Test- och verifieringskonsult

Som test- och verifieringskonsult är det vanligt att arbeta med komplexa system inom programvaruindustrin. En test- och verifieringskonsult kan arbeta med att kvalitetssäkra allt från delsystem till hela produkter och processer, eller att som testledare definiera och implementera olika nya testprocesser.

Projektledare

En projektledares ansvar är att planera och leda projekt. I arbetsuppgifterna ingår att fördela resurser, engagera projektmedarbetarna och se till så att alla jobbar mot samma mål och vision. Projektledaren ska planera och organisera arbetet så att tillgängliga resurser används effektivt och resultatet blir som planerat. Den samordnar också projektets olika arbetsuppgifter och att säkerställer att alla medverkande är eniga om projektets mål och syfte.

Kvalitetskonsult

De flesta industriföretag har ett verksamhetssystem som de är kvalitets- och miljöcertifierade för. Vanliga miljöcertifieringar är ISO 9001 och ISO 14001. Kvalitetsingenjörerna arbetar med att ta fram de processer som krävs för att produkterna ska hålla den kvalitet som standarderna kräver. De arbetar med att testa produkterna och produktionen samt ta fram statistik för kvaliteten. Kvalitets- och miljöansvariga arbetar både med materialen i produkterna och i produktionen, så att de uppfyller kraven.

Industridesigner

En industridesigner formger olika typer av föremål och produkter. En industridesigner måste vara lyhörd och förstå både kundens krav och behoven hos slutanvändaren. Utifrån dessa förutsättningar arbetar industridesignern kreativt för att ta fram design men tar i designprocessen också hänsyn till bland annat användarvänlighet, ergonomi, gestaltning, färgsättning och funktion. Industridesignern använder ofta både fysiska 3D-modeller och CAD-modeller. Arbetet resulterar i en utformning som en konstruktör konstruerar produkten utefter.

Läs om Malin Sanner, industridesigner, som inspireras av sina duktiga kollegor.

Spektrakon AB

SPEKTRAKON är ett teknikkonsultföretag med säte i Örnsköldsvik som erbjuder kvalificerade tekniklösningar vilka integrerar produktutveckling och teknikinformation.Vi har kunskap och erfarenhet att bistå genom hela produktutvecklingsprocessen. Från projektledning, designstudier, konstruktion och beräkningar till prototyptillverkning, produktionsanpassning, CE-märkning, samt framtagning av instruktionsböcker och säljmaterial.

Gå till vår webbplats.

Semcon

Semcon är ett internationellt teknikkonsultföretag inom ingenjörstjänster och produktinformation. Vi är 3 000 hängivna medarbetare som utvecklar framtiden tillsammans med våra kunder. Utan innovation hade vi inte upptäckt nya kontinenter, åkt till månen eller krympt världen så att den får plats i en mobiltelefon. Teknisk utveckling är drivkraften i vårt samhälle och nyckeln till vår framtid. Det är en utmaning som vi på Semcon är mer än redo att ta oss an. Vi skapar framtiden med våra kunder. Tillsammans utmanar vi varandra att ligga i teknikens framkant och att ständigt vara innovativa, jaga nya lösningar och hitta konkurrensfördelar. Det gör vi genom produkter, processer och produktinformation – vare sig det handlar om fordon, energilösningar, läkemedel, telekom eller annan utvecklingsintensiv industri. Vårt erbjudande har under våra 30 år utvecklats både på bredden och djupet och vi erbjuder en rad tjänster inom till exempel kvalitet, utbildning och metodikutveckling. Våra kunder är verksamma inom många olika utvecklingsintensiva branscher, vilket har gett oss en omfattande branschexpertis som alla kunder kan dra nytta av. Följ med oss in i framtiden.

Gå till vår webbplats.

REINERTSEN Sverige AB

REINERTSEN Sverige AB ingår i ett av Nordens största konsult- och entreprenadföretag REINERTSEN AS. De senaste åren har koncernen haft en stark tillväxt och har idag 2 800 anställda med en omsättning på ca 4 miljarder NOK. I Sverige verkar vi inom marknadsområdena olja & gas, infrastruktur, samhällsplanering, energi, miljö, bygg och industri. Vi har tillsammans en gedigen erfarenhet vad gäller projektledning, konstruktion, beräkning, projektering och byggledning i Sverige. REINERTSEN är multidisciplinärt avseende engineering och har kompetens inom process, el/instrument, rör/mek, struktur, teknisk säkerhet, projektstyrning, inköp, VVS, mark och bygg samt arkitektur. Uppdragen utförs enligt REINERTSEN Sverige AB:s ledningssystem som är certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001. Vi har över 400 medarbetare i Göteborg, Stenungsund, Malmö, Stockholm och Luleå. REINERTSEN kännetecknas av orden solid, kompetent och handlingskraftig. Dessa tre ord har varit utmärkande för organisationen ända sedan starten och präglar i dag hela verksamheten. Företaget startades av ingenjör Arne R Reinertsen 1946 och drivs i dag av sönerna Dr.ingenjör Torkild R Reinertsen och Dr.ingenjör Erik R Reinertsen.

Läs mer på vår karriärsida.

Gå till vår webbplats.

Knightec

Knightec är konsulter inom teknik och ledarskap och skapar ett bättre samhälle genom utveckling av människor och teknik. Vi söker innovationer som förenklar och förbättrar människors vardag.   Du hittar oss på tio orter från Lund i söder till Skellefteå i norr. Resultatet av vår produktutveckling hittar du över hela världen.  Efter 10 verksamma år är vi 450 medarbetare och vi fortsätter  växa.

Till vår webbplats.

DevPort AB

DevPort sysselsätter ca 180 personer och är ett av de större privatägda bolagen på teknikkonsultmarknaden i Sverige. Med tunga ramavtal med bl.a. Volvo Cars, CEVT, Scania, Saab AB och Toyota. Och kontor i Linköping, Göteborg, Södertälje och Lund. Verksamheten omfattar produktutveckling inom mekanik och inbyggda system, komplett med stödfunktioner såsom beräkning och projektledning. Leverans sker såväl som kompetensförstärkning ute hos kund och projektåtagande på kontoren.

Besök vår webbplats.