Test- och verifieringskonsult

Som test- och verifieringskonsult är det vanligt att arbeta med komplexa system inom programvaruindustrin. En test- och verifieringskonsult kan arbeta med att kvalitetssäkra allt från delsystem till hela produkter och processer, eller att som testledare definiera och implementera olika nya testprocesser.

Systemutvecklare

En systemutvecklare designar och utvecklar system med utgångspunkt i den verksamhet tekniken ska stödja. Systemutvecklarens uppgift är att översätta verksamhetens förutsättningar och behov till realiserbara funktioner eller att genomföra själva programmeringen av dessa funktioner. Roller som ligger nära systemutvecklarens är systemutredare, systemanalytiker, systemdesigner eller systemtestare.

Projektledare

En projektledares ansvar är att planera och leda projekt. I arbetsuppgifterna ingår att fördela resurser, engagera projektmedarbetarna och se till så att alla jobbar mot samma mål och vision. Projektledaren ska planera och organisera arbetet så att tillgängliga resurser används effektivt och resultatet blir som planerat. Den samordnar också projektets olika arbetsuppgifter och att säkerställer att alla medverkande är eniga om projektets mål och syfte.

Processingenjör

En processingenjör dimensionerar anläggningens processer i en industri. Exempelvis ska en anläggning som byggs klara vissa produktionskrav och det är processingenjörens uppgift att kraven uppfylls. Som processingenjör arbetar man med konstruktion, programmering och utveckling av delar i bruk, industri, verk eller fartyg. I vissa fall ingår i arbetet att projektleda med ansvar för alla steg från konstruktion till drift.

Mjukvaruutvecklare

En mjukvaruutvecklare kan exempelvis arbeta med att utveckla program för olika ändamål eller arbeta inom design, implementering och underhåll av databaser. Ofta kan yrket innebära att man analyserar kravspecifikationer för att sedan tolka och omvandla dessa till konkreta programmeringsproblem och mjukvarulösningar. I arbetet ingår att förstå och tolka kundens det kunden efterfrågar för att kunna skapa och leverera en väl anpassad programvara till som möter behoven.

Kvalitetskonsult

De flesta industriföretag har ett verksamhetssystem som de är kvalitets- och miljöcertifierade för. Vanliga miljöcertifieringar är ISO 9001 och ISO 14001. Kvalitetsingenjörerna arbetar med att ta fram de processer som krävs för att produkterna ska hålla den kvalitet som standarderna kräver. De arbetar med att testa produkterna och produktionen samt ta fram statistik för kvaliteten. Kvalitets- och miljöansvariga arbetar både med materialen i produkterna och i produktionen, så att de uppfyller kraven.

Elkonstruktör

En elkonstruktör tar fram lösningar för att tillgodose elbehovet hos exempelvis produkter, maskiner, produktionslinjer, byggnader eller ställverk. Elkonstruktören planerar hur elkablage ska dras och ser till att dragningen anpassas efter den omkringliggande miljön samt de regler och lagar som gäller där. En elkonstruktör kan arbeta nära den slutliga elkonsumerande produkten, då krävs ett nära samarbete med automationsingenjörer och programmerare eftersom logiken för styrning påverkar utformningen av elkonstruktörens lösningar. Man kan också arbeta med att dra fram elmatning genom en byggnad i samverkan med andra discipliner såsom ventilation och byggnadskonstruktion.

Elektronikkonstruktör

En elektronikkonstruktör arbetar vanligen med att rita elektriska kretsscheman som sedan ska tillverkas på kretskort. Arbetet utgår ifrån slutproduktens eller systemets funktion och tar fram lösningar som tillgodoser alla behov på ett effektivt sätt. Man samarbetar ofta med personer inom mekanik- och mjukvarukonstruktion. Tekniken inom elektronik utvecklas ständigt och det gäller som elektronikkonstruktör att hänga med utvecklingen och tillämpa ny teknologi för att kunna skapa förbättrade lösningar. Hårdvarukonstruktör och elektronikkonstruktör är olika titlar för samma yrke.

Beräkningsingenjör

En beräkningsingenjör genomför olika beräkningsuppdrag, de kan vara en fas av ett utvecklingsprojekt där beräkningsresultaten resulterar i förändringar eller i samband med skadeanalyser där man kanske utreder varför en konstruktion fallerat. Beräkningsingenjören kan arbeta med exempelvis mekanisk hållfasthet, gas- eller fluidflöden, värme eller processer. Beräkningsingenjören har hjälp av verktyg som beräkningsprogram av olika slag men genomför också beräkningar för hand.

Automationsingenjör

En automationsingenjör programmerar styrsystem för olika typer av applikationer och deltar i produktutveckling inom exempelvis industrin. Automationsingenjörer och programmerare skapar även system och programsystem för att styra exempelvis trafik. El- och automationsingenjören planerar eltillförsel och elinstallationer för produktionsutrustningar inom industrin. Andra uppgifter är att beräkna effektbehov, konstruera ställverk, dimensionera transformatorer, kablar och utrymmesbehov för kraftsystem. Till exempel skapar de skydds- och övervakningssystem för elkablar för att förhindra kabelbränder vid överbelastningar.

Läs om Bertil Nelson, automatingenjör vars unika kompetens gett honom många spännande uppdrag. Nu senast på Volvo Personvagnar.