Test- och verifieringskonsult

Som test- och verifieringskonsult är det vanligt att arbeta med komplexa system inom programvaruindustrin. En test- och verifieringskonsult kan arbeta med att kvalitetssäkra allt från delsystem till hela produkter och processer, eller att som testledare definiera och implementera olika nya testprocesser.

Provningsingenjör

En provningsingenjör arbetar med att utföra provningar och tester av olika typer av utrustning, alltifrån ett program till en fysisk produkt. Provningsingenjören ansvarar ofta för att planera, implementera, analysera samt avrapportera provningsarbetet och testerna. Rollen innebär även inlärning av ny teknik och system samt utveckling av nya sätt att genomföra provning och tester.

Projektledare

En projektledares ansvar är att planera och leda projekt. I arbetsuppgifterna ingår att fördela resurser, engagera projektmedarbetarna och se till så att alla jobbar mot samma mål och vision. Projektledaren ska planera och organisera arbetet så att tillgängliga resurser används effektivt och resultatet blir som planerat. Den samordnar också projektets olika arbetsuppgifter och att säkerställer att alla medverkande är eniga om projektets mål och syfte.

Projektingenjör

En projektingenjör koordinerar och samordnar arbete, övervakar installationer samt har hand om miljö- och arbetsmiljökrav i ett byggprojekt. Projektingenjören biträder ofta projektledaren med dokumentering och uppföljning av exempelvis tid, kostnad, kvalitet, risker, säkerhet, miljö och arbetsmiljö. Man kan också arbeta med beräkningar, konstruktion, utredningar, materialflöde och förstudier i rollen som projektingenjör.

Produktionsutvecklare

Produktionsutvecklaren arbetar med att förbättra och effektivisera processer, maskiner och utrustning inom produktion. En produktionsutvecklare inom tillverkningsindustrin medverkar i produktionsplaneringen och arbetar med utveckling och effektivisering av tillverkningsprocessen med fokus på bland annat ergonomi, ekonomi, kvalitet, materialflöde, underhåll och arbetsorganisation.

Produktionsberedare

En produktionsberedare arbetar med att produktionssätta produkter. Det kan innebära att utifrån konstruktionsritningar välja den mest kostnadseffektiva tillverkningsmetoden och ta fram operationsbeskrivningar och materiallistor som ligger till grund för tillverkningsprocessen. I arbetsuppgifterna ingår även att arbeta med produktkalkylering, strukturbyggnad och underhåll av produktdata i produktionssystem.

Processingenjör

En processingenjör dimensionerar anläggningens processer i en industri. Exempelvis ska en anläggning som byggs klara vissa produktionskrav och det är processingenjörens uppgift att kraven uppfylls. Som processingenjör arbetar man med konstruktion, programmering och utveckling av delar i bruk, industri, verk eller fartyg. I vissa fall ingår i arbetet att projektleda med ansvar för alla steg från konstruktion till drift.

Mjukvaruutvecklare

En mjukvaruutvecklare kan exempelvis arbeta med att utveckla program för olika ändamål eller arbeta inom design, implementering och underhåll av databaser. Ofta kan yrket innebära att man analyserar kravspecifikationer för att sedan tolka och omvandla dessa till konkreta programmeringsproblem och mjukvarulösningar. I arbetet ingår att förstå och tolka kundens det kunden efterfrågar för att kunna skapa och leverera en väl anpassad programvara till som möter behoven.

Logistiker

En logistiker planerar och kontrollerar flödet av material och tillhörande administrativa flöden. Till exempel ser logistikern till att maskiner och teststationer ställs upp så att komponenter och färdiga produkter får ett naturligt och effektivt flöde genom en fabrik. Även när produkten ska levereras till kunden behövs logistiker för att optimera lager och transporter.

Kvalitetskonsult

De flesta industriföretag har ett verksamhetssystem som de är kvalitets- och miljöcertifierade för. Vanliga miljöcertifieringar är ISO 9001 och ISO 14001. Kvalitetsingenjörerna arbetar med att ta fram de processer som krävs för att produkterna ska hålla den kvalitet som standarderna kräver. De arbetar med att testa produkterna och produktionen samt ta fram statistik för kvaliteten. Kvalitets- och miljöansvariga arbetar både med materialen i produkterna och i produktionen, så att de uppfyller kraven.