Tyréns AB

Tyréns är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad. I samspel med kunder och partners skapar vi hållbara lösningar inom stadsutveckling och infrastruktur. Vi har 2 700 medarbetare och verksamhet i Sverige, Danmark, England, Estland och Litauen. 

Tyréns är stiftelseägt och vår ägandeform gör det möjligt för oss att satsa målmedvetet på forskning och utveckling inom samhällsbyggnadsområdet. Vi drivs av nyfikenhet och har ett nära samarbete med universitet och högskolor.

Läs artikeln om Sara Johansson, Geotekniker på Tyréns, som uppskattar företagets tydliga vision för hållbara samhällen.
Carl-Martin Lindhe, BIM-konsult, berättar om att han lockades till Tyréns efter att ha hört att företaget var en bra arbetsgivare.
Här berättar 
Parisa Ijadi, konstruktör om att hon uppskattar Tyréns för den trevliga arbetsmiljön och den bra stämningen.
Sara Månsson, som är avdelningschef på Tyréns, berättar om de goda möjligheterna som Tyréns erbjöd för att utveckla hennes tekniska kunskaper.

Läs mer på vår karriärsida.
Besök vår webbplats.

Sweco

Sweco är Europas ledande konsultföretag inom hållbar samhällsutveckling. Våra 15 000 ingenjörer, arkitekter och miljöexperter planerar och utformar framtidens samhällen och städer. Vi tar oss an små analysuppdrag och stora projekteringsuppdrag med samma höga engagemang och erkända kompetens. Sweco utför årligen tiotusentals uppdrag i ungefär 70 länder över hela världen. Som konsult på Sweco gör du stor skillnad både för kunder och framtida generationer.

Besök vår webbplats.

Ramboll

Teknik för teknikens skull är meningslös. Men rätt använd kan den förbättra både vardagen och världen. Vi är en ledande samhällsrådgivare med 15 500 experter i 35 länder som designar framtidens städer och samhällen. I Sverige är vi 2000 medarbetare. Vi drivs av nytänkande lösningar och tror på att ge tillbaka till samhället. Som stiftelseägt bolag har vi möjlighet att leva efter våra värderingar och arbeta långsiktigt med att skapa hållbara samhällen där människor och miljö blomstrar. Vi kallar det #engineeringforlife.

Besök vår hemsida.

Följ @RambollSverige på Instagram där våra medarbetare visar hur vi med teknik förbättrar samhället och vardagen.

Linkedin

Facebook

Twitter

Youtube

Projektengagemang

Besök vår webbplats.

White

På White är vi flera hundra som delar uppfattningen om att arkitektur kan få människor att må bättre. Vi tror på att utmana med nyskapande form som berör. Att bygga ett samhälle där alla får höras och utrymme att växa. Och vi tror på att skapa det tillsammans.

Läs om Arthur Campling – byggnadsingenjör som illustrerar och visualiserar arkitekternas idéer.
Josefin Norén Almén lockades av de höga kraven på hållbarhet och jobbar med att förena den fysiska miljön med den digitala miljön i interaktiva leklandskap.
Fouad Khalil följde med sin fru från USA till Linköping. Nu stortrivs han och vill överraska linköpingsborna.
Läs artikeln om Evelina Johansson som hjälper sina kollegor med miljö- och hållbarhetsarbetet. Både internt och i kunduppdrag.
Wasan Abod har varit med och jobbat i projektet Nya Karolinska Sjukhuset i Solna. Nu har hon bytt arbetsuppgifter och ritar bostäder

Besök vår webbplats.

VVS-ingenjör/konstruktör

Förkortningen VVS står för värme, ventilation och sanitet. En VVS-ingenjör planerar energieffektiva och väl fungerande inomhusmiljöer. Arbetet kan innebära att beräkna hur mycket luft, värme och kyla som behövs i en byggnad eller projektera ritningar för hur rör och ledningar ska dras. Andra arbetsuppgifter är projektledning, kontroll och besiktning. Utöver konventionella rör- och luftbehandlingsinstallationer projekterar VVS-ingenjören även installationer för ånga, fjärrkyla, medicinska gaser eller kontaminerad luft.

Läs om Christian Eek, enhetschef för VVS & Energiteknik på Ramböll i Göteborg, som berättar prestigelöshet som motor för goda resultat.

Teleingenjör

En teleingenjör arbetar med utredningar, projektering och totallösningar inom el- och teleteknisk installation i byggnader. Det kan exempelvis vara installationer för affärslokaler, skolor, kontor, sjukhus, hotell, idrottsanläggningar, bostäder eller industrier

Styr- och regleringenjör

En styr- och regleringenjörs roll är varierande och innebär att man bland annat kan medverka i utredningar, projekteringar, programmeringar samt projektledning inom byggande och driftsättningar av olika installationer. Styr- och regleringenjörens huvuduppgift är att reglera och optimera olika former av tekniska system som exempelvis ventilation och värmesystem i en byggnad.

Projektledare

En projektledares ansvar är att planera och leda projekt. I arbetsuppgifterna ingår att fördela resurser, engagera projektmedarbetarna och se till så att alla jobbar mot samma mål och vision. Projektledaren ska planera och organisera arbetet så att tillgängliga resurser används effektivt och resultatet blir som planerat. Den samordnar också projektets olika arbetsuppgifter och att säkerställer att alla medverkande är eniga om projektets mål och syfte.

Projektingenjör

En projektingenjör koordinerar och samordnar arbete, övervakar installationer samt har hand om miljö- och arbetsmiljökrav i ett byggprojekt. Projektingenjören biträder ofta projektledaren med dokumentering och uppföljning av exempelvis tid, kostnad, kvalitet, risker, säkerhet, miljö och arbetsmiljö. Man kan också arbeta med beräkningar, konstruktion, utredningar, materialflöde och förstudier i rollen som projektingenjör.