Arkitektbolaget nominerat – till Växjö kommuns Träbyggnadspris

Vad kan vi göra i varje projekt för att göra det ännu mer hållbart? Den frågan arbetar vi alltid aktivt med. Där är träbyggande en självklar del och väg i att vara hållbar. I alla projekt vi blir involverade i undersöker vi alltid möjligheten att bygga i trä, berättar Eva Haraldsson, VD på Arkitektbolaget i Växjö, säger Arkitektbolaget.

Växjö kommuns Träbyggnadspris delas ut årligen för att stärka kommunens träbyggnadsstrategi och manifestera Växjö som ledande i landet inom träbyggnation. I år är Arkitetbolaget som företag nominerat. I motiveringen lyfts bland annat Arkitektbolagets gedigna kunskap och stora engagemang kring trä. Sedan starten 1992 har kontoret förordat och ritat trähus. Dels för att minska det ekologiska fotavtrycket, då trä är både förnyelsebart och lokalt. Dels för att det lämpar sig både för stomme, fasad och inredning. Dessutom uppfattas det av många som ett enkelt och vackert material. Arkitektbolaget är numera det kontor i Sverige som arbetat med träbyggande under längst tid och med flest olika typer av konstruktioner. I Växjö kommun har Arkitektbolaget under de senaste åren bland annat ritat Vallen, Strandsnäckan, Stormen och Limnologen.