En tyst minut för säkerheten på Trafikverkets arbetsplatser

Igår, torsdag, kl 13 stoppades arbetet på många av Trafikverkets arbetsplatser runt om i Sverige i en manifestation för säkerhet och arbetsmiljö, säger Trafikverket.

I år var sjunde året i rad som Trafikverket genomförde en så kallad Stand down, tillsammans med Sveriges Byggindustrier, Innovationsföretagen och branschorganisationen Håll nollan. Syftet är att skicka en stark signal om allvaret i arbetsmiljöfrågan och påminna om att alltid sätta säkerheten främst. I manifestationen ingår en tyst minut för att hedra kollegor i branschen som förolyckats eller råkat ut för allvarliga olyckor.

Huvudevenemanget arrangerades i år i Göteborg på projekt Västlänkens deletapp Centralen. Allt arbete på det stora arbetsområdet stannade under 15 minuter och ett hundratal medarbetare samlades för en manifestation för säkerhet och arbetsmiljö.

Varje år omkommer 50 personer i arbetsplatsolyckor. I anläggningsbranschen är det i genomsnitt två personer per år enligt Arbetsmiljöverkets statistik.

Temat för årets Stand down är:  Min roll i laget är avgörande för säkerheten

På Stand down på Västlänken talade flera representanter från branschen:

–  Att jobba i tunnlar och i närheten av tunga maskiner, det är risker i sig, säger Per Ling-Vannerus, verksamhetsområdeschef på Trafikverket. Det ställer stora krav på hela branschen, där vi från första idén, genom design, under upphandlingsförfarandet har en öppen dialog så att alla medlemmar i laget känner en trygghet i att ”Jag kommer hem ikväll”.

–   Om man förstår sin plats i laget och hjälps åt som ett lag så förstår man också innebörden av att vinna och förlora som ett lag. Och vi vill ju vara det vinnande laget. Därför är vi med på Stand down tillsammans med er andra idag, säger Catharina Elmsäter-Svärd, VD för Sveriges Byggindustrier.

–  Många tänker på konsulterna som de som sitter på kontoret och lägger mest energi innan själva bygget börjat. Men vår roll i laget behöver stärkas och bli viktigare: mycket av säkerhetsarbetet måste börja redan på ritbordet , säger Magnus Höij, VD för Innovationsföretagen

–  Håll Nollan har medlemmar som arbetar i hela byggprocessen vilket gör det möjligt för oss att dela kunskap mellan olika aktörer vilket vi gör, säger Ulrika Dolietis, VD Håll Nollan. Nästa vecka så ska ex. 40 vd:ar eller andra som sitter i medlemmens ledningsgrupp utbildas i säkerhetskultur och byta erfarenheter med varandra.

Bjerking tar hem jämlikhetspris

Jämlikhetspriset på 100 000 kronor 2019 tilldelas konsultföretaget Bjerking med följande motivering: ”Bjerking är ett teknikkonsultföretag inom bygg- och anläggning som sedan 1957 ägs av medarbetarna. Att de anställda tillsammans äger har skapat en trygg arbetsplats, där viktiga mål är att bidra till ett gott samhälle och där miljö- och hållbarhetsfrågor är grundläggande i all verksamhet.”

Det var den avmönstrade lättmatrosen Sven-Erik
Bjerking som 1943 grundade företaget, som 1957 överläts på de anställda.
Bjerking som är heltäckande inom bygg och anläggning finns i Uppsala och
Stockholm. 2018 var omsättningen 503 miljoner och antalet anställda vid årets
slut 417 personer. Företaget har växt kraftigt under senare år och fortsätter
att växa.

Medan andra i branschen köpts upp har Bjerking
hela tiden investerat för att utvecklas just som medarbetarägt företag.
Undersökningar visar att de anställda på Bjerking trivs och är betydligt
nöjdare än vad som är genomsnittet för branschen. Ett uttalat mål är att bidra
till att skapa ”det goda samhället” och vara ledande när det gäller miljö- och
hållbarhetsfrågor. I varje projekt finns en hållbarhetssamordnare och
beräkningar görs alltid över möjliga klimat- och miljövinster.

– Vi har för lite av detta. Det finns en stor okunskap, men demokratiskt personalägt företagande fungerar alldeles utmärkt. Ja, på många sätt bättre än företag som styrs odemokratiskt av några få aktieägare, säger Jämlikhetsfondens ordförande Per Sundgren.

– Att bli uppmärksammade för vår företagsform och vårt jämlikhetsarbete känns väldigt bra. Alla människors lika värde är centralt för oss och vi gör allt för att Bjerking ska vara ett jämlikt företag, säger VD Anders Wärefors.

Prisutdelningen kommer att ske den 4 oktober. Initiativtagare till stiftelsen Jämlikhetsfonden är Per Sundgren. Den andra stiftaren är det fackliga idéinstitutet Katalys.

Läs mer

Nytt segment som stöder tekniktjejer inför gymnasievalet

Trots att andelen tjejer som söker teknikprogrammet på gymnasiet har ökat är de fortfarande i minoritet och utgör knappt två av tio sökande. Genom att bemöta fördomar, svara på frågor och dela med sig av sina egna erfarenheter hoppas Tekniksprångarna Alva Holmström och Edith Rosén stötta tjejer som funderar på att söka teknik, säger Teknikföretagen.

Gymnasievalet närmar sig. Ett enkelt val för vissa men inte för alla. Tekniktugg är en ny serie som sänds live inom Facebookgruppen Tjejer som vill gå teknik under hösten. Serien leds av Alva Holmström och Edith Rosén som tog studenten från teknikprogrammet våren 2019.

– I serien kommer vi ta upp frågeställningar som diskuteras i Facebookgruppen Tjejer som vill gå teknik och som vi vet intresserar tjejer som precis börjat eller som funderar på att söka teknikprogrammet nästa år, säger Alva Holmström och Edith Rosén. Det blir bland annat ett helt avsnitt om fördomar. Vi kommer även snacka matte och ge våra bästa pluggtips, många gånger handlar det om att tjejer har dåligt självförtroende. I premiäravsnittet berättar vi om vår första skoldag på gymnasiet, en speciell dag oavsett vilket program man börjar. 

Alva Holmström och Edith Rosén går Tekniksprånget som är ett fyra månaders praktikprogram. De gör sin praktik hos arbetsgivar- och branchorganisationen Teknikföretagen med syfte att lära sig mer om teknikbranschen och framförallt ingenjörsyrket – ett smart yrkesval om man vill bidra till en positiv förändring i samhället, menar Elin Östblom som är Tekniksprångarnas handledare.

Att en teknisk utbildning kan leda till ett arbete inom våra mest aktuella samhällsfrågor som rör klimat, infrastruktur, vård och omsorg är det inte alla som känner till och det vill Teknikföretagen belysa i sin ungdomskommunikation.

– För att bredda rekryteringen fokuserar vi bland annat på målgruppen ungdomar, framförallt tjejer, som ska välja gymnasieutbildning. Det gör vi genom att visa en mer varierad bild av teknik och lyfta fram inspirerande förebilder som Alva och Edith, säger Elin Östblom, ungdomskommunikatör på Teknikföretagen. Målet är att alla ska få samma förutsättningar och välja utbildning utifrån sitt eget intresse och inte begränsas av normer. En ojämn könsfördelning inom teknikbranschen bidrar till negativa konsekvenser för såväl enskilda individer som för samhället i stort, därför är den här typen av satsningar viktiga.

Tjejer som vill gå teknik på Facebook

Facebookgruppen Tjejer som vill gå teknik är en mötesplats för tjejer och ickebinära som vill komma i kontakt med andra teknikintresserade inför gymnasiet. Gruppen har visat sig vara en fullträff och flera medlemmar menar att communityt gett stöd och spelat en avgörande roll i gymnasievalet. Som en förlängning finns Instagramkontot Tjejer som går teknik där tjejer som redan går teknikprogrammet turas om att administrera innehållet och svara på frågor.  

ÅFs Ludvig Lovén talar på byggkonferens i London

Ludvig Lovén, systemutvecklare inom BIM och VR på ÅF, arbetar med att skapa visualiseringsmodeller av byggprojekt. I veckan talar han på spelmotorn Unreal Engines konferens i London, säger ÅF.

Ludvig Lovén och kollegan Samuel Engström kombinerar byggritningar med spelteknik, och tar exempelvis fram 3D-modeller av framtida byggprojekt. Detta görs med hjälp av spelmotorn Unreal Engine, framtagen av spelföretaget Epic Games.

De senaste åren har de, tillsammans med kollegor, bland annat arbetat med det svenska järnvägsnätet för höghastighetståg – projekt Ostlänken – som ska gå 160 kilometer mellan Södertälje och Linköping.

Med syftet att visa för boende och fastighetsägare vad som kommer att byggas och hur det påverkar deras närområde har Ludvig och Samuel tagit fram en naturtrogen modell av hela sträckan. Den visar miljön runtomkring, med allt vad det innebär i form av befintliga byggnader, växtlighet, ljus och material, samt animationer i form av tåg.

Ludvig berättar att efterfrågan på visualiseringar bara ökar, inte bara inom bygg utan även i angränsande branscher, som arkitektur och inredning.

– Ritningar och CAD-modeller är svåra att förstå, men visualiseringarna gör det lätt för kunder och allmänhet att förstå hur allt kommer att se ut när det är färdigt. Just nu håller vi även på att arbeta in stöd för VR-glasögon, säger Ludvig Lovén.

Modellen av Ostlänken kan visas och navigeras på skärm, precis som ett vanligt dataspel. Det går även att få ut filmer och stillbilder ur spelmotorn.

I veckan åker Ludvig och Samuel till London, där Ludvig ska presentera modellen hos spelmotorföretaget Unreal Engine. Konferensen Unreal Engine Build går av stapeln en gång om året med flera hundra deltagare från olika länder. Den äger rum hos Royal Institute of British Architects.

– Projektet började för fem år sedan och som en del av det har vi även samarbetat med Tyréns. Det känns jättekul att vår modell uppmärksammas och det ska även bli spännande att få ta del av och inspireras av andra modeller, säger Ludvig Lovén. 

Ludvig är utbildad civilingenjör i samhällsbyggnad, men har alltid älskat dataspel och gick IT-utbildning på gymnasiet. Han har arbetat på ÅF i sju år, först som modellsamordnare, sedan projektör, projekteringsledare, BIM-Strateg, och nu senast systemutvecklare inom BIM och VR.
Samuel har arbetat på ÅF i snart två år som BIM/VR-utvecklare, samt med utnyttjande av FME Server i projekt. Både Ludvig och Samuel arbetar på sektionen BIM, VDC & Data solutions.

Sweco mobiliserar och lägger fokus på klimatet – erbjuder klimatrådgivning

När miljöorganisationer uppmanar till strejk för klimatet den 27 september går Swecos 6300 medarbetare istället till jobbet för att med samlat fokus driva på omställningen till ett bättre klimat. Under dagen kommer Swecos medarbetare att erbjuda klimatrådgivning till sina kunder för att lyfta upp frågan högst på agendan, säger Sweco.

Mellan den 20 och 27 september uppmanar miljöorganisationer till strejk och manifestation över hela världen. Veckan sker i samband med FN:s klimattoppmöte den 21-23 september. Medan andra strejkar för klimatet kommer Swecos medarbetare istället gå till jobbet för att bidra till lösningen på klimatutmaningen.

–Om vi på Sweco klimatstrejkar tappar 32 500 pågående uppdrag fart i klimatomställningen. Det är genom våra uppdrag och i dialog med våra kunder som vi gör som störst skillnad och den 27 september lägger vi i en extra växel med särskilt fokus på klimatfrågan. Vi kommer att kontakta våra kunder för att prata om klimatet och erbjuda tips och råd i de uppdrag vi arbetar med, säger Ann-Louise Lökholm Klasson, vd Sweco Sverige.

Ett exempel på hur Sweco gör skillnad för klimatet är i Ostlänken. Genom att utreda och utvärdera olika inblandningspelare har vi en stark förhoppning om att järnvägen ska kunna grundläggas med en 46% mer klimatsmart lösning än traditionella kalkcementpelare. Detta har potentialen att spara över 1700 ton koldioxidekvivalenter utmed en järnvägssträcka om ca 1,5 mil. Besparingen motsvarar ca 170 svenskars årliga utsläpp.

– Jag imponeras verkligen av Greta Thunberg och står bakom henne och syftet med Friday for futures. De har bidragit till att klimatet har fått den uppmärksamhet som denna viktiga fråga förtjänar. Det här är vårt bidrag, hos oss på Sweco jobbar människor med engagemang som brinner för att göra skillnad. Här finns ett driv som får mig att känna att förändring är möjligt. Inte bara den 27 september utan alla dagar, avslutar Ann-Louise Lökholm Klasson.

Luften blir allt sämre i svenska städer

En ny rapport från Ramboll visar att halterna av luftburna partiklar (PM10) i svenska städer ökar. Bland annat har Visby och Sundsvall lika dålig luft som storstäderna. Utsläppen har sedan 1990 konsekvent minskat i Sverige men de senaste åren har utvecklingen vänt. Trenden visar att det inte bara är storstäderna som har problem. Nivåerna av PM10-partiklar är för höga i hela 30 svenska städer och mörkertalet kring luftkvaliteten runt om i landet kan vara stort, säger Ramboll.

–    Problemet med dålig luft är att den inte syns för blotta ögat. Men resultaten från mätningarna är tydliga. Luften i våra städer är inte tillräckligt bra och det påverkar oss alla. Vi måste gemensamt göra allt vi kan för att skapa en bättre luftkvalitet och det finns mycket att göra för att förbättra luften i landets städer, säger Daniel Nilsson, luftkvalitets- och miljöexpert på Ramboll. 

Stockholm, Göteborg och Malmö finns bland de städer där det uppmätts för höga värden av luftburna partiklar för att klara av det av riksdagen instiftade miljökvalitetsmålet ”Frisk luft”. Problemen sträcker sig dock även utanför storstadsregionerna. I mindre städer som Sundsvall och Visby visar Rambolls analys av befintliga mätdata att halterna är långt över acceptabla nivåerna för luftens kvalitet. 

–    Sveriges kommuner måste ta resultaten av mätningarna på allvar. Undersökningar vi har gjort i Danmark och Norge visar att invånarna är oroade över sin luftkvalitet och anser att kommunerna gör för lite. Vi har anledning att tro att läget är liknande i Sverige. Vi måste kunna kräva av våra kommuner att luften vi andas är ren, säger Niklas Sörensen, vd på Ramboll.

Återkommande mätningar visar att halten av luftburna partiklar minskat sedan 1990. Trenden har dock skiftat de senaste åren. Enligt rapporten ”Problemet med partiklar” har den nedåtgående trenden planat ut sedan 2014. Utsläppen av PM10 har snarare ökat något de sista åren. Ramboll vill med rapporten framhäva behovet av luftförbättrande åtgärder från Sveriges kommuner och andra ansvarstagande parter. 

–    Om utvecklingen ska vända och vi ska nå miljökvalitetsmålet Frisk luft krävs kraftfulla åtgärder. Luftburna partiklar är farliga för vår hälsa och i slutändan förkortar dålig luft våra liv, säger Daniel Nilsson.

Om rapporten Problemet med partiklar: 

•    Rapporten är framtagen av Rambolls luftkvalitetsexpert Daniel Nilsson. 

•    Med rapporten vill Ramboll lyfta problematiken kring dålig luft men framförallt vad som kan och bör göras för att få till en förändring mot friskare luft i våra svenska städer. 

•    Nivåerna av luftburna partiklar i förhållande till miljökvalitetsmålet Frisk luft var 2018 för höga på följande orter: Alvesta, Borås, Burlöv, Gävle, Göteborg, Halmstad, Helsingborg, Jönköping, Karlskrona, Karlstad, Kil, Landskrona, Ljungby, Luleå, Lund, Malmö, Olofström, Piteå, Skellefteå, Sollentuna, Stockholm, Sundsvall, Södertälje, Trelleborg, Umeå, Uppsala, Visby, Västerås, Växjö och Örnsköldsvik.

Se en intervju med Daniel Nilsson, luftkvalitets- och miljöexpert på Ramboll, här.

Efter upphandling tilldelas PE ramavtal med Västfastigheter

Projektengagemang har efter upphandling tilldelats ramavtal med Västfastigheter. Avtalet avser konsulttjänster inom teknikområdet byggkonstruktion inklusive geoteknik och sträcker sig över minst två år med start 2020, säger PE.

Västfastigheter är en av Västsveriges största fastighetsförvaltare. Västfastigheter förser Västra Götalandsregionens verksamheter med lokaler, både i egna fastigheter och genom lokaler som hyrs in. Västfastigheter äger och förvaltar bland annat sjukhus, naturbruksgymnasier, folkhögskolor, depåer, resecentrum och hållplatser.

– Det är ett viktigt ramavtal för PE och det visar att vår satsning inom byggkonstruktion ligger rätt i tiden. Nu ser vi fram emot att vara med och utveckla Västfastigheters fastigheter, säger Mathias Thorsson, Divisionschef Bygg & Anläggning på PE.

Avtalstiden är två år och börjar gälla den 1 januari 2020 med möjlig förlängning vid två tillfällen med en maximal avtalstid på fyra år. Det nya ramavtalet innebär att avrop kommer att ske efter rangordning, där PE är rangordnade två av tre. Rangordningen ger en målsättning att styra mot en volym om 30 procent av Västfastigheters behov inom det upphandlade teknikområdet.

Ingka-koncernen överskrider mål – producerar mer förnybar energi

Ingka-koncernen, den största franchisetagaren till IKEA-varumärket där IKEA Sverige ingår, överskrider ett av sina viktiga hållbarhetsmål till 2020. Koncernen kommer att producera mer förnybar energi globalt än vad som förbrukas i de egna byggnaderna i alla 30 länder till 2020. Totalt har man investerat mer än 26 miljarder kronor i förnybar energi, vilket är unikt inom detaljhandeln, säger IKEA.

– Det är fantastiskt att vi når det globala målet att producera mer förnybar energi än vi förbrukar i våra egna byggnader till 2020. Vi i Sverige nådde detta redan för ett par år sedan tack vare våra vindkraftparker i Dalarna och Härjedalen som en del av vår hållbarhetsresa, säger Jonas Carlehed, hållbarhetschef på IKEA Sverige.

Sedan 2009 har Ingka-koncernen investerat mer än 26 miljarder kronor i förnybar energi. I och med de senaste tillskotten – två solcellsparker i USA och en vindkraftpark i Rumänien – kommer mer förnybar energi produceras än vad som förbrukas i de egna byggnaderna i alla 30 länder till 2020. Totalt äger Ingka-koncernen 920 000 solpaneler och 534 vindkraftverk samtidigt som ytterligare 700 000 solpaneler planeras i USA. Koncernens totala produktion av förnybar energi uppgår nu till totalt 1,7 GW, vilket motsvarar 187 miljoner tända LED-lampor.

IKEA Sverige nådde målet redan 2015 och äger idag 46 vindkraftverk i Dalarna och Härjedalen. IKEA driver även resan mot mer förnybar energi på bredare front som en del av sin hållbarhetsresa. Tidigare i veckan lanserades försäljning av solceller för privatpersoner i Sverige och till 2025 ska detsamma erbjudas i alla 30 länder.

– Vi tror att framtiden är förnybar och har investerat mycket i vind och sol eftersom vi tror att det stärker vår verksamhet. Vi är väldigt glada över att ha överskridit denna viktiga milstolpe på IKEA-resan för att bli klimatpositiva. Vi hoppas att det sänder ett tydligt budskap om att det som är bra för affären också är bra för planeten, säger Jesper Brodin, vd på Ingka-koncernen.

Initiativen är en del av IKEAs ambition att bli klimatpositiva till 2030, vilket innebär att minska utsläppen av växthusgaser mer än vad värdekedjan släpper ut. IKEA vill också bidra till att nå Parisavtalets mål om en begränsad global temperaturökning på 1,5 grader celcius över förindustriella nivåer.

Mellan den 23-29 september deltar IKEA i FNs klimattoppmöte och klimatveckan i New York för att tillsammans med andra ledande företag driva på omställningen till ett hållbart samhälle.

Semrén & Månsson öppnar nytt kontor i Malmö

Nu öppnar Semrén & Månsson kontor i Malmö och stärker därmed sin position i den expansiva Öresundsregionen, där bolagets uppdrag stadigt blivit fler och större. Etableringen ger en starkare närvaro i de redan befintliga uppdragen och möjliggör en fortsatt utveckling i området, säger Semrén & Månsson.
​– Skåne är en modig, innovativ och pådrivande region med ett starkt fokus på hållbarhet. Därför känns det som ett naturligt och inspirerande steg att öppna upp ett kontor i Malmö, säger kontorschefen Tobias Landberg.

Tobias Landberg är sedan tidigare ansvarig arkitekt och hållbarhetsansvarig för bolagets projekt i Skåne. Han flyttar nu från Göteborg till Malmö för att axla rollen som kontorschef med ansvaret att stärka arkitektkontorets närvaro i regionen.

Arkitektkontoret är en del av Semrén & Månsson Group, en koncern med 220 medarbetare där även Zynka BIM och Zynka Visual ingår. De tre företagen arbetar tätt samman för att kombinera arkitektur, affärsförståelse och digitalisering på bästa sätt. Nu satsar koncernen på att växa i Öresundsregionen där efterfrågan på arkitektkontorets tjänster fortsätter att öka.

Arkitektkontoret har redan verksamhet i Göteborg, Stockholm, Sankt Petersburg och Stettin. Den nya etableringen i Malmö är ett led i att skapa synergier mellan koncernens olika bolag och positionera det gemensamma erbjudandet ännu tydligare på marknaden.

– Precis som i Göteborg och Stockholm delar vår arkitektverksamhet i Malmö kontor med Zynka BIM, vilket ger oss samlad spetskompetens inom både arkitektur och nytänkande digitala lösningar. Tillsammans kan vi ta ett helhetsgrepp och guida kunden från första skiss till förvaltningsskede, för att optimera effektivitet, lönsamhet och hållbarhet i projekten, säger Magnus Månsson, ägare och koncernchef.

Semrén & Månsson Arkitekter har varit verksamma i Öresundsregionen under ett antal år och genomför just nu flera stora projekt. Bland annat ett stadsutvecklingsprojekt med hög hållbarhetsprofil i Lunds nya stadsdel Brunnshög, samt hotellprojekt i Lund och Köpenhamn.

– Fastighetsutvecklarna i Öresundsregionen har upptäckt de stora fördelarna med att kombinera arkitektur, affärsförståelse och digitalisering. Därför är vi på stark frammarsch där. Vi arbetar ständigt med att öka precisionen och skapa högre värden för våra beställare genom vacker, ändamålsenlig och långsiktigt hållbar arkitektur, säger Ulrika Liss-Daniels, vd för Semrén & Månsson Group.

Läs mer

Projektengagemang förutser lägre Q3-resultat – VD lämnar bolaget

Det tredje kvartalets EBITA-resultat beräknas bli cirka 20 MSEK lägre än föregående år på grund av låg debiteringsgrad under augusti och första hälften av september. Per Hedebäck, VD och Koncernchef, har sagt upp sig och meddelat styrelsen att han kommer att lämna bolaget för annat uppdrag, säger PE.

Projektengagemangs styrelseordförande, Per-Arne Gustavsson, har av styrelsen utsetts till tillförordnad VD och Koncernchef från och med idag den 17 september. Per Hedebäck kommer att stå till bolagets förfogande under hösten. Rekrytering av ny VD och Koncernchef inleds omgående.

– Resultatutvecklingen för Projektengagemang har under augusti och första hälften av september varit påverkad av lägre debiteringsgrad jämfört med föregående år inom flera av våra divisioner. Detta innebär att vi redan nu kan konstatera att vi inte kommer att nå den planerade resultatnivån för det tredje kvartalet och därmed inte heller helåret 2019. Utvecklingen hittills under det tredje kvartalet beror framförallt på att några större projekt kommit igång senare än planerat. Därutöver har resultatet påverkats av omstruktureringskostnader inom affärsenheten för management consulting, säger Per-Arne Gustavsson, styrelseordförande och tillförordnad VD och Koncernchef för Projektengagemang.

Det lägre än förväntade resultatet under augusti och första hälften av september innebär att Projektengagemangs EBITA- resultat för det tredje kvartalet kommer att vara cirka 20 MSEK lägre än föregående års samt att EBITA-resultatet för helåret 2019 kommer att vara lägre än föregående års resultat. Tidigare bedömning, som omnämndes i VD-kommentaren i delårsrapporten för det andra kvartalet 2019, var ett förväntat EBITA-resultat för helåret 2019 i linje med eller något bättre än föregående år.

– Vi har idag mottagit Per Hedebäcks avskedsansökan och besked att han väljer att lämna Projektengagemang för annat uppdrag. Jag vill tacka Per för hans insatser i arbetet med att etablera en gemensam plattform för fortsatt tillväxt för Projektengagemang. Styrelsens och ledningens högsta prioritet är att förbättra koncernens lönsamhet. De sälj- och kostnadsinitiativ som inletts under året fortskrider enligt plan och vi kommer att se över om ytterligare initiativ behövs för att förbättra lönsamheten, tillägger Per-Arne Gustavsson.

– Min tid som VD för Projektengagemang har varit utvecklande och händelserik. Jag har fått lära känna fantastiska medarbetare och få ta del av intressanta kunduppdrag och vill tacka alla för samarbetet under de senaste åren, säger Per Hedebäck.

Projektengagemang publicerar delårsrapporten för det tredje kvartalet 2019 fredagen den 8 november.