Projektengagemang

Besök vår webbplats.

Test- och verifieringskonsult

Som test- och verifieringskonsult är det vanligt att arbeta med komplexa system inom programvaruindustrin. En test- och verifieringskonsult kan arbeta med att kvalitetssäkra allt från delsystem till hela produkter och processer, eller att som testledare definiera och implementera olika nya testprocesser.

Provningsingenjör

En provningsingenjör arbetar med att utföra provningar och tester av olika typer av utrustning, alltifrån ett program till en fysisk produkt. Provningsingenjören ansvarar ofta för att planera, implementera, analysera samt avrapportera provningsarbetet och testerna. Rollen innebär även inlärning av ny teknik och system samt utveckling av nya sätt att genomföra provning och tester.

Projektledare

En projektledares ansvar är att planera och leda projekt. I arbetsuppgifterna ingår att fördela resurser, engagera projektmedarbetarna och se till så att alla jobbar mot samma mål och vision. Projektledaren ska planera och organisera arbetet så att tillgängliga resurser används effektivt och resultatet blir som planerat. Den samordnar också projektets olika arbetsuppgifter och att säkerställer att alla medverkande är eniga om projektets mål och syfte.

Produktionsutvecklare

Produktionsutvecklaren arbetar med att förbättra och effektivisera processer, maskiner och utrustning inom produktion. En produktionsutvecklare inom tillverkningsindustrin medverkar i produktionsplaneringen och arbetar med utveckling och effektivisering av tillverkningsprocessen med fokus på bland annat ergonomi, ekonomi, kvalitet, materialflöde, underhåll och arbetsorganisation.

Produktionsberedare

En produktionsberedare arbetar med att produktionssätta produkter. Det kan innebära att utifrån konstruktionsritningar välja den mest kostnadseffektiva tillverkningsmetoden och ta fram operationsbeskrivningar och materiallistor som ligger till grund för tillverkningsprocessen. I arbetsuppgifterna ingår även att arbeta med produktkalkylering, strukturbyggnad och underhåll av produktdata i produktionssystem.

Processingenjör

En processingenjör dimensionerar anläggningens processer i en industri. Exempelvis ska en anläggning som byggs klara vissa produktionskrav och det är processingenjörens uppgift att kraven uppfylls. Som processingenjör arbetar man med konstruktion, programmering och utveckling av delar i bruk, industri, verk eller fartyg. I vissa fall ingår i arbetet att projektleda med ansvar för alla steg från konstruktion till drift.

Mekanikkonstruktör

En mekanikkonstruktör konstruerar olika maskiner, som till exempel tåg, flygplan, bilar och bussar. I arbetet med komplexa mekaniska konstruktioner bestämmer mekanikkonstruktören material, sammansättning och gör hållfasthetsberäkningar för alla ingående delar, till exempel kamaxlar och hjulupphäng­ning. Mekanikkonstruktören gör ofta digitala konstruktionsritningar i 3D.

Läs om Mattias Ackeby, konstruktör och metodutvecklare på Semcon i Göteborg, om möjligheterna att byta roller och utvecklas på företaget.

Materialingenjör

En materialingenjör är specialist på olika materials egenskaper och hur de kan användas. Man kan vara specialist på ämnen som exempelvis stål eller andra metaller, polymerer eller glas. Materialingenjören ger rekommendationer till konstruktörer när det gäller materialval och testar nya material.

Logistiker

En logistiker planerar och kontrollerar flödet av material och tillhörande administrativa flöden. Till exempel ser logistikern till att maskiner och teststationer ställs upp så att komponenter och färdiga produkter får ett naturligt och effektivt flöde genom en fabrik. Även när produkten ska levereras till kunden behövs logistiker för att optimera lager och transporter.