Vindkraftsprojektör

En vindkraftsprojektör kan arbeta med allt från enskilda vindkraftverk till uppförande av hela vindkraftsparker. Arbetet innefattar bland annat planering och projektering, utredningar av miljökonsekvenser, företagsekonomiska analyser och kommunikation med allmänhet och statliga instanser angående vindkraft.

Test- och verifieringskonsult

Som test- och verifieringskonsult är det vanligt att arbeta med komplexa system inom programvaruindustrin. En test- och verifieringskonsult kan arbeta med att kvalitetssäkra allt från delsystem till hela produkter och processer, eller att som testledare definiera och implementera olika nya testprocesser.

Teknikinformatör

En teknikinformatör arbetar med framtagning av teknisk dokumentation och anpassar instruktioner för olika produkter. Teknikinformatören strukturerar, visualiserar, och formger information för olika medier och målgrupper. Arbetet som teknikinformatörskonsult sker oftast i projektgrupper tillsammans med konstruktörer, utvecklare, servicepersonal, utbildare, produktspecialister och andra teknikinformatörer där du blir en del i arbetet från faktainsamling till publicering av informationsmaterial.

Systemutvecklare

En systemutvecklare designar och utvecklar system med utgångspunkt i den verksamhet tekniken ska stödja. Systemutvecklarens uppgift är att översätta verksamhetens förutsättningar och behov till realiserbara funktioner eller att genomföra själva programmeringen av dessa funktioner. Roller som ligger nära systemutvecklarens är systemutredare, systemanalytiker, systemdesigner eller systemtestare.

Projektledare

En projektledares ansvar är att planera och leda projekt. I arbetsuppgifterna ingår att fördela resurser, engagera projektmedarbetarna och se till så att alla jobbar mot samma mål och vision. Projektledaren ska planera och organisera arbetet så att tillgängliga resurser används effektivt och resultatet blir som planerat. Den samordnar också projektets olika arbetsuppgifter och att säkerställer att alla medverkande är eniga om projektets mål och syfte.

Produktionsutvecklare

Produktionsutvecklaren arbetar med att förbättra och effektivisera processer, maskiner och utrustning inom produktion. En produktionsutvecklare inom tillverkningsindustrin medverkar i produktionsplaneringen och arbetar med utveckling och effektivisering av tillverkningsprocessen med fokus på bland annat ergonomi, ekonomi, kvalitet, materialflöde, underhåll och arbetsorganisation.

Produktionsberedare

En produktionsberedare arbetar med att produktionssätta produkter. Det kan innebära att utifrån konstruktionsritningar välja den mest kostnadseffektiva tillverkningsmetoden och ta fram operationsbeskrivningar och materiallistor som ligger till grund för tillverkningsprocessen. I arbetsuppgifterna ingår även att arbeta med produktkalkylering, strukturbyggnad och underhåll av produktdata i produktionssystem.

Processingenjör

En processingenjör dimensionerar anläggningens processer i en industri. Exempelvis ska en anläggning som byggs klara vissa produktionskrav och det är processingenjörens uppgift att kraven uppfylls. Som processingenjör arbetar man med konstruktion, programmering och utveckling av delar i bruk, industri, verk eller fartyg. I vissa fall ingår i arbetet att projektleda med ansvar för alla steg från konstruktion till drift.

Mjukvaruutvecklare

En mjukvaruutvecklare kan exempelvis arbeta med att utveckla program för olika ändamål eller arbeta inom design, implementering och underhåll av databaser. Ofta kan yrket innebära att man analyserar kravspecifikationer för att sedan tolka och omvandla dessa till konkreta programmeringsproblem och mjukvarulösningar. I arbetet ingår att förstå och tolka kundens det kunden efterfrågar för att kunna skapa och leverera en väl anpassad programvara till som möter behoven.

Mekanikkonstruktör

En mekanikkonstruktör konstruerar olika maskiner, som till exempel tåg, flygplan, bilar och bussar. I arbetet med komplexa mekaniska konstruktioner bestämmer mekanikkonstruktören material, sammansättning och gör hållfasthetsberäkningar för alla ingående delar, till exempel kamaxlar och hjulupphäng­ning. Mekanikkonstruktören gör ofta digitala konstruktionsritningar i 3D.

Läs om Mattias Ackeby, konstruktör och metodutvecklare på Semcon i Göteborg, om möjligheterna att byta roller och utvecklas på företaget.