Unga talangerna kammar hem 100H!

Genom portabla väggar och smarta lösningar kan kontoret på ett smidigt sätt förvandlas till studentboende vid arbetsdagens slut – likt ett scenbyte på teatern. Med den idén vann Sofia Wiklund och Henrik Sjökvist, civilingenjörsstudenter på Uppsala universitet respektive KTH, WSPs Framtidsstipendium 2017, skriver WSP.

För tredje året i rad har WSP genomfört tävlingen ”100H” för studenter på svenska högskolor och universitet. Årets tävlingsuppgift gick ut på att under 100 timmar ta fram en lösning som kan bidra till ungas möjligheter att hitta ett första eget boende. Sofias och Henriks ”Flexibla kontor – Kontor by day, boende by night” blev det vinnande bidraget och juryns motivering löd:

”En kreativ idé som med stor framgång tar sin utgångspunkt i problemet med outnyttjade resurser och tomma ytor – och som visar stor potential att på ett billigt sätt öka nyttjandegraden av befintliga kontorslokaler i attraktiva områden. Dessutom mycket snyggt och pedagogiskt presenterat. Kombinationen av underutnyttjade resurser, delningsekonomi samt bostadsbrist gör förslaget till en vinnare.”

– Jättekul att vi vann! Vi tror att vår idé ligger rätt i tiden, att den hakar på den existerande trenden med delningsekonomi, säger Sofia.

Även Magnus Meyer, vd på WSP och en av juryns medlemmar, ser att tiden kan vara mogen för Sofias och Henriks idé.

– Fastighetsbranschen har alltid sökt efter möjligheter för att öka nyttjandegraden i lokaler. Idag är man mer öppen för att ta till sig nya lösningar så därför är idén att utnyttja kontorsytor dygnet runt intressant för företag. Timingen är rätt, säger Magnus Meyer.

Första pris i tävlingen är WSPs Framtidsstipendium 2017 och en resa till London inklusive mat och boende. I resan ingår ett besök på WSP UKs huvudkontor samt en exklusiv guidning bland aktuella WSP-projekt i London.

Högtryck för Eitech som växer i Umeå – Är en av stadens största arbetsgivare

Eitech-koncernen sysselsätter idag närmare 125 medarbetare i Umeå, och är i och med det en av Umeås stora arbetsgivare. Med nya och spännande uppdrag till Balticgruppen, Rekab och Umeå Energi i ryggen satsar företaget på en fortsatt tillväxt och att rekrytera ytterligare specialister inom elteknik i regionen, skriver Eitech.

– Det är verkligen högtryck för Eitech, detta tack vare en god efterfrågan på vår specialistkompetens inom elteknik samt det stundande ägarskiftet i form av VINCI efter nyår. Vi i Umeå, samt självklart även våra övriga kontor från Kiruna i norr till Malmö i söder, ser nu framemot att bli en viktig del i VINCI Energies plan att bredda sitt utbud av tekniska tjänster i Norden, säger Olle Backman, koncernchef Eitech.

Eitechs nya uppdrag till Umeå Energi avser en totalentreprenad för byggnationen av en ny 170 kV fördelningsstation lokaliserad i området kring Umeå Universitet och Norrlands Universitetssjukhus. Stationen, som benämns Universitetet, uppförs i en helt ny byggnad inomhus och ersätter befintlig 52/12 kV station i området. I den nya stationsbyggnaden integrerar Eitech även en separat mindre station, Umeå Campus, med eget 12 kV ställverk och kontrollanläggning.

– Med teknisk kompetens och ett stort engagemang förnyar, effektiviserar och bygger vi på Eitech olika kraftanläggningar upp till 400 kV längs vårt avlånga land. Givetvis blir det nu lite extra roligt för våra medarbetare i Umeå att bygga en ny knutpunkt för att säkerställa och stärka elnätet på ”hemmaplan”, konstaterar Mikael Berg, Eitechs enhetschef inom kraft i Umeå.

Installationsverksamheten i Umeå har fått en tidig julklapp i samband med nya uppdrag till två större byggprojekt på orten; kontorsbyggnaden vid Östra Strandgatan, på kvarteret Laxen, åt Balticgruppen samt lägenhetskomplexet Brf Västra Stranden till Rekab Entreprenad. Uppdraget till kv. Laxen omfattar alla elinstallationer i hela byggnaden om totalt 8000 kvadratmeter fördelat på 5 våningar. Västra Stranden avser elinstallationer i två stycken punkthus om 11 våningar och totalt 87 lägenheter med 1 garage under jord mellan husen.

– Ett år går minsann fort och jag anser att vi lyckats väl med vår målsättning att etablera oss som ett av förstahandsvalen inom elinstallationer för bygg- och industrisektorn i Umeå. Nu växlar vi upp när vi ser ett ökat behov av att utöka med framförallt elektriker inom service, hög- och lågspänning samt entreprenad, säger Kent Karlsson, enhetschef för Eitechs installationsverksamhet i Umeå som startades i början av 2017.

Tillsammans uppgår det samlade ordervärdet för de tre nya uppdragen i Umeå till cirka 55 miljoner kronor.

Tyréns stoltserar med arbetsmiljöpris

Tyréns har vunnit ett arbetsmiljöpris som projekt Mälarbanan delar ut varje år. Tidigare år har priset varit riktat mot entreprenörerna i projektet, men i år bestämde sig Trafikverket för att priset skulle delas ut till någon av de projektörer som är med i projektet, skriver Tyréns.

Trafikverketvar på Tyréns kontor i Stockholm delade ut priset i samband med projektgruppens VDC-möte.

Trafikverkets motivering:
”Tyréns tilldelas priset för sitt innovativa arbetssätt med veckovisa möten som engagerar alla i arbetsmiljöarbetet. Företaget har höga krav på utbildning och kompetens hos projektörerna samt flertalet certifierade BAS-P”.

– Vi känner oss oerhört stolta och glada över att vi vann detta pris. Vinsten baseras på att vi först skriftligt fick svara på ett antal frågor kring vårt arbetssätt med arbetsmiljö, både internt och hur vi har med oss arbetsmiljötänket in i vår projektering inför entreprenaden. Vi fick också presentera vårt arbetssätt inför en jury från Trafikverket under en 3-timmars sittning. Vi berättade om hur vi arbetar specifikt i projekt Mälarbanan med VDC samt visade vårt kvalitetssystem och våra checklistor kring arbetsmiljö och KMA, berättar en mycket stolt uppdragsledning bestående av Karin Fenger-Krog, uppdragsansvarig, och Marcus Mellbin, bitr. uppdragsansvarig på Tyréns.

Förutom äran och ett diplom fick Tyréns 25 000 kronor till personalfrämjande åtgärder. I år riktades tävlingen till de leverantörer som har projekteringsuppdrag i projektet, oavsett om det är ett renodlat projekteringsuppdrag eller en totalentreprenad där entreprenören ansvarar för projekteringen.

Detta för att öka medvetandet om hur viktigt skedet innan byggandet är. I planerings- och projekteringsskedet ska Trafikverket säkerställa att arbetsmiljöfrågor hanteras och arbetsmiljörisker minimeras. Detta är sedan grunden för en säker och bra arbetsmiljö i byggskedet men även under drift- och underhållsskedet samt vid en eventuell avveckling av anläggningen.

Tyréns presenterar sitt arbetsmiljöarbete för de övriga tävlande och andra intresserade torsdag den 7 december, på Mälarbanans projektkontor. Det är ett sätt att sprida goda idéer och arbetssätt till övriga i branschen.