Anläggning

Teknikkonsulter inom anläggning är experter på utformandet av samhällets infrastruktur. I en stad planerar de stora anläggningar, som hur trafiknät, järnväg, gatubelysning och parker ska fungera och hänga ihop. Det är deras viktiga undersökningar och förarbeten som förutser framtidens behov och belastning på broar, vägar, hus och miljöer.

Läs intervjun med geoteknikern Victor Enbom.

Läs intervjun med avdelningschefen Sara Månsson.