En av tre i världen har ingen toalett

I dag, den 19 november, är det Världstoalettdagen med syftet att uppmärksamma dagens situation då en tredjedel av världens befolkning saknar tillgång till toalett. Detta inlägg syftar till att sprida budskapet samt att berätta hur just toaletten kommer in i mitt arbete som VVS- och energikonsult.

Jag blev intresserad av ämnet energi under mina resor efter gymnasiet där jag kunde se tydliga kopplingar mellan just energi och välfärd. Med målet att i ett framtida arbetsliv arbeta med hållbar energianvändning inledde jag därför fem års studier vid Civilingenjörsprogrammet i Energisystem vid Uppsala universitet för att sedan i juni 2015 ta min examen med fokus mot energieffektivisering i byggnader.

I arbetet som VVS-konsult ställs man ständigt inför frågeställningar om hur systemen i byggnaderna ska utformas för att på ett optimerat sätt minska energiförluster men samtidigt klara de lagar och krav upprättade för att de boende också ska må bra. I Sverige kan problemlösningen angående hygien och sanitet handla om att minimera risken för tillväxt av Legionella i tappvattensystemet eller hur avloppsvattnet ska transporteras bort och hur dess värmeenergi kan återvinnas. Frågeställningen om huruvida toaletter ska installeras i svenska bostäder är retorisk och ofta finns det fler än en toalett i samma bostad, allt för att öka komforten för de boende. Detta är inte lika självklart i fattigare delar av världen där toalettinvesteringen hamnar längre ner på prioriteringslistan.

Idag, år 2015, saknar en tredjedel av världens befolkning tillgång till toalett enligt Sida. Detta innebär att det inte finns något system för att transportera bort mänskligt avfall till en central plats längre bort från människor. Detta förenklar spridning av sjukdomar och Sida har presenterat siffror om att 1800 barn varje dag dör på grund av brist på sanitet och hygien. Tänk att någonting så enkelt som en toalettstol och ett avloppssystem kan rädda livet på många av dessa människor.

Ägna gärna en tanke vid nästa toalettbesök åt systemet och hur du hade hanterat situationen i ett långsiktigt perspektiv om vi teknikkonsulter glömt projektera för en i din bostad. Bostadssituationen hade minst sagt sett annorlunda ut.

Jonathan Marstorp

Jonathan Marstorp är VVS- och energikonsult på Incoord