Industridesigner, Semcon

Som industridesigner arbetar Malin Sanner med produkters formspråk. Men det är framför allt sina duktiga kolleger som hon inspireras av.

Malin och hennes kolleger arbetar just nu med att skapa en enhetlig design för en produktfamilj bestående av bland annat luftrenare och luftfuktare riktade mot den amerikanska marknaden.

– Vi har styrt upp formspråket så att det syns vilken funktion de olika produkterna har. Samtidigt ska man kunna avgöra vilket varumärke det är, utan att behöva se logotypen. Det som är extra utmanande är att många komponenter ska behållas från tidigare produkter.

– Det gör att man måste tänka till för att lösa det på ett bra sätt. Ofta kan det kännas begränsande till en början, men bara man börjar vända och vrida på delarna och tänka i nya banor så upptäcker man att det går att göra väldigt mycket, säger Malin Sanner.

Det hon uppskattar med Semcon är att hon får arbeta med en mängd olika typer av uppdrag.

– Framöver skulle jag gärna arbeta mer med ”total design engineering”-uppdrag. Då tar man in uppdragen till Semcon och sätter ihop ett team med design, teknik och alla andra bitar inom produktutveckling. Semcons styrka är att vi har tillgång till allt som behövs. Vi har så många duktiga personer med specialistkompetens som man lär sig mycket av. Förutom att utvecklas och inspireras av sina kolleger så är en annan viktig del av arbetet på Semcon det sociala umgänget.

– Stockholmskontoret, som jag tillhör, har en aktiv personalförening. Många av oss sitter ju ute hos kunder på uppdrag och ses inte så mycket. Därför är det extra kul att träffa kollegerna utanför jobbet.

Jag hade hört att Tyréns var en bra arbetsgivare

Jag som nyexaminerad sökte mig till Tyréns för att jag hade hört att Tyréns var en bra arbetsgivare. Jag skrev mitt examensarbete hos Tyréns tillsammans med en kurskamrat. Vi fick kontakt med Tyréns genom att vi ringde och berättade om vad vi ville göra för examensarbete.

Carl-Martin Lindhe, BIM-konsult:

Du har valt Tyréns som arbetsgivare – varför?
– Jag som nyexaminerad sökte mig till Tyréns för att jag hade hört att Tyréns var en bra arbetsgivare. Jag ville arbeta på Tyréns för att jag ville utveckla mina kunskaper från studietiden och få möjligheten att arbeta med utmanande och spännande projekt.

Vad gör du i din roll på Tyréns idag?
– Jag arbetar som BIM-konsult och jobbar mest med samgranskning av 3D-modeller och framtagning av BIM-verktyg.

Tycker du att din utbildning passar det jobb du har?
– Jag har gått på LTH och är högskoleingenjör inom husbyggnadsteknik. Utbildningen har gett mig en bra grund för mina arbetsuppgifter samt gett mig de specialkunskaper som jag behöver.

Vad är din största utmaning i ditt jobb idag?
– Att kunna tillgodose kunderna med vad de behöver. Jag som nyexaminerad stöter på nya utmaningar varje dag.

Hur vill du utvecklas? Vad gör du till exempel om 5 år?
– Jag vill utveckla mina tekniska kunskaper för att kunna arbeta med mer utmanande projekt.

Hur fick du kontakt med Tyréns? Har du några tips?
– Jag skrev mitt examensarbete hos Tyréns tillsammans med en kurskamrat. Vi fick kontakt med Tyréns genom att vi ringde och berättade om vad vi ville göra för examensarbete. Mitt tips är att ta kontakt med avdelningschefen för den avdelning som har hand om det område som du är intresserad av.

Artikeln är skriven av Tyréns AB.

Prestigelösheten röd tråd

Engagemang och teamkänsla är ingredienser för goda resultat, givande samarbeten och en bra arbetsmiljö. Christian Eek är affärsområdeschef på Ramboll och jobbar i Göteborg. Tidigare har han arbetat som enhetschef för VVS- & Energiteknik, även det på Ramboll.

– Förmågan att arbeta prestigelöst är något jag uppskattar enormt och som jag upplever går som en röd tråd genom Ramboll. Att våga rådfråga andra och att snabbt få hjälp är en styrka. För att sätta samman ett starkt team med olika individer och kompetenser krävs tydliga långsiktiga mål och en vilja att utveckla både sig själv och teamet vidare, säger han.

Ett stort fokus i det dagliga arbetet ligger på att ha en nära kontakt med marknaden för att ha koll på vad kunderna vill ha just nu. Den senaste tekniken är ett måste för att kunna leverera hållbara lösningar.

– Teknik och konsultarbete går hand i hand. Att på så sätt ge sig själv de bästa förutsättningarna är lika viktigt som en bra gemenskap inom arbetsgruppen. Med de faktorerna på plats ska det mycket till för att inte trivas på sin arbetsplats och att göra bra ifrån sig ute i projekt.

Stadsplanering med franska influenser

Stephan är landskapsarkitekt och stadsplanerare och jobbade ca tio år i Frankrike innan han landade i Göteborg. I Frankrike jobbade han som landskapsarkitekt i Paris och som stadsplanerare på ett kommunförbund med stads- och regionutvecklingsfrågor i Aix en Provence.

Stephan tycker om utmaningar och när det inte längre räckte med bergsklättring flyttade han till Sverige. Det visade sig vara en rejäl utmaning att börja jobba i ett nytt land. Han tog sig dock fram genom sin yrkesskicklighet, och genom stödet från sina nya kollegor utvecklades svenskan efter hand.

– Ramboll är ett företag som ser till individen och den kompetens du har, företagskulturen bygger mycket på att ta egna initiativ och du måste kunna övertyga om att din linje är viktig och argumentera för din sak. Då kan dörrarna öppnas, allt är möjligt, säger Stephan.

På Ramboll arbetar han med uppdrag som kräver stort engagemang. Det ställs ofta utmanande krav som tvingar honom att tänka utanför ramarna och hitta kreativa lösningar med god designkvalitet.

– Ett mycket spännande projekt har varit att jobba för Biskopsgården i Göteborg där vi har utformat nya Friskväderstorget. Torget ligger i förorten och var ett ställe som man tidigare undvek på kvällstid. Jag som landskapsarkitekt var inblandad i en samrådsprocess med berörda grupper från området. Baserat på det har jag hjälpt till att uttrycka och utforma gruppens önskemål och drömmar. Det var ett väldigt spännande och lärorikt uppdrag. Arbetet med medborgare måste väcka leende och intresse, det måste göras med lyhördhet och engagemang så att de känner sig delaktiga. Samarbete i alla möjliga former ger mig lust och inspiration i arbetet med projekten, fortsätter Stephan.

I framtiden hoppas han få jobba med nya spännande uppdrag och med glimten i ögat säger han att han hoppas på att företaget etablerar sig i Frankrike.

Artikeln är skriven av Ramboll.

Jag ville utveckla mina tekniska kunskaper från studietiden

Jag ville utveckla mina tekniska kunskaper från studietiden vidare och prova på yrket som konsult. Tyréns var ett företag som jag uppfattade som speciella med ett stort genuint intresse för teknisk utveckling och möjlighet genom ägandeformen att utveckla och driva nya idéer.”

Sara Månsson, avdelningschef:

Du valde Tyréns som arbetsgivare – varför?
– Jag ville utveckla mina tekniska kunskaper från studietiden vidare och prova på yrket som konsult. Tyréns var ett företag som jag uppfattade som speciella med ett stort genuint intresse för teknisk utveckling och möjlighet genom ägandeformen att utveckla och driva nya idéer.

Vad gör du i din roll på Tyréns idag?
– Jag arbetar som avdelningschef på broavdelningen i Malmö. I den rollen arbetar jag delvis som chef med uppgifter som resursplanering, strategi, utveckling, rekrytering, ekonomi, personalhantering och anbudshantering samt som konsult med projektering av broar.

Tycker du att din utbildning passar det jobb du har? På vilket sätt?
– Jag är Väg- och vatteningenjör med inriktning mot anläggningsteknik. Det är nog den bästa möjliga utbildning jag kunde ha haft med mig i min nuvarande roll. Men jag tror samtidigt att man formas så mycket i sina olika anställningar, att inriktningen på utbildningen efter ett tag blir av underordnad betydelse. Som civilingenjör har man hunnit få med sig en bred utbildning där man bland annat inser att det i många fall behövs hjälp av andra experter inom närliggande tekniska område, t.ex. geoteknikern och vägprojektören.

Vad är den största utmaningen i ditt jobb?
– Få broavdelningen i Syd att bli en stor, stabil och konkurrenskraftig broavdelning.

Hur vill du utvecklas? Vad gör du till exempel om 5 år?
– Jag vill bli en bättre broingenjör, jag vill arbeta i 3D, jag vill ha en bra helhetskunskap om brovärlden i allt från projektering till konstruktion i teori till verklighet och jag vill älska mitt jobb.

Hur fick du kontakt med Tyréns? Har du några tips till andra som vill göra det du gör?
– Första gången var genom min handledare i examensarbetet för LTH som var industridoktorand från Tyréns. Mitt tips är att alltid berätta vad du vill arbeta med, ingen (som jag känner i alla fall) kan läsa tankar, blir dina mål uttalade är det lättare för andra att hjälpa dig att nå dem.