Klimatsamordnare

Klimatsamordnaren har en bred roll inom ett företags klimatarbete, med ansvar för inventering av företagets utsläpp av växthusgaser, forma vision och mål för klimatarbetet och strukturera företagets arbete med att minska utsläppen. I rollen ingår också att ta hänsyn till samhällets omställning till ett förändrat klimat, det kan handla om att hålla utbildningar för medarbetarna, göra checklistor, ordna seminarier eller sprida aktuell information inom klimatfrågan inom företaget.