Vad har du för bakgrund?
– Jag är uppvuxen i Halmstad och flyttade direkt efter studenten till Lund. Där läste jag till civilingenjör i Ekosystemteknik med inriktning mot hållbar stadsplanering. Under min utbildning hade jag uppehåll för sex månaders praktik på Sweco. Kan verkligen rekommendera praktik till alla som läser ingenjörsutbildning. Utbildningarna är ofta väldigt teoretiska och det är inte helt lätt att föreställa sig hur verkligheten ser ut där på andra sidan examen. Även om jag under praktiken jobbade med frågor som är ganska långt från det jag jobbar med idag så gav det mig bra erfarenhet och många kontakter. Under mitt sista studieår jobbade jag även extra på Trafikverket med samhällsplaneringsfrågor. Mitt examensarbete handlade om värdering av ekosystemtjänster, vilket jag genomförde på White, och det var så jag senare fick jobbet här.

Tycker du att din utbildning motsvarar det jobb du har idag?
– Ja, på många sätt. Jag läste en bred utbildning, vilket har varit bra då jag har fått en bred grund att stå på. Däremot är det helt klart en fördel om man har vissa specialkunskaper, men jag trivs med att vara generalist!

Hur vill du utvecklas? Vad gör du t.ex. om fem år, om du får välja?
– Ännu mer av det jag redan gör idag! Jag trivs med att jobba i samordningsrollen och därför hoppas jag att jag kan driva lite större projekt och att jag utvecklas som projektledare för miljötjänster. Det hade också varit roligt att lära sig ännu mer om ekosystemtjänster och jobba ännu mer kreativt med detta tillsammans med arkitekterna.

Artikeln är skriven av White. Läs mer

Industridesigner, Semcon

Som industridesigner arbetar Malin Sanner med produkters formspråk. Men det är framför allt sina duktiga kolleger som hon inspireras av.

Malin och hennes kolleger arbetar just nu med att skapa en enhetlig design för en produktfamilj bestående av bland annat luftrenare och luftfuktare riktade mot den amerikanska marknaden.

– Vi har styrt upp formspråket så att det syns vilken funktion de olika produkterna har. Samtidigt ska man kunna avgöra vilket varumärke det är, utan att behöva se logotypen. Det som är extra utmanande är att många komponenter ska behållas från tidigare produkter.

– Det gör att man måste tänka till för att lösa det på ett bra sätt. Ofta kan det kännas begränsande till en början, men bara man börjar vända och vrida på delarna och tänka i nya banor så upptäcker man att det går att göra väldigt mycket, säger Malin Sanner.

Det hon uppskattar med Semcon är att hon får arbeta med en mängd olika typer av uppdrag.

– Framöver skulle jag gärna arbeta mer med ”total design engineering”-uppdrag. Då tar man in uppdragen till Semcon och sätter ihop ett team med design, teknik och alla andra bitar inom produktutveckling. Semcons styrka är att vi har tillgång till allt som behövs. Vi har så många duktiga personer med specialistkompetens som man lär sig mycket av. Förutom att utvecklas och inspireras av sina kolleger så är en annan viktig del av arbetet på Semcon det sociala umgänget.

– Stockholmskontoret, som jag tillhör, har en aktiv personalförening. Många av oss sitter ju ute hos kunder på uppdrag och ses inte så mycket. Därför är det extra kul att träffa kollegerna utanför jobbet.

Stort och modernt! – Incoord projekterar Huddinge Sjukhus

Vid Huddinge Sjukhus pågår produktionen av en ny operationsbyggnad på 29 000m2 som ska innehålla operation, intervention, röntgen, och en ny sterilcentral. På uppdrag av Skanska projekterar Incoord installationer för VVS, sprinkler, medicinska gaser samt styr och övervakning, skriver Byggkontakt på sin hemsida.

Här är solchanserna störst! – WSP:s expert visar förutsättningarna

Många tror nog att potentialen för solenergi i Sverige inte är så hög. Men faktum är att i Stockholmstrakten är förutsättningarna mycket bättre än man kanske spontant tror. Duncan McConnachie och hans kollegor från WSP är med i ett projekt för att tydliggöra hur det egentligen ser ut, skriver WSP.

KSL, Kommunförbundet Stockholms Län, samordnade en upphandling för samtliga kommuner för att se hur solenergi kan bli en viktig faktor i energiproduktionen i Stockholms län. Energi- & klimatrådgivningen hade också en ledande roll i arbetet.

– Vi bestämde oss för att göra det här på riktigt. Istället för att utgå från schablonvärden använde vi befintliga laserscannade data som finns över alla tak i Stockholms län för att bygga 3D byggnadsgeometrier, berättar Duncan McConnachie, WSP. Med hjälp av dem beräknades detaljer som lutning och väderstreck för att få verklig potential för inflödet av solenergi. Dessutom utvärderades tio års data från SMHI, där vi ser hur vädret har varit i Stockholm i realiteten. Man beräknade solenergipotential på nästan 500 000 hustak på bara några veckor – någonting som krävde stora resurser och datorkraft!

Resultat från beräkningar visade att en stor andel av hustak har potential att generera mer 900 kWh/år/m2 – vilket gör det väldigt lämpligt att investera i solceller.

– Genom att samarbeta med WSP i Australien har en interaktiv webkarta framställts som på ett pedagogiskt sätt redovisar hur potentialen ser ut – ner på varje enskilt tak! Vilka är särskilt lämpade för solceller? Och vilken effekt kan man förvänta sig? Det var sånt vi ville kunna förmedla, och jag tycker vi lyckats bra, säger Duncan entusiastiskt.

När man ser kartan på webben och kan zooma in på sitt eget hus är det lätt att bli entusiastisk. Resultaten visar att potentialen för både solel och solvärme är stor – vilket kan ge stora elbesparingar och därmed minska koldioxidutsläppet. Noggrannheten i modellen är högt och leder förhoppningsvis till ökad förståelse för hur solenergi kan bli en viktig faktor i den svenska energmixen.