Systemdesign

Systemutvecklare behövs genom hela utvecklingsprocessen av nya system och program. Ibland är de specialister inom till exempel analys, design, programmering, test eller dokumentation av ett system eller specialiserade på någon av dessa delar.  De deltar ofta i utformningen av kostnads- och arbetsplaner. Systemdesign är processen att definiera arkitektur, komponenter, moduler, gränssnitt och data för ett system för att uppfylla specificerade krav. Systemdesign skulle kunna ses som tillämpning av systemteori till produktutveckling.

Projektledning – Industriteknik

Projektledande teknikkonsulter inom industri har ett brett spektrum av tekniska specialistinriktningar inom olika tjänster, produkter eller processer. De leder små och stora projekt inom alla typer av industrier. Projekten kan till exempel vara utveckling av en miljöteknisk lösning till bilar, serviceprojekt på ett kärnkraftverk eller produktionsoptimering på ett pappersbruk. I projektledning inom industrin är tekniken ständigt närvarande. De formar effektiva projektorganisationer för att kunna leverera resultat på angiven tidpunkt.

Produktutveckling

Inom produktutveckling finns teknikkonsulter som är experter på att utveckla produkter. I arbetet blandas kreativitet, visioner och teknik med olika krav och förutsättningar. Produkter inom industrin kan vara fysiska, tekniska produkter eller tjänster med teknikgrund. De fysiska, tekniska produkterna kan vara helt fristående produkter eller inbyggda i ett större system, som i en bil.

Ibland utvecklar de helt nya produkter, ibland vidareutvecklar de produkter som redan finns. Produktutveckling sker hela tiden, i alla industrier, i stor eller liten skala. En stor del av all produktutveckling drivs av ökade miljökrav men också för att minska tillverkningskostnader, öka prestanda eller uppdatera designen. Eftersom produktutveckling spänner över ett så stort område av produkter och tjänster behövs ofta olika typer av produktutvecklande teknikkonsulter i ett och samma produktutvecklingsprojekt.

Läs Miriam Stribeck berätta om hennes spontana jobbansökan till Semcon – något hon aldrig ångrat.

Läs om Mattias Ackeby som gillar att det är så lätt att byta roller och utvecklas inom ett större bolag.

Läs Jan Hinrich Müller, projektledare på Semcon, om hur han utvecklats från starten i tyska Wolfsburg.

Produktion

Över hela landet finns produktion inom olika typer av industrier. Det kan till exempel vara fordon, försvar, gruvnäring, papper och massa, stål eller läkemedel. På produktionsområdet utvecklar teknikkonsulterna bättre processer och tekniker, oavsett slutprodukt. Teknikkonsulter inom produktion kan exempelvis kallas in när en produktionslinje behöver en produktionstekniker, eller när en produktionsingenjör behövs för att göra produktionen effektivare, billigare och modernare. På större industrier kan de lägga upp planer för kommande produktionsutvecklingsprojekt.

Läs artikeln om Bertil Nilson, vars unika kompetens gett honom många spännande uppdrag, nu senast på Volvo Personvagnar.

Kvalitetssäkring

Vissa teknikkonsulter är experter på olika sätt att mäta och följa upp kvalitet. Hela tiden utvecklas nya kvalitetssystem för att ge företag, tjänster och produkter en bestämd och hög kvalitetsnivå. Ett företag kan följa ett kvalitetssäkrat arbetssätt, som ger en bestämd kvalitetsnivå på det arbete som utförs. Även kvaliteten på en produkt kan få en bestämd kvalitetsnivå genom att följa ett certifierat kvalitetssystem.

Teknikkonsulter inom kvalitetssäkring kan arbeta på systemnivå, med att utforma, förvalta och utbilda andra inom kvalitetssystem. De kan också jobba närmare kvalitetssystem som är teknik- eller produktspecifika. Sett till komplexitet och omfattning har kärnkraftsindustrin och läkemedelsindustrin de högsta kvalitetskraven, där finns teknikkonsulter som är specialister på just de områdena.

Industridesign

För teknikkonsulter som arbetar med industridesign handlar det inte bara om hur saker ser ut, utan framförallt hur de hänger ihop, fungerar och ska användas. De tar fram nya produkter som är tekniskt avancerade och anpassade till både användare och samhälle. Arbetet kräver inte bara breda teknik-­ och designkunskaper utan också en förståelse för hela produktframtagningsprocessen. De arbetar exempelvis med design, konceptutveckling, konstruktion, miljö­aspekter, tekniska beräkningar, projektledning, produktion och tillverkning. Arbetet har stora kreativa inslag och kräver att man kan tänka i annorlunda banor för att kunna se nya möjligheter och lösningar.

Läs om Malin Sanner, industridesigner på Semcon, som inspireras av sina duktiga kollegor.

Energi och miljö – Industriteknik

Inom energi och miljö finns teknikkonsulter som gör produkter och processer mer miljövänliga. Inom energi arbetar de med att förbättra energiförsörjning och industriprocesser, de implementerar miljövänliga tekniklösningar och strategier men kan också vara experter på energiproduktion och olika typer av kraft, såsom kärnkraft, kolkraft, vattenkraft, vindkraft, vågkraft eller solkraft. Varje gång de löser sina uppdragsgivares utmaningar inom energi och miljö skapas mer effektiva och miljövänliga tekniklösningar som tar oss närmare…

Läs om Michael McCann som berättar om sina drygt tio år inom konstruktion och utveckling. Och om hur han anser att affärssinne och kommunikation är nödvändiga när man arbetar med rådgivning.