Ständiga kompetensbristen utmanande faktor för lönsamheten

Trots den stabila marknaden i Europa är kompetensbristen en stor utmaning för lönsamheten. Det visar konjunkturbarometer EFCA Barometern som publiceras av den europeiska organisationen för teknik- och ingenjörskonsulter, skriver STD-företagen.

EFCA Barometern visar positiva marknadssignaler. 12 av 20 länder räknar med att den totala omsättningen för de teknikbaserade konsulttjänsterna i landet ökar. Men rapporten sänder indikationer på en stabilisering av lönsamheten under 2019 på grund av låga priser och kompetensbrist, som är två stora utmaningar för branschen.

Sammanfattningsvis är den europeiska marknaden bra eller mycket bra i 14 av 20 länder. Endast Spanien har fortfarande en svag marknad.

– Den svenska marknaden har under flera år varit mycket stark, i synnerhet i en europeisk jämförelse. Det har lockat till sig både företag och individer från hela Europa. Nu vänder marknaden upp i många länder. Det skapar både möjligheter för expansion för våra medlemmar, men kan också leda till svårigheter att hitta resurser för svenska projekt, säger Magnus Höij, Vd Svenska Teknik&Designföretagen

– Samtidigt som marknaden fortsätter att stärkas i Syd- och Centraleuropa börjar den mattas av i Sverige, likt andra marknader i norra Europa. Flera länder väntar sig att orderingången och lönsamheten bromsar upp under det kommande året. Kompetensbristen består dock och är ett problem över hela Europa, säger David Cramér, marknadsanalytiker på Svenska Teknik&Designföretagen och medproducent av EFCA Barometern.

Young Professionals på RiNord konferensen, denna gång i Helsingfors!

Svenska Teknik & Designföretagens yngre råd, Young Professionals var på plats på den årliga RiNord konferensen. I Helsingfors träffades ledamöter i motsvarande nätverk från alla de nordiska länderna. Det diskuterades erfarenheter från branschen och möjligheter till samarbeten. Det var ett inspirerande möte och vi var överens om en sak…Varför försöka uppfinna hjulet, det gjordes ju för flera tusen år sedan?

RiNord (Rådgivande ingenjörer i Norden) är en konferens som hålls för nordiska representanter inom branschorganisationen för teknikkonsulter inom arkitekt-, samhällsbyggnad- och industrisektorn. Konferensen syftar till att diskutera trender, likheter och olikheter mellanländerna.

Young Professionals (YP) är en arbetsgrupp inom Svenska Teknik och Designföretagen. Den består av yngre medarbetare från ett antal medlemsföretag som arbetar med att synliggöra branschen och teknikkonsultens intressanta utvecklingsmöjligheter bland studenter.

På årets RiNord konferens var YP från Finland, Danmark, Norge och nytt för i år, även Island representerade. Mötet började med en redogörelse av vilka frågor varje nätverk arbetar med i de olika länderna. Gemensamt för nästan samtliga grupper var den rådande kompetensbristen inom branschen samt hur vi på bästa sätt kan nå studenter för att belysa möjligheterna med våra yrken. Det var tydligt att vi brottades med samma problem fast på varsina håll, utan att ta nytta av varandras ideér och erfarenheter. Detta ville vi råda bot på och det bestämdes att vi från och med nu ska dokumentera alla våra aktiviteter och dela med oss av detta till de andra YP-grupperna. I gengäld får vi alla en bank av workshops som är anpassade till frågan om ‘kompetensbrist inom branschen’. Hur praktiskt är inte det? 

Vidare diskuterades möjligheter och fördelarna för oss inom YP att nätverka med konsulter inom branschen från andra expertområden. Danmark hade med hjälp av EU-bidrag nyligen anordnat en resa till Bryssel där styrelsemedlemmarna hade fått chansen att förstå varandra ännu bättre.

Vi var alla tacksamma för att få vara på plats i Helsingfors och nätverka med kollegor från andra discipliner och ville ge denna möjlighet till alla styrelsemedlemmar. Vi kom fram till att en gemensam YP-resa kanske är svarat. Nu är vi i full gång med planeringen och hoppas kunna erbjuda alla styrelsemedlemmar i de nordiska länderna att mötas i Bryssel under hösten 2019.

Är du intresserad av att utveckla branschen? Vill du arbeta som teknikkonsult och vara länken mellan studenter och arbetslivet? Kanske är du vår nya styrelsemedlem som nästa höst möter våra fantastiska kollegor från de andra Nordiska länderna? Bryssel here we come!

Petra Sandberg, Arkitekt/Akustikkonsult på Norconsult

Snart släpps WSP:s casetävling!

Den 29 november släpps årets case i 100H, tävlingen där studenter från svenska högskolor och universitet får tävla om WSPs Framtidsstipendium. När caset är släppt har de tävlande 100 timmar på sig att leverera den bästa lösningen, skriver WSP.

Det är för fjärde året i rad som WSP genomför 100H, där priset är en resa till WSPs kontor i London.

– Vi tycker att det är viktigt att finnas nära högskolor och universitet. Med 100H kan vi bjuda på verkliga och skarpa problem samtidigt som vi får ta del av studenternas kreativitet och kunskap. Vi ser fram emot att se hur de kommer tackla årets tema och hoppas att få chansen till spännande diskussioner och lösningar, säger Josefine Stolt, Employer Branding-ansvarig på WSP.

Årets tema blir offentligt i samband med casesläppet den 29 november. I årets jury ingår Mattias Goldmann, vd för den gröna och liberala tankesmedjan Fores, Magnus Meyer, vd WSP, Måns Norlin, Uppdragsansvarig WSP och Maria Brogren, chef hållbarhet och innovation WSP. Juryn gör sin bedömning utifrån lösningarnas kreativitet, potential för praktisk omsättning samt hållbarhet och samhällsekonomisk nytta.

Arbetsgruppen bakom det vinnande bidraget får ta emot WSPs Framtidsstipendium 2018 som är en resa till London inklusive mat och boende. I resan ingår ett besök på WSP UKs huvudkontor samt en exklusiv guidning bland aktuella WSP-projekt i London.

Förra året handlade caset om bostadsutmaningen. Då vann Sofia Wiklund och Henrik Sjökvist, civilingenjörsstudenter från Uppsala universitet respektive KTH. Deras idé handlade om att förvandla kontor till studentboende på kvällen – likt ett scenbyte på teatern.

Upptäcksresande i yrkeslivet – Livet som praktikant på Liljewall arkitekter

Ett arkitektkontor på sjunde våningen på Södermalm i Stockholm är för några månader min arbetsplats. Här kommer en liten glimt från min tid som landskapsarkitektpraktikant.

När jag öppnar glasdörren möts jag av doften av nybryggt kaffe och ljudet från smattrande tangentbord. Några värmeljus är tända och ute piskar regnet i 45 graders vinkel. Liljewall är ett arkitektkontor som startade i Göteborg för drygt 40 år sedan. Stockholmskontoret, där jag gör praktik, har bara funnits i fem år och är lite mindre till storleken. Här samarbetar landskapsarkitekter, husarkitekter och ingenjörer tillsammans med en ljusdesigner och en inredningsarkitekt, kort sagt en blandad kompott på cirka 40 personer.

Som landskapsarkitektstudent kommer jag från en utbildning totalt skild från husarkitekternas både i innehåll och placering i landet (landskapsarkitekt blir man bara på två ställen i landet, på Alnarp nere i Skåne och Ultuna utanför Uppsala). Därför är mötet med andra arkitekter så spännande. På vilket sätt skiljer sig våra utbildningar, tänkesätt och de skalor vi arbetar i? Kan våra arbetssätt berika varandra? Vart går egentligen gränsen mellan våra områden? Det spelar ju till exempel stor roll för placeringen av ett hus hur det ser ut utanför. Detta och mycket annat kan avhandlas på de viktiga frukost- och fikastunderna, som på Liljewall intas vid ett långbord fullt med pallar runt. Här sker mycket inspirations- och kunskapsutbyte.

Första tiden på kontoret bjuder på en djupdykning i det omfattande mappsystemet. Om olika arkitekter ska kunna gå in och ut ur projekt måste alla ritningar och dokument läggas på rätt ställe och följa samma mönster. Jag känner som om jag just lärt mig simma och nu ska ut på djupt vatten och in i en labyrint på samma gång. Jag blir dock stärkt av att de andra praktikanterna verkar känna något liknande. Att förstå någon annans system, hur logiskt det än är, kräver såklart lite tid.

Hur är det då att arbeta på ett arkitektkontor? Det varierar förstås mellan olika kontor och är heller inget man kan lära sig på en utbildning. Det går bara att lära sig på plats, vilket jag tycker är det fina med att vara praktikant. Att få ta del av känslan och hierarkin på kontoret, olika samarbeten, flödet av uppdrag, dynamiken, arbetstoppar och dalar, vi-känsla och att ha ett gemensamt uppdrag. Att vara praktikant innebär också att saker och ting man lärt sig under utbildningen faller på plats och landar i en verklighet, det jag ritar är plötsligt på riktigt!

Som praktikant på Liljewall får jag delta i många olika projekt. Ena dagen sitter jag och beräknar olika ytor på ett torg och nästa dag får jag följa med ut på platsbesök för att inventera inför en bryggpromenad i ett helt annat projekt. Ytterligare en annan dag ritar jag en skolgård för en ny detaljplan eller gör en beräkning för grönytefaktor. Att arbeta som landskapsarkitekt på ett konsultkontor visar sig vara både omväxlande och spännande, och det verkar lovande inför framtiden. Nu är det dags för eftermiddagsfika och rundpingis.

/Ia Neumüller, landskapsarkitektpraktikant hos Liljewalls arkitekter

Möt WSP:s Erik Bellander!

Erik Bellander blev anställd på dåvarande Sjölanders (idag WSP Sverige) direkt efter gymnasiet, 4-årig teknisk linje på Åsö Gymnasium i Stockholm. Han började som biträdande konstruktör och har sedan dess gjort karriär inom WSP som konstruktör, uppdragsansvarig och gruppchef. Idag är han avdelningschef för Elteknik i Stockholm, med närmare 80 medarbetare i sin avdelning. 

Varför trivs du med att jobba på WSP?

Vi tar vårt jobb på största allvar, och vi arbetar hårt för att leverera bästa möjliga resultat för våra uppdragsgivare. Samtidigt råder en mycket god stämning, ett uppmuntrande arbetsklimat och en allmänt inkluderande attityd. Jag trivs även mycket bra med variationen mellan å ena sidan de stora och komplexa projekten – som exempelvis Mall of Scandinavia där vi haft upp till 35 personer som jobbat samtidigt – och å andra sidan de mindre och kortare uppdragen.

Vad ser du för framtid för dig och för WSP?

Jag är stolt över WSP som bolag. Det har hänt, och händer fortfarande hela tiden, så mycket med företaget. När jag började på dåvarande Sjölanders var det ett bolag med 350 anställda, och sedan dess har vi utvecklats till att idag vara över 4 000 medarbetare bara i Sverige, och över 42 000 globalt. Extra kul och inspirerande är det faktum att vi inte bara följt med i utvecklingen i branschen i allmänhet, vi har snarare drivit den. Det ser jag verkligen fram emot att få fortsätta vara en del av.

Vem skulle du rekommendera att börja på WSP och varför?

WSP passar alla erfarenhetsnivåer, från ny-exade biträden till rutinerade specialister eller seniora chefer. Vi är bra på att ta hand om kompetens. Här finns alla möjligheter att vidareutbilda sig, jobba i spännande projekt, utvecklas och jobba internationellt. Det finns en diversitet i personlighetstyper och ett utrymme att utvecklas för alla, oavsett om det är som chef eller som teknikorienterad specialist.

WSP poppis i Universum-undersökning

WSP placerar sig på tolfte plats när Universum presenterar sin årliga mätning över Sveriges bästa arbetsgivare – en mätning där medarbetare rankar sin nuvarande arbetsgivare. På bara ett par år har WSP klättrat med sex placeringar, skriver WSP.

När Universum under onsdagskvällen presenterade sin årliga undersökningSveriges bästa arbetsgivare, placerade sig WSP på en tolfte plats. Undersökningen baseras på de anställdas betygsättning av sin nuvarande arbetsgivare utifrån aspekter såsom nöjdhet, intresse för att byta arbetsplats samt viljan att rekommendera sin arbetsgivare. WSPs fördelar har även blivit mer kända utanför kontorsväggarna. I Universums attitydkartläggning Karriärbarometernsom släpptes i oktober mäts uppfattningen bland unga och verksamma ingenjörer och i årets lista klättrar WSP för fjärde året i rad medan branschen i övrigt backar.

– Vi har under flera års tid sett en tydlig förflyttning. Vi ser också en tydlig trend i att yngre och kommande generationer i högre utsträckning värdesätter att arbeta syftesdrivet och känna meningsfullhet. Det är något vi arbetat för att synliggöra och vi är därför givetvis mycket stolta över att kunna scora högt på just den parametern. Att våra anställda lyfter WSPs vänliga arbetsmiljö och respekt för medarbetarna är extra glädjande eftersom den interna kulturen är något vi värdesätter högt, säger Maria Lindfeldt, HR- och kommunikationsdirektör på WSP.

På frågan om de anställda är villiga att rekommendera sin arbetsgivare sticker WSP ut med dryga 20 procentenheter över snittet och många lyfter att en anställning på WSP innebär goda referenser för en framtida karriär i branschen. Bara 11 procent på WSP uppger att de avser byta arbetsplats det närmsta året, jämfört med 36 procent som är snittet bland de svarande.

I undersökningen Sveriges Bästa Arbetsgivarebetygsätter medarbetarna sina nuvarande arbetsgivare utifrån intern identitet, nöjdhet, vilja att rekommendera sin arbetsgivare, samt intresse för att byta jobb. 140 av Sveriges arbetsgivare från vitt spridda branscher deltar i undersökningen och bolagen som deltar måste ha minst 50 anställda.

50 grymma rekryterare

För ett par veckor sedan efterlystejag nomineringar av personer som stod ut inom området rekrytering. Jag menade att det saknades profiler inom vårt yrke men det är med glädje jag konstaterar att det egentligen inte är så utan att vi som profession bara varit lite mindre framgångsrika på att lyfta fram dem. Över 450 nomineringar har inkommit – tack för alla som har tagit sig tid att nominera och skriva långt och upplyftande. Att göra ett urval bland alla dessa fantastiska nomineringar har varit klurigt men ett roligt arbete – som tagit något mer tid i beaktande än vad jag först räknat med. Det skriver Fredrik Johnsson i ett blogginlägg.

Här kan ni se hela listan.

Efter att ha gått igenom nomineringarna kan jag, liksom förra gången, notera att de flesta kan placeras i framkant inom 1, 2 eller möjligen 3 kategorier som jag listade i förra inlägget– sällan mer. Vad som egentligen är ”Bra” och ”Bäst” beror därför på vilken typ av rekryterarroll det handlar om. Jag vill även poängtera att bland de som nominerat så har personer som verkar inom IT / Tech varit något överrepresentativa. Misstänkt på grund av att man i större utsträckning tagit del av ett blogginlägg som utlyser en nomineringsrunda. Resultatet blir följaktligen därefter men viss tonvikt på rekryterare inom just IT / Tech.

Jag har sammanställt en icke numrerad ”topp 50” över rekryterare som på olika sätt utmärkt sig och nominerats av chefer / kollegor / ex-kollegor / kunder /. Notera att listan troligen inte består av Sveriges 50 bästa rekryterare rakt upp och ned, men sannolikt ett gäng som befinner sig i framkant. Jag vill också passa på att uttrycka min beundran över de personkampanjer som tydligt har tagit plats; både kvantitet i antal röster men framförallt kvalitet i prestation (genom fritextnomineringar) har legat till grund för listan. Ett sista förbehåll är att listan givetvis präglas av en god dos subjektivitet och att den till ett visst mått är präglad av min egen förförståelse för rekrytering – samt eventuella brist på densamma.

/Fredrik Johnsson

Saira Alladin blir Årets Kraftkvinna!

Saira Alladin, regionchef på Swecos energiverksamhet, tilldelades igår utmärkelsen Årets Kraftkvinna 2018. Priset ges årligen ut till en kvinna i energisektorn som aktivt arbetar med jämställdhetsfrågor för att attrahera fler kvinnor till energibranschen, skriver Sweco

Priset, som initierats av organisationen Kraftkvinnorna, har instiftats för att synliggöra och lyfta kvinnor i energisektorn som imponerar med sin kompetens, med syfte att attrahera fler till branschen. Av 63 nominerade kvinnor i branschen står Saira Alladin som slutlig pristagare.

– Jag är väldigt glad och hedrad över priset. Vi är många kvinnor som brinner för jämställdhet i energisektorn och varenda en bidrar till branschens utveckling. Jag ser jämställdhet som en framgångsfaktor och vi har arbetat aktivt med denna fråga i min verksamhet, säger Saira Alladin.

Ur juryns motivering: Med lyskraft, stort mod och känsla för kommunikation inspirerar Saira män och kvinnor i arbetet med att nå en ökad mångfald och jämställdhet i branschen. I rollen som Årets Kraftkvinna 2018 är vi övertygade om att hon kommer att vårda och utveckla utmärkelsen samt attrahera fler kvinnor till vår bransch.

– Priset är ett kvitto på att det jag arbetar med har fått effekt både inom Sweco och i samhället. Jag tror att det är viktigt att synliggöra de kvinnor som finns inom energibranschen och att lyfta fram förebilder. Vi har alla, både kvinnor och män, ett ansvar att se till att alla känner sig inkluderade, säger Saira Alladin.

Juryn består av Emma Nehrenheim, Hållbarhetschef Northvolt, Johan Svenningsson, Country Manager Uniper, Jenny Larsson, Marknadschef ABB Power Grids Sverige, Linus Zackrisson, Rekryteringsexpert Optimal Advice, Ulla Sandborgh, Generaldirektör Svenska Kraftnät och Olle Johansson, VD PowerCircle.