Branschen har stor nytta av framgångarna

I tisdags försvarade Rikard Öqvist sin doktorsavhandling ”Measurement and perception of sound insulation from 20 Hz between dwellings” – ”Mätning och upplevelse av ljudisolering från 20 Hz mellan bostäder” vid Luleå Tekniska Universitet, skriver Tyréns.

Rikard har arbetat på Tyréns sedan 2008 då han även påbörjade sin forskning vid Luleå Tekniska Universitet.

Forskningen har fokuserat på stegljudsisolering vid låga frekvenser, ett välkänt problem för lätta träkonstruktioner. I avhandlingen presenteras en ny utvärderingsmetod som ger en bättre koppling mellan uppmätt stegljudsisolering och upplevd störningsgrad än nuvarande metoder. Genom att använda den nya metoden kan byggbranschen utveckla förbättrade flerfamiljshus med högre upplevd ljudkvalitet.

Tyréns och hela byggbranschen kommer att ha stor nytta av forskningsresultaten. Inte minst nu när städerna förtätas i allt snabbare takt och behovet av att bygga nya bostäder och byggnader i Sverige är på samma nivå som under ”miljonprogrammet” för 50 år sedan.