Hifab kvalitetsgranskar när Linköpings kommun bidar till svenskt samhällsbygge

Under åren 2012-2017 har Linköpings kommun genomför ett omfattande stadsbyggnadsprojekt, Vallastaden, med inflyttning under hösten 2017 i samband med Sveriges största bo- och samhällsexpo. På fem år byggdes 1 000 bostäder och över 40 aktörer var involverade. Projektet har bidragit till svenskt samhällsbyggande tack vare sitt nytänk kring marktilldelning och ett ständigt fokus på kvalitet, säger Hifab.

Johan Bäckström är
avdelningschef på Hifabs kontor i Linköping. Han har varit engagerad i
projektet redan från start men 2018 klev han in som kvalitetsgranskare och får
nu även stöttning av kollegan Danilo Iljic.

– Det här projektet har många
unika aspekter men det som främst har bidragit till att stadsdelen saknar
motstycke är sättet att tilldela mark – här har det varit kvalitet som har fått
gå före pris. Ett pris sattes på marken och därefter var alla byggherrar
tvingade att påvisa vilka kvalitetshöjande åtgärder de skulle kunna genomföra.

Istället för ett typiskt
gestaltningsprogram togs ett kvalitetsprogram fram tidigt i projektet, vilket
angav ett antal krav och rekommendationer. Kvalitetsprogrammet grundade sig i
detaljplanen och har haft en stark påverkan på alla projekt som genomförts inom
ramen för Vallastaden. Föreskrifterna i programmet utgick från olika områden
som innefattade bland annat energi, social hållbarhet och gestaltning. Som
kvalitetsgranskare har Hifab ansvarat för uppföljning och granskning för att
säkerställa att alla aktörer håller vad de lovar utifrån de uppsatta
kvalitetskraven.

– Kvalitetsgranskningen
sträcker sig längst med hela byggcykeln; från bygglov till färdigt projekt.
Byggherrarna har inte fått bygga förens vi har granskat deras handlingar och
ser att de kommer kunna leva upp till det uppställda kvalitetskraven. De har
heller inte fått godkänt förens vi har slutgranskat bygget. Kontinuerligt
längts resans gång har vi även arbetat med uppföljning av resultat för att se
vad som har fungerat bra och mindre bra. Tack vare detta arbetssätt har vi fått
med oss många viktiga lärdomar från projektet, berättar Danilo Iljic,
biträdande kvalitetsgranskare från Hifab.

Den som besöker området slås
av att det är tätt mellan bebyggelsen och att det finns många platser för
socialt umgänge. Även det finns det en tanke bakom. Johan Bäckström förklarar
lite kring några av de mest utmärkande aspekterna i området.

– Något som ytterligare har
gett området dess särprägel är att marken tilldelades i så kallade tegar – små,
smala markområden. De ovanligt små byggrätterna har rymt cirka 15-20 bostäder
vilket har gett goda förutsättningar för en blandning av hustyper och en stor
variation av intryck och byggnadstyper. Vi har även velat skapa en täthet i
stadslivet. En tät stadsdel ökar chansen för möten i vardagen och stadsdelen är
formad till att leda dess invånare till att ses och nätverka.

Det är en stadsdel i framkant
och förhoppningsvis kan andra aktörer inspireras och ta vid på andra orter i
Sverige.

– Vi har en stor kunskapsbank
med erfarenhet från det här projektet – vi ser att de höga kraven på kvalitet
har varit en framgångsfaktor och vi delar gärna med oss av våra erfarenheter,
avslutar Johan Bäckström.

Projektet Vallastaden är det
största uppdraget som Hifab Marknadsområde Öst har och kommer att löpa på i
minst fem år framöver.