Tyréns AB

Tyréns är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad. I samspel med kunder och partners skapar vi hållbara lösningar inom stadsutveckling och infrastruktur. Vi har 2 700 medarbetare och verksamhet i Sverige, Danmark, England, Estland och Litauen. 

Tyréns är stiftelseägt och vår ägandeform gör det möjligt för oss att satsa målmedvetet på forskning och utveckling inom samhällsbyggnadsområdet. Vi drivs av nyfikenhet och har ett nära samarbete med universitet och högskolor.

Läs artikeln om Sara Johansson, Geotekniker på Tyréns, som uppskattar företagets tydliga vision för hållbara samhällen.
Carl-Martin Lindhe, BIM-konsult, berättar om att han lockades till Tyréns efter att ha hört att företaget var en bra arbetsgivare.
Här berättar 
Parisa Ijadi, konstruktör om att hon uppskattar Tyréns för den trevliga arbetsmiljön och den bra stämningen.
Sara Månsson, som är avdelningschef på Tyréns, berättar om de goda möjligheterna som Tyréns erbjöd för att utveckla hennes tekniska kunskaper.

Läs mer på vår karriärsida.
Besök vår webbplats.

Sydark Konstruera

Sydark Konstruera AB verkar inom kärnområdena arkitektur och konstruktion. Vi arbetar lika gärna och lika intensivt i projektens alla skeden, från program och tidiga skisser till detaljprojektering. Vi arbetar även med stadsplanering, och med ett brett spektrum av tjänster knutna till vår kärnverksamhet – projektledning, energi, visualisering, mm. Vi är ca 50 medarbetare och finns lätt tillgängliga i centrala Malmö, mellan Drottningtorget och Slussplan. Vi eftersträvar ett arbetsklimat där det är högt i tak, där arkitekter, konstruktörer, byggnadsingenjörer, projektledare och administrativ personal arbetar tillsammans.

Besök vår webbplats.

Sweco

Sweco är Europas ledande konsultföretag inom hållbar samhällsutveckling. Våra 15 000 ingenjörer, arkitekter och miljöexperter planerar och utformar framtidens samhällen och städer. Vi tar oss an små analysuppdrag och stora projekteringsuppdrag med samma höga engagemang och erkända kompetens. Sweco utför årligen tiotusentals uppdrag i ungefär 70 länder över hela världen. Som konsult på Sweco gör du stor skillnad både för kunder och framtida generationer.

Besök vår webbplats.

Rotpartner

Vi är ett oberoende konsultföretag som specialiserat oss på renovering, ombyggnad och utveckling av fastigheter, som projektledare och teknisk konsult. Vi arbetar både med bostäder och kommersiella lokaler. Rotpartner har kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö. Företaget har sitt ursprung i Göteborgsregionen där vi har arbetat framgångsrikt med att leverera kvalificerade konsulttjänster, bygg- och projektledning specialiserade mot ROT-sektorn under mer än 30 år. Något som utmärker Rotpartner är att företaget utöver byggprocessen även lägger stor vikt vid den mänskliga processen i projekten. I vår vardag arbetar vi med projekt där de som bor eller arbetar i husen vi jobbar med berörs och därför är det naturligt för oss alla att också leverera tjänster inom Hyresgästdialogen™. Vi som jobbar på Rotpartner har varierad bakgrund och är oftast utbildade bygg- eller civilingenjörer, byggtekniker, arkitekter eller fastighetsförvaltare. Vi verkar som bygg- och/eller projektledare, projektörer eller besiktningsmän.

Besök vår webbplats.

Projektengagemang

Besök vår webbplats.

Vattenkraftsprojektör

En vattenkraftsprojektör kan arbeta med vattenkraftsstationer, dammar och gruvdammar. Uppdragen innefattar bland annat optimering av utformningen på anläggningen, CAD-projektering och konstruktionsberäkningar. Arbetet består ofta av förstudier, utredningar och projektering av befintliga eller nya anläggningar inom vattenkraft.

Projektledare

En projektledares ansvar är att planera och leda projekt. I arbetsuppgifterna ingår att fördela resurser, engagera projektmedarbetarna och se till så att alla jobbar mot samma mål och vision. Projektledaren ska planera och organisera arbetet så att tillgängliga resurser används effektivt och resultatet blir som planerat. Den samordnar också projektets olika arbetsuppgifter och att säkerställer att alla medverkande är eniga om projektets mål och syfte.

Glaskonsult

En glaskonsult har kunskap om alla typer av glasade konstruktioner. Glaskonsulten har också kunskap om klimat, konstruktion, energi, miljö, ekonomi och besiktningar av glaskonstruktioner. Glaskonsulten är ofta med i ett tidigt skede för att hjälpa arkitekter och andra konsulter att hitta en lösning som uppfyller olika funktioner och krav på de glasade delarna av ett byggprojekt. I arbetet ingår också att göra beräkningar, till exempel av hur en byggnad påverkas av stora glasade ytor.

Energikonsult/strateg

Energikonsulten arbetar ofta med energieffektivisering av bostäder och lokaler för att göra dessa så energieffektiva som möjligt. Energikonsulten analyserar konsekvenserna av olika energiåtgärder med hänsyn till både inomhus- och utomhusmiljö. Arbetet kräver kompetens inom byggnads- och installationsteknik. Exempel på arbetsuppgifter är optimering av tekniska system, projektledning vid investeringar i värme- och kylsystem samt framtagande av uppföljningssystem för energianvändning.