Wikström installationskonsult AB

Wikström är en installationskonsult inom VVS, energi och miljö med stort engagemang för miljö och hållbar utveckling. Vi gillar tekniska utmaningar och genom att erbjuda hög kompetens tillsammans med innovativt tänkande och personligt engagemang, är vårt mål att ha branschens mest nöjda kunder. Företaget består av ca 40 medarbetare, och vi har kontor i Göteborg, Kinna och Falkenberg.

Wikström samarbetar med regionens främsta fastighetsägare, projektledningsföretag, förvaltare och entreprenörer och besitter expertis inom hela installationsområdet.

Besök vår webbplats.

We Consulting AB

We Consulting är ett ny typ av teknikkonsultbolag i en traditionell bransch! Vi är specialiserade på nätinfrastruktur inom telekom och kraft och bland våra kunder finns alla stora teleoperatörer i Sverige, stadsnät och andra nätägare. We Consulting grundades 1 maj 2013 och har nu över 140 medarbetare.

We Consultings främsta fokus är våra medarbetare, eftersom vi är övertygade om att motivation och arbetsglädje ger ett livskraftigt företag och framgångsrika kunder. Vinstdelning och delägarskap för medarbetare är några nyckelfaktorer till vår framgång. Vi finns på 10 orter i Sverige och i Oslo och är landets största oberoende teknikkonsultbolag inom telekom.

Välkommen till We!

Besök vår webbplats.

Tyréns AB

Tyréns är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad. I samspel med kunder och partners skapar vi hållbara lösningar inom stadsutveckling och infrastruktur. Vi har 2 700 medarbetare och verksamhet i Sverige, Danmark, England, Estland och Litauen. 

Tyréns är stiftelseägt och vår ägandeform gör det möjligt för oss att satsa målmedvetet på forskning och utveckling inom samhällsbyggnadsområdet. Vi drivs av nyfikenhet och har ett nära samarbete med universitet och högskolor.

Läs artikeln om Sara Johansson, Geotekniker på Tyréns, som uppskattar företagets tydliga vision för hållbara samhällen.
Carl-Martin Lindhe, BIM-konsult, berättar om att han lockades till Tyréns efter att ha hört att företaget var en bra arbetsgivare.
Här berättar 
Parisa Ijadi, konstruktör om att hon uppskattar Tyréns för den trevliga arbetsmiljön och den bra stämningen.
Sara Månsson, som är avdelningschef på Tyréns, berättar om de goda möjligheterna som Tyréns erbjöd för att utveckla hennes tekniska kunskaper.

Läs mer på vår karriärsida.
Besök vår webbplats.

Tengbom

Tengbom är ett av Nordens äldsta och ledande arkitektkontor. Vår vision är att skapa en innovativ och tidlös arkitektur som är levande med hus och miljöer som människor vill besöka, bo och arbeta i. Tengbom har ca 500 medarbetare fördelade på tolv orter i Sverige och Finland. Tengbom grundades 1906 av Ivar Tengbom, förgrundsgestalt inom svensk arkitektur.

Besök vår webbplats.

Sydark Konstruera

Sydark Konstruera AB verkar inom kärnområdena arkitektur och konstruktion. Vi arbetar lika gärna och lika intensivt i projektens alla skeden, från program och tidiga skisser till detaljprojektering. Vi arbetar även med stadsplanering, och med ett brett spektrum av tjänster knutna till vår kärnverksamhet – projektledning, energi, visualisering, mm. Vi är ca 50 medarbetare och finns lätt tillgängliga i centrala Malmö, mellan Drottningtorget och Slussplan. Vi eftersträvar ett arbetsklimat där det är högt i tak, där arkitekter, konstruktörer, byggnadsingenjörer, projektledare och administrativ personal arbetar tillsammans.

Besök vår webbplats.

PQR Consult AB

PQR grundades 1984 och är ett komplett teknikkonsultföretag. Vi finns i Stockholm, Göteborg, Lund, Malmö, Uppsala och i Helsingfors. Vår affärsidé är att erbjuda kvalificerade och innovativa konsulttjänster inom installationsteknik. Våra kontor samverkar inom ett stort antal områden vad gäller spetskompetens, resurser och teknisk hjälp. Vi kombinerar det lilla företagets kreativitet och korta beslutsvägar med det större företagets trygghet och struktur.

Besök vår webbplats.

White

På White är vi flera hundra som delar uppfattningen om att arkitektur kan få människor att må bättre. Vi tror på att utmana med nyskapande form som berör. Att bygga ett samhälle där alla får höras och utrymme att växa. Och vi tror på att skapa det tillsammans.

Läs om Arthur Campling – byggnadsingenjör som illustrerar och visualiserar arkitekternas idéer.
Josefin Norén Almén lockades av de höga kraven på hållbarhet och jobbar med att förena den fysiska miljön med den digitala miljön i interaktiva leklandskap.
Fouad Khalil följde med sin fru från USA till Linköping. Nu stortrivs han och vill överraska linköpingsborna.
Läs artikeln om Evelina Johansson som hjälper sina kollegor med miljö- och hållbarhetsarbetet. Både internt och i kunduppdrag.
Wasan Abod har varit med och jobbat i projektet Nya Karolinska Sjukhuset i Solna. Nu har hon bytt arbetsuppgifter och ritar bostäder

Besök vår webbplats.

NIRAS

NIRAS är en skandinavisk konsultorganisation med 2 200 medarbetare och kontor i 27 länder. Vi har samlat alla professionella tjänster kopplade till samhällsbyggnad under ett tak såsom byggprojekt, miljö, hyresgästrådgivning och lokalförsörjning, arkitektur, energi, fastighet och service, infrastruktur, processindustri, samhällsplanering och analys samt utvecklingssamarbete. I Sverige är vi cirka 200 medarbetare med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Linköping och Norrköping.

På NIRAS ser vi hållbarhet som en naturlig del av det dagliga arbetet. FN:s 17 hållbarhetsmål är integrerade i vår affärsstrategi och vi arbetar aktivt för att skapa hållbara lösningar för våra kunder.

Gå till vår webbplats.

Kadesjös

Kadesjös är ett heltäckande konsultföretag inom bygg- och VVS-sektorn, och har en marknadsledande roll i regionen.   Vi har spetskompetens att utöver traditionella uppdrag driva industriella och processorienterade byggprojekt, även utanför landets gränser.   Vårt kunskapskapital består av ett 60-tal medarbetare som ständigt utvecklar sin kompetens inom CAD, kalkylering, projektering, projektledning, byggledning, upphandling, kontroll och besiktning. Allt med ett syfte – att leverera till våra uppdragsgivare med rätt kvalitet, i rätt tid och till rätt pris.   På Kadesjös har vi den kompetens som krävs för att vara med i alla delar av ett byggprojekt, från budgetering, förprojektering, projektering, upphandling och byggledning, till slutlig kontroll och besiktning. Därför lägger vi stor vikt vid att sätta oss in i kundens situation för att därefter kunna anpassa lösningarna på ett optimalt sätt. Där så är lämpligt utnyttjar vi vårt omfattande nätverk av specialistkompetenser.

Gå till vår webbplats.