We Consulting AB

We Consulting är ett ny typ av teknikkonsultbolag i en traditionell bransch! Vi är specialiserade på nätinfrastruktur inom telekom och kraft och bland våra kunder finns alla stora teleoperatörer i Sverige, stadsnät och andra nätägare. We Consulting grundades 1 maj 2013 och har nu över 140 medarbetare.

We Consultings främsta fokus är våra medarbetare, eftersom vi är övertygade om att motivation och arbetsglädje ger ett livskraftigt företag och framgångsrika kunder. Vinstdelning och delägarskap för medarbetare är några nyckelfaktorer till vår framgång. Vi finns på 10 orter i Sverige och i Oslo och är landets största oberoende teknikkonsultbolag inom telekom.

Välkommen till We!

Besök vår webbplats.

Tyréns AB

Tyréns är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad. I samspel med kunder och partners skapar vi hållbara lösningar inom stadsutveckling och infrastruktur. Vi har 2 700 medarbetare och verksamhet i Sverige, Danmark, England, Estland och Litauen. 

Tyréns är stiftelseägt och vår ägandeform gör det möjligt för oss att satsa målmedvetet på forskning och utveckling inom samhällsbyggnadsområdet. Vi drivs av nyfikenhet och har ett nära samarbete med universitet och högskolor.

Läs artikeln om Sara Johansson, Geotekniker på Tyréns, som uppskattar företagets tydliga vision för hållbara samhällen.
Carl-Martin Lindhe, BIM-konsult, berättar om att han lockades till Tyréns efter att ha hört att företaget var en bra arbetsgivare.
Här berättar 
Parisa Ijadi, konstruktör om att hon uppskattar Tyréns för den trevliga arbetsmiljön och den bra stämningen.
Sara Månsson, som är avdelningschef på Tyréns, berättar om de goda möjligheterna som Tyréns erbjöd för att utveckla hennes tekniska kunskaper.

Läs mer på vår karriärsida.
Besök vår webbplats.

Sweco

Sweco är Europas ledande konsultföretag inom hållbar samhällsutveckling. Våra 15 000 ingenjörer, arkitekter och miljöexperter planerar och utformar framtidens samhällen och städer. Vi tar oss an små analysuppdrag och stora projekteringsuppdrag med samma höga engagemang och erkända kompetens. Sweco utför årligen tiotusentals uppdrag i ungefär 70 länder över hela världen. Som konsult på Sweco gör du stor skillnad både för kunder och framtida generationer.

Besök vår webbplats.

PQR Consult AB

PQR grundades 1984 och är ett komplett teknikkonsultföretag. Vi finns i Stockholm, Göteborg, Lund, Malmö, Uppsala och i Helsingfors. Vår affärsidé är att erbjuda kvalificerade och innovativa konsulttjänster inom installationsteknik. Våra kontor samverkar inom ett stort antal områden vad gäller spetskompetens, resurser och teknisk hjälp. Vi kombinerar det lilla företagets kreativitet och korta beslutsvägar med det större företagets trygghet och struktur.

Besök vår webbplats.

WSP

WSP är ett globalt analys- och teknikföretag som erbjuder konsulttjänster för hållbar samhällsutveckling inom Hus & Industri, Transport & Infrastruktur samt Miljö & Energi. Bredd och mångfald kännetecknar våra medarbetare, kompetensområden, kunder och typer av uppdrag.

WSP finns i 40 länder på över 550 kontor i Afrika, Asien, Europa, Nordamerika och Oceanien. Koncernen har 48 000 medarbetare i världen, i Sverige är vi omkring 4 200.

Gå till vår webbplats.

STRUCTOR

Structor är ett av Sveriges ledande kunskapsföretag inom planering, projektering och genomförande när det gäller investeringar i bygg-, industri- och infrastrukturprojekt. Vi arbetar över hela landet med att förverkliga idéer och utveckla projekt tillsammans med våra kunder. För dagen är vi ca 360 medarbetare i 30 bolag. Vi erbjuder kompetens inom bl a fastighetsrätt, detaljplane- och miljöprocesser, riskanalyser, projektering, projekt- och byggledning, fastighetsutveckling samt förvaltning. Structors motto är “Vi ser möjligheter”, vilket för den enskilde medarbetaren innebär bl a att ihop med våra kunder utveckla projekt och visioner i kombination med utveckling och utmaningar. Vår verksamhet präglas av nytänkande, engagemang och inte minst av att ha roligt.

Gå till vår webbplats.

Spektrakon AB

SPEKTRAKON är ett teknikkonsultföretag med säte i Örnsköldsvik som erbjuder kvalificerade tekniklösningar vilka integrerar produktutveckling och teknikinformation.Vi har kunskap och erfarenhet att bistå genom hela produktutvecklingsprocessen. Från projektledning, designstudier, konstruktion och beräkningar till prototyptillverkning, produktionsanpassning, CE-märkning, samt framtagning av instruktionsböcker och säljmaterial.

Gå till vår webbplats.

Semcon

Semcon är ett internationellt teknikkonsultföretag inom ingenjörstjänster och produktinformation. Vi är 3 000 hängivna medarbetare som utvecklar framtiden tillsammans med våra kunder. Utan innovation hade vi inte upptäckt nya kontinenter, åkt till månen eller krympt världen så att den får plats i en mobiltelefon. Teknisk utveckling är drivkraften i vårt samhälle och nyckeln till vår framtid. Det är en utmaning som vi på Semcon är mer än redo att ta oss an. Vi skapar framtiden med våra kunder. Tillsammans utmanar vi varandra att ligga i teknikens framkant och att ständigt vara innovativa, jaga nya lösningar och hitta konkurrensfördelar. Det gör vi genom produkter, processer och produktinformation – vare sig det handlar om fordon, energilösningar, läkemedel, telekom eller annan utvecklingsintensiv industri. Vårt erbjudande har under våra 30 år utvecklats både på bredden och djupet och vi erbjuder en rad tjänster inom till exempel kvalitet, utbildning och metodikutveckling. Våra kunder är verksamma inom många olika utvecklingsintensiva branscher, vilket har gett oss en omfattande branschexpertis som alla kunder kan dra nytta av. Följ med oss in i framtiden.

Gå till vår webbplats.

Rejlers

Rejlers is a Nordic group offering technical consultancy services and IT solutions to customers in the areas of: Energy, Buildings, Industry, Telecom and Infrastructure. We offer teams of consultants with different superpowers to fulfil and exceed our customers needs. We deliver competence within areas such as preliminary studies and planning, design, project planning, project management and programming. We deliver results! Innovation is our passion. Our team is our resource. Versatile is what we are. Accelerating businesses is what we do. Increased value and profitability is what we offer. Lasting trust is our reward. Rejlers’​ domestic markets are Sweden, Finland and Norway, with 2,000 employees at around 80 locations. We carry out around 15,000 customer assignments every year and we are listed on Nasdaq Stockholm.

What others call core values, we call Superpowers!

Open source culture

With a learning, sharing and curious culture Rejlers will become a melting pot for new ways of exploring knowledge. Regardless of your seniority your skill set needs polishing, every day.

Love the challenge

The willingness to take on big and never-before-seen challenges, sparked with curiosity.

Brilliant Network

We need to nurture and constantly develop a dynamic, diverse and new thinking kind of partnership. Both within our own walls as well as outside them.

 

Gå till vår webbplats.

ONE Nordic

ONE Nordic-koncernen levererar entreprenad-, service- och teknikkonsulttjänster till kunder inom energiförsörjning och energiförbrukning. Som teknikkonsult i ONE har du 1200 kollegor över hela Sverige och får möjlighet att arbeta med projekt exempelvis inom kärnkraft, elkraft och automation, energieffektivisering eller mätteknik. I det Nya Energisamhället spelar vi i ONE en roll för att möta framtidens krav på infrastruktur inom el och energi.

Gå till vår webbplats.