Samhällsplanering

Samhällsplanerare planerar framtidens städer och samhällen. De tillgodoser dagens och framtidens behov av alla tänkbara samhällsfunktioner. De planerar hur och var hållbara byggnader, grönområden, väg- och cykelnät, kollektivtrafik, sjukhus, industrier och bostadsområden ska skapas, hela tiden med hänsyn till miljö, energi och människor.

Martin Wiström berättar om hur han började sin yrkesbana på Ramböll genom att köra mätbil.

 

Projektledning – Samhällsbyggnad

Vissa teknikkonsulter är projektledare, det är de som ser helheten. I ett byggprojekt ser de till att byggnationen hela tiden tar sig framåt, från första spadtaget i jorden till stolt invigning. De håller koll på tid, ekonomi och att alla som arbetar i projektet vet hur och varför de är viktiga. Om det skulle uppstå problem vet de hur de löser dem och vem som behöver prata med vem.

 

Yrken inom Projektledning är:

Arkitekt, BIM-samordnare, Byggledare, Byggprojektledare, Energikonsult/strateg, Installationssamordnare, Nätplanerare, PIO (Project Information Officer), Projekteringsledare, Projektingenjör, Projektledare, Teknisk riskanalytiker

Installation

Teknikkonsulter inom installation vet hur olika installationer ska dimensioneras och kopplas ihop i en byggnad. Vissa installationer behövs i alla byggnader, som till exempel värme, ventilation, sanitet, el och belysning. Men ibland har de som använder byggnaden lite mer specifika behov. Kanske behövs särskilda kylsystem, hissar eller kraft för nödförsörjning. Fastigheternas installationer står för en stor del av samhällets totala energiförbrukning, därför är vissa teknikkonsulter experter på energianvändning och smarta systemval. Installation står för ungefär 40 procent av kostnaden i ett nybyggt hus.

Christian Eek berättar om sitt jobb som enhetschef för VVS- & Energiteknik på Ramböll i Göteborg

VVS-konsulterna Malin och Stefan berättar om vikten av att kunna hålla många bollar i luften.

BIM-konsulten Carl-Martin Lindhe berättar om hur han började arbeta på Tyréns.

 

Yrken inom installation är:

BEST-ingenjör, BIM-samordnare, Brandingenjör, Byggledare, Elkonsult, Energikonsult/strateg, Installationssamordnare, Järnvägsingenjör, Kalkylator, Ledningssamordnare, Nätplanerare, Projektingenjör, Projektledare, Singalprojektör, Sprinklerkonsult, Styr- och reglerteknik, Teleingenjör, VVS-ingenjör/Konstruktör.

Inomhusmiljö

Teknikkonsulter som arbetar med inomhusmiljö är experter på allt som påverkar oss när vi är inomhus. Miljön i våra byggnader har stor betydelse för vår hälsa. De har därför koll på olika typer av installationer och material som kan bidra till hälsosamma, säkra och funktionella hus. Men inomhusklimatet påverkas inte bara utav byggnadens utformning, installationer och materialval utan också av hur den används, underhålls och vårdas. Därför behövs de varje gång en ny byggnad ska bli till, eller en gammal ska förnyas.

Yrken inom inomhusmiljö:
Akustikkonsult, Arkitekt, BIM-samordnare, Byggledare, Byggnadsfysiker, Elkonsult, Energikonsult/strateg, Inredningsarkitekt, Ljusdesigner, Miljöinventerare, Miljösamordnare, Projektingenjör, Projektledare, Styr- och regleringenjör, Teleingenjör, VVS-ingenjör/konstruktör.

Energi och miljö – samhällsbyggnad

Teknikkonsulter inom energi och miljö söker svaren på globala utmaningar. Målet är ett hållbart samhälle och de anlitas för att utveckla lösningar som kan ta oss dit så snart och så smart som möjligt. På vägen arbetar de med allt från enskilda komponenter till stora system och kopplingarna däremellan. De utreder energieffektiviseringar av befintliga hus och analyserar hur mer hållbara produkter och samhällen ska planeras, byggas, hänga ihop och underhållas….

Läs artikeln om Kaia Eichler och Sandra Homström som arbetar simuleringar av byggnaders energiavnändning och miljöklassning av byggnader på Bengt Dahlgrens kontor i Göteborg.
Läs om hur Evelina Johansson, miljöspecialist på White, hjälper sina kollegor med miljö- och hållbarhetsarbetet – både internt och i kunduppdrag.
Sara Johansson berättar om hon lockades av Tyréns tydliga vision om hållbara samhällen.

Byggkonstruktion

Inom alla typer av byggnationer behövs teknikkonsulter inom byggnadskonstruktion. De planerar och dimensionerar den byggtekniska utformningen av alla typer av byggnader, alla dess beståndsdelar och hur de hänger ihop. De har kunskap om konstruktionens bärförmåga, beständighet, säkerhet och betydelse för energianvändning och inneklimat. De har också teknisk kunskap om olika byggnadsmaterial och hur de kan användas tillsammans för att skapa trygga och hållbara byggnader att arbeta och leva i.

Läs artikeln om byggnadsingenjören Arthur Campling.

Läs artikeln om byggnadsingenjören Christoffer Schunneson.

Läs artikeln om konstruktören Parisa Ijadi.

Arkitektur

Det är arkitekterna som utformar alla våra byggnader, rum, miljöer och stadsdelar. Från första idé för en ny byggnad till sista färgsättning och tekniska justering skapar de alla rum vi lever och arbetar i. Arkitekternas arbete sträcker sig ifrån översiktsplaner för hela stadsdelar till detaljerade materialval och möblemang. I arkitekturen kan konstnärliga metoder, teknisk kunskap, estetik och innovationer mötas i en och samma ritning.

Läs intervjun med landskapsarkitekten Josefin Norén Almén.

Läs intervjun med arkitekten Fouad Khalil.

Läs intervjun med arkitekten Wasan Abod.

Läs intervjun med landskapsarkitekten och stadsplaneraren Stephan.

Anläggning

Teknikkonsulter inom anläggning är experter på utformandet av samhällets infrastruktur. I en stad planerar de stora anläggningar, som hur trafiknät, järnväg, gatubelysning och parker ska fungera och hänga ihop. Det är deras viktiga undersökningar och förarbeten som förutser framtidens behov och belastning på broar, vägar, hus och miljöer.

Läs intervjun med geoteknikern Victor Enbom.

Läs intervjun med avdelningschefen Sara Månsson.