Sweco

Sweco är Europas ledande konsultföretag inom hållbar samhällsutveckling. Våra 15 000 ingenjörer, arkitekter och miljöexperter planerar och utformar framtidens samhällen och städer. Vi tar oss an små analysuppdrag och stora projekteringsuppdrag med samma höga engagemang och erkända kompetens. Sweco utför årligen tiotusentals uppdrag i ungefär 70 länder över hela världen. Som konsult på Sweco gör du stor skillnad både för kunder och framtida generationer.

Besök vår webbplats.

Ramboll

Teknik för teknikens skull är meningslös. Men rätt använd kan den förbättra både vardagen och världen. Vi är en ledande samhällsrådgivare med 15 500 experter i 35 länder som designar framtidens städer och samhällen. I Sverige är vi 2000 medarbetare. Vi drivs av nytänkande lösningar och tror på att ge tillbaka till samhället. Som stiftelseägt bolag har vi möjlighet att leva efter våra värderingar och arbeta långsiktigt med att skapa hållbara samhällen där människor och miljö blomstrar. Vi kallar det #engineeringforlife.

Besök vår hemsida.

Följ @RambollSverige på Instagram där våra medarbetare visar hur vi med teknik förbättrar samhället och vardagen.

Linkedin

Facebook

Twitter

Youtube

Projektgaranti

Projektgaranti är ett oberoende konsultbolag inom bygg- och fastighetsbranschen. Vi skapar kundvärde genom vår långa erfarenhet av att driva byggprojekt, från idé till förvaltning. Våra kunder finns idag inom både offentlig och privat verksamhet och vi är en stolt partner till många av Sveriges fastighetsbolag, byggbolag, bostadsbolag, kommuner och skolor.

Utöver projekt- och byggledningstjänster erbjuder vi tjänster inom projekteringsledning, produktionsledning, byggarbetsmiljösamordning, Construction Management, installationssamordning, kalkyl, inköp och kostnadsstyrning, kvalitets- och miljöstyrning, miljöcertifiering, hyresgästanpassningar, underhållsplaner, exploatering, idé och utveckling samt tjänster så som kontrollansvarig enligt PBL, fuktsakkunnig och besiktningsmän. Vi erbjuder dessutom tjänster inom kommunikationsområdet.

Vi tror på mänskliga möten och att en bra relation är grunden för ett gott samarbete. Därför hoppas vi att du som sitter med ett projekt eller uppdrag i tankarna tar kontakt med oss.

Vill du jobba hos oss? Vi finns i Stockholm och Göteborg och rätt person är alltid välkommen. Vi erbjuder en miljö där du blir en viktig del av vårt team och där din insats syns och påverkar. Du kommer att få chans att utvecklas genom spännande projekt – och vi vågar lova att du kommer hitta vänner för livet.

Besök vår webbplats.

Projektengagemang

Besök vår webbplats.

Vattenkraftsprojektör

En vattenkraftsprojektör kan arbeta med vattenkraftsstationer, dammar och gruvdammar. Uppdragen innefattar bland annat optimering av utformningen på anläggningen, CAD-projektering och konstruktionsberäkningar. Arbetet består ofta av förstudier, utredningar och projektering av befintliga eller nya anläggningar inom vattenkraft.

VA-ingenjör

VA-ingenjören projekterar försörjningen av tappvatten och avlopp till anläggningar och fastigheter. Projekteringen omfattar bland annat övergripande planering och utredningar, dimensionering av rör, val av rörmaterial, placering i marken och samordning med andra discipliner. I arbetet kan det också ingå olika simuleringar av scenarion, till exempel av hur dagvattensystemet påverkas av skyfall och var översvämningsproblem kan uppstå.

Trafikingenjör

Trafikingenjören arbetar med ärenden som rör trafiklagstiftning, framkomlighet och trafikmiljö. Arbetet innebär att handlägga och besluta i trafikärenden och samverka med bland andra polis och länsstyrelse.

Arbetet som trafikingenjör handlar om att leda trafikanterna rätt och göra trafikmiljön längs vägarna säkrare och mer informativ. Trafikingenjören tar exempelvis beslut om placering av vägmärken och deltar i olika utvecklingsgrupper.

Projektledare

En projektledares ansvar är att planera och leda projekt. I arbetsuppgifterna ingår att fördela resurser, engagera projektmedarbetarna och se till så att alla jobbar mot samma mål och vision. Projektledaren ska planera och organisera arbetet så att tillgängliga resurser används effektivt och resultatet blir som planerat. Den samordnar också projektets olika arbetsuppgifter och att säkerställer att alla medverkande är eniga om projektets mål och syfte.

Projektingenjör

En projektingenjör koordinerar och samordnar arbete, övervakar installationer samt har hand om miljö- och arbetsmiljökrav i ett byggprojekt. Projektingenjören biträder ofta projektledaren med dokumentering och uppföljning av exempelvis tid, kostnad, kvalitet, risker, säkerhet, miljö och arbetsmiljö. Man kan också arbeta med beräkningar, konstruktion, utredningar, materialflöde och förstudier i rollen som projektingenjör.

Mätningsingenjör/Mätningstekniker

Mätningsingenjörer och mätningstekniker använder avancerade tekniska instrument och datorprogram för att utföra olika slags mätningar. Arbetet är ofta självständigt och praktiskt. Arbetsuppgifterna inkluderar att utföra inmätningar ute på byggen och att sammanställa, analysera och konvertera den insamlade mätdatan. Resultatet från mätningarna ligger till grund för byggnation och kartering av fastigheter och infrastruktur. Mätningsingenjören har ofta en arbetsledande roll, medan mätningsteknikern utför själva mätningarna.