Tyréns AB

Tyréns är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad. I samspel med kunder och partners skapar vi hållbara lösningar inom stadsutveckling och infrastruktur. Vi har 2 700 medarbetare och verksamhet i Sverige, Danmark, England, Estland och Litauen. 

Tyréns är stiftelseägt och vår ägandeform gör det möjligt för oss att satsa målmedvetet på forskning och utveckling inom samhällsbyggnadsområdet. Vi drivs av nyfikenhet och har ett nära samarbete med universitet och högskolor.

Läs artikeln om Sara Johansson, Geotekniker på Tyréns, som uppskattar företagets tydliga vision för hållbara samhällen.
Carl-Martin Lindhe, BIM-konsult, berättar om att han lockades till Tyréns efter att ha hört att företaget var en bra arbetsgivare.
Här berättar 
Parisa Ijadi, konstruktör om att hon uppskattar Tyréns för den trevliga arbetsmiljön och den bra stämningen.
Sara Månsson, som är avdelningschef på Tyréns, berättar om de goda möjligheterna som Tyréns erbjöd för att utveckla hennes tekniska kunskaper.

Läs mer på vår karriärsida.
Besök vår webbplats.

Sweco

Sweco är Europas ledande konsultföretag inom hållbar samhällsutveckling. Våra 15 000 ingenjörer, arkitekter och miljöexperter planerar och utformar framtidens samhällen och städer. Vi tar oss an små analysuppdrag och stora projekteringsuppdrag med samma höga engagemang och erkända kompetens. Sweco utför årligen tiotusentals uppdrag i ungefär 70 länder över hela världen. Som konsult på Sweco gör du stor skillnad både för kunder och framtida generationer.

Besök vår webbplats.

Sonny Svenson Konsult AB

Sonny Svenson Konsult AB påbörjade sin verksamhet 1988 och är ett eltekniskt konsultföretag. Företaget erbjuder helhetslösningar inom infrastruktur och byggande – från idé och analys över projektering och projektledning till drift- och underhåll. Företagets personal har, med över 40 års erfarenhet av byggnationer inom bl a Statliga och kommunala bolag samt flertalet privata förvaltningsbolag, etablerat sig som ett renommerat konsultföretag med hög teknisk kompetens inom elektroteknikområdet.

Företagets målsättning är att stärka sin position inom Stockholms region och med ett långsiktigt och målmedvetet arbete kunna expandera och utveckla företaget. Antalet medelanställda under 2012 var 12 personer. Företaget har även ett dotterbolag i Norrtälje med för närvarande 2 anställda.

Sonny Svenson Konsult AB kan erbjuda resurser med bred och mångårig erfarenhet av: • Förstudier • Utredningar/inventeringar • Kalkyler (Wikells byggberäkningar sektionsdata) • Anbudsutvärderingar • Projektering • Kontroll och besiktning • Uppföljning • Programmering och driftsättning av KNX samt DALI system Sonny Svenson Konsult AB kan erbjuda tjänster inom följande teknikområden: Elkraft (≥ 21kV), Elinstallationer, Belysning/Ljussättning (Dialux beräkningar), Telesystem, Telefoni, Säkerhetssystem, Brandlarmsystem, Bredband, Kommunikationssystem, Installations Bus-system (KNX och DALI). Entreprenadbesiktningar och Statusinventeringar samt Kostnadskalkyler.

Besök vår webbplats.

Rotpartner

Vi är ett oberoende konsultföretag som specialiserat oss på renovering, ombyggnad och utveckling av fastigheter, som projektledare och teknisk konsult. Vi arbetar både med bostäder och kommersiella lokaler. Rotpartner har kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö. Företaget har sitt ursprung i Göteborgsregionen där vi har arbetat framgångsrikt med att leverera kvalificerade konsulttjänster, bygg- och projektledning specialiserade mot ROT-sektorn under mer än 30 år. Något som utmärker Rotpartner är att företaget utöver byggprocessen även lägger stor vikt vid den mänskliga processen i projekten. I vår vardag arbetar vi med projekt där de som bor eller arbetar i husen vi jobbar med berörs och därför är det naturligt för oss alla att också leverera tjänster inom Hyresgästdialogen™. Vi som jobbar på Rotpartner har varierad bakgrund och är oftast utbildade bygg- eller civilingenjörer, byggtekniker, arkitekter eller fastighetsförvaltare. Vi verkar som bygg- och/eller projektledare, projektörer eller besiktningsmän.

Besök vår webbplats.

Ramboll

Teknik för teknikens skull är meningslös. Men rätt använd kan den förbättra både vardagen och världen. Vi är en ledande samhällsrådgivare med 15 500 experter i 35 länder som designar framtidens städer och samhällen. I Sverige är vi 2000 medarbetare. Vi drivs av nytänkande lösningar och tror på att ge tillbaka till samhället. Som stiftelseägt bolag har vi möjlighet att leva efter våra värderingar och arbeta långsiktigt med att skapa hållbara samhällen där människor och miljö blomstrar. Vi kallar det #engineeringforlife.

Besök vår hemsida.

Följ @RambollSverige på Instagram där våra medarbetare visar hur vi med teknik förbättrar samhället och vardagen.

Linkedin

Facebook

Twitter

Youtube

Projektgaranti

Projektgaranti är ett oberoende konsultbolag inom bygg- och fastighetsbranschen. Vi skapar kundvärde genom vår långa erfarenhet av att driva byggprojekt, från idé till förvaltning. Våra kunder finns idag inom både offentlig och privat verksamhet och vi är en stolt partner till många av Sveriges fastighetsbolag, byggbolag, bostadsbolag, kommuner och skolor.

Utöver projekt- och byggledningstjänster erbjuder vi tjänster inom projekteringsledning, produktionsledning, byggarbetsmiljösamordning, Construction Management, installationssamordning, kalkyl, inköp och kostnadsstyrning, kvalitets- och miljöstyrning, miljöcertifiering, hyresgästanpassningar, underhållsplaner, exploatering, idé och utveckling samt tjänster så som kontrollansvarig enligt PBL, fuktsakkunnig och besiktningsmän. Vi erbjuder dessutom tjänster inom kommunikationsområdet.

Vi tror på mänskliga möten och att en bra relation är grunden för ett gott samarbete. Därför hoppas vi att du som sitter med ett projekt eller uppdrag i tankarna tar kontakt med oss.

Vill du jobba hos oss? Vi finns i Stockholm och Göteborg och rätt person är alltid välkommen. Vi erbjuder en miljö där du blir en viktig del av vårt team och där din insats syns och påverkar. Du kommer att få chans att utvecklas genom spännande projekt – och vi vågar lova att du kommer hitta vänner för livet.

Besök vår webbplats.

Projektengagemang

Besök vår webbplats.

VVS-ingenjör/konstruktör

Förkortningen VVS står för värme, ventilation och sanitet. En VVS-ingenjör planerar energieffektiva och väl fungerande inomhusmiljöer. Arbetet kan innebära att beräkna hur mycket luft, värme och kyla som behövs i en byggnad eller projektera ritningar för hur rör och ledningar ska dras. Andra arbetsuppgifter är projektledning, kontroll och besiktning. Utöver konventionella rör- och luftbehandlingsinstallationer projekterar VVS-ingenjören även installationer för ånga, fjärrkyla, medicinska gaser eller kontaminerad luft.

Läs om Christian Eek, enhetschef för VVS & Energiteknik på Ramböll i Göteborg, som berättar prestigelöshet som motor för goda resultat.

Teleingenjör

En teleingenjör arbetar med utredningar, projektering och totallösningar inom el- och teleteknisk installation i byggnader. Det kan exempelvis vara installationer för affärslokaler, skolor, kontor, sjukhus, hotell, idrottsanläggningar, bostäder eller industrier

Styr- och regleringenjör

En styr- och regleringenjörs roll är varierande och innebär att man bland annat kan medverka i utredningar, projekteringar, programmeringar samt projektledning inom byggande och driftsättningar av olika installationer. Styr- och regleringenjörens huvuduppgift är att reglera och optimera olika former av tekniska system som exempelvis ventilation och värmesystem i en byggnad.