Tyréns spänner bågen – Tar hjälp av White i utbildningssatsning

Sven Tyréns Stiftelse finansierar en utbildningssatsning som pågår under tre år och som ska ge mer kreativa byggkonstruktörer inom Tyréns, skriver Tyréns.

I början av november var det examen för de 10 första konstruktörerna som fått chansen att fördjupa sina kunskaper inom den klassiska ingenjörskonsten genom att delta i Exclusive Education under ledning av Martin Fröderberg, som till vardags är konstruktör på Tyréns.

Vid fem tillfällen har gruppen setts och haft fysiska träffar. Under utbildningens gång har ett flertal experter gästat och givit föreläsningar inom sina specialområden och för att stötta processen med den uppgift som presenterades. Projektarbetet var en, i teorin, enkel uppgift som tolkades på olika sätt i de olika grupperna. Uppgiften som skulle lösas var att konstruera en gångbro mellan två byggnader i en miljö som grupperna själv fick definiera.

Till sin hjälp har gruppen haft arkitekter från White. Ola Dellson och Jonas Runberger kommenterade alla lösningar och menar att genom liknande samarbeten så kan ingenjörer och arkitekter öka varandras repertoarer. Kunskapshöjande för båda parter helt enkelt. Man kan sammanfatta gruppernas förslag med kreativ höjd, konceptuell förståelse och att man vågat pröva nya lösningar som ställt krav på att utforska området inom sin profession som konstruktör.

– Det här ger oss en fantastisk möjlighet att spänna bågen och ta Sven Tyréns arv vidare, säger Dag Måhlstrand, affärschef på Tyréns och en av initiativtagarna till utbildningssatsningen.

Sweco nollar Sverige – Tävlande team utvecklar smarta metoder

Nyligen inleddes en unik innovationstävling som ska löpa under ett år där de tävlande teamen ska försöka utveckla metoder för att bygga utan utsläpp av växthusgaser. Initiativet bygger på ett samarbete mellan myndigheter, universitet och näringsliv med Naturvårdsverket och innovations-programmet InfraSweden2030 i täten. För Swecos räkning deltar Tabita Gröndal, miljökonsult i Uppsala, skriver Sweco på sin bemsida.

Tävlingen anordnas för första gången i Sverige med två team som består av representanter för industrin, konsulter, myndigheter och högskolor. Lagen arbetar med ett fiktivt uppdrag – att bygga Öresundsbron 2045, fast utan utsläpp av växthusgaser. Vi kontaktade Swecos deltagare Tabita Gröndal för att höra mer om henne och tävlingen.

VAD JOBBAR DU MED OCH VAD HAR DU FÖR BAKGRUND?

– Jag arbetar som miljökonsult på Environment i Uppsala med att optimera och beräkna den klimatpåverkan som Swecos uppdrag medför. I botten är jag ekoingenjör med en magister i miljövetenskap och har även arbetat på universitetet med miljökonsekvensbeskrivningar och metodutveckling. Men framför allt har jag ett stort intresse för miljöanpassning i samhällsbyg-gande, från ax till limpa.

HUR KOMMER DET SIG ATT DU ÄR MED?

– När jag hörde talas om tävlingen blev jag nyfiken och ville veta mer, så jag tog kontakt med InfraSweden2030. De tyckte jag hade rätt förutsättningar och bjöd in mig till ett av lagen.

VILKA REPRESENTANTER FINNS MED I DITT LAG?

– Teamet består av deltagare från NCC, Swerock, Tyréns, Cementa, WSP, CBI Betonginstitutet, Stålbyggnadsinstitutet, EPFL (teknisk högskola i Lausanne) och Luleå tekniska universitet.

VAD ÄR SYFTET MED TÄVLINGEN ”NU NOLLAR VI SVERIGE”?

– Genom att nyttja Öresundsbron som skyltfönster visa på konkreta åtgärder och lösningar som kan ta oss närmare ett klimatneutralt samhällsbyggande, där även infrastrukturen är inklu-derad. Innovation är en nyckelfaktor för att Sverige ska nå de globala hållbarhetsmålen.

HUR SKA TÄVLINGEN GÅ TILL?

– Upplägget är att vi ska ses vid fem internattillfällen under året. De anordnas runt om i landet med start i Malmö. Varje internat har olika värdar som syr ihop ett program med studiebesök och olika teman – men också tid för praktiskt arbete med tävlingsbidragen. Förutom de fem internaten blir det en viss insats emellanåt.

VAD HOPPAS DU KUNNA BIDRA MED?

– Som konsulter sitter vi inne med kompetens som kan länka ihop flera av aktörerna. Inte minst vet vi hur den offentliga upphandlingen kan vara en motor i det klimatdrivande arbetet. Det känns jättespännande att få lyfta blicken ytterligare och ha breda diskussioner om innovativa lösningar.

VAD ÄR ARRANGÖRERNAS MÅL MED TÄVLINGEN?

– Även om vi kommer att arbeta med sannolikhetslösningar av varierande grad så hoppas initi-ativtagarna att lösningarna kan bli ett inspel till de pågående åtgärdspaketen för att ställa om Sverige till ett klimatneutralt samhälle. Det kan gälla allt från forskningsutlysningar till anslag till kompetensförsörjning.

HUR SER TÄVLINGSPROGRAMMET UT?

– Vi började i Malmö 10–11 oktober med temat ”Utmaningen och paradigmskiftet”. Sen följer Göteborg 7–8 december, Kiruna 30–31 januari, 19–20 mars är inte spikat ännu och avslutnings-vis Stockholm den 18–19 april.

Så hittar och skapar hon stjärnor

För drygt ett år sedan förstärkte vi med topprekryteraren Ella Olsson som vår nya HR-ansvarig med uppdraget att i sin tur öka personalstyrkan med 20 personer på två år, skriver Rotpartner. Så här i halvtid frågar vi oss, hur har det gått? 

– Redan nu vid årsskiftet hade vi faktiskt rekryterat 20 personer. Men det är inte bara jag som ska ta åt mig äran för det. Vi tänker inte så. Här är du aldrig ensam om din framgång – eller dina problem – vi delar på allt. Det gör jobbet effektivare. Och bra mycket roligare, säger Ella.

Vi expanderar i både Göteborg, Malmö och Stockholm och satsningen på fler nyanställningar fortsätter. I Göteborgsområdet har vi funnits länge och folk känner väl till varumärket Rotpartner, det märks inte minst på de som söker sig till oss. Nu i sommar kommer t ex en erfaren senior projektledare och tidigare chef börja på huvudkontoret. Samtidigt är konkurrensen tuff om de bästa medarbetarna så vi har frångått den gamla mallen av rekryteringar och tagit nya vägar.

– På Rotpartner utmanar vi ofta det traditionella, det ligger i vårt varumärkes dna. Att ifrågasätta, våga tänka annorlunda och se möjligheter. Så det är egentligen det vi nu gör även inom rekrytering, förklarar Ella.

Resultatet är ny expertis och profiler utanför det förväntade. Bl a en teknisk förvaltare med expertkunskap inom installationer som nu arbetar som installationssamordnare. Vi har också fått in personer med arkitektbakgrund som har stor vana att arbeta i tidiga skeden med förstudie, gestaltning, projektering osv. För att bara nämna två exempel.

– Båda de här profilerna har visat sig vara helt rätt. Vi har full beläggning på dem direkt, fortsätter Ella. Ett annat resultat av satsningen är starten av Rotpartner Akademin. Vi matchar företagets behov med våra medarbetares behov och vilja och skapar en målmedvetenhet i det med individuella utbildningsplaner. Att hela tiden utveckla oss själva och varandra ligger starkt rotat i vår värdegrund.

– Mitt jobb är att hitta stjärnor, men också att skapa våra egna stjärnor. Jag tittar på sätt att optimera våra möjligheter att utveckla varje individ. Och ge förutsättningar för att de ska kunna prestera så bra de bara kan. Samtidigt pratar vi mycket om work-life-balance. Idag gäller det att vara en arbetsgivare som tillför något i dina medarbetares vardag – och till deras liv. Vi ser inte bara till din prestation utan även det mänskliga får ta plats, menar Ella och fortsätter, jag har länge själv letat efter en sådan här arbetsplats och kommer på mig själv ibland att tänka att jag har nog världens bästa jobb.

Om du är nyfiken på oss och känner att du vill åstadkomma mer än du får möjlighet där du är idag så ta kontakt med Ella på 010 – 209 64 24. Vi ser fram emot att träffa dig!

Studenttävlingen 100H – tävla om stipendium!

På fredag den 11 november är det tredje året i rad som WSP genomför studenttävlingen ”100H”. Studenter från svenska högskolor och universitet får tävla om WSPs Framtidsstipendium. Tävlingens frågeställning släpps den 11/11 klockan 11:00 och arbetsgrupperna har sedan 100 timmar på sig att leverera den bästa lösningen, skriver WSP.

När tiden löpt ut klockan 15:00 den 15 november går en namnkunnig jury igenom samtliga förslag. Juryn gör sin bedömning utifrån lösningarnas kreativitet, potential för praktisk omsättning och samhällsekonomisk nytta samt social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

Arbetsgruppen bakom det vinnande bidraget får ta emot WSPs Framtidsstipendium 2017 som är en resa till London inklusive mat och boende. I resan ingår ett besök på WSP UKs huvudkontor samt en exklusiv guidning bland aktuella WSP-projekt i London.

Vinnare av 100H förra året var Simon Broomé och Anton Renström, civilingenjörsstudenter på Karlstads universitet. De är väldigt nöjda med både tävlingen och vinsten.

– Tävlingen ger ett skarpt problem och att få vara med och lösa det är både kul och utmanande. Det är helt klart värt att vara med och tävla. Besöket hos WSP i London var otroligt givande. Att få kontakt med människorna där och få se spännande pågående projekt gav känslan att ”här kan jag kanske få arbeta”. Vi blev väl omhändertagna även efter arbetstid och träffade många trevliga medarbetare, säger Simon och Anton.