Jag ville utveckla mina tekniska kunskaper från studietiden

Jag ville utveckla mina tekniska kunskaper från studietiden vidare och prova på yrket som konsult. Tyréns var ett företag som jag uppfattade som speciella med ett stort genuint intresse för teknisk utveckling och möjlighet genom ägandeformen att utveckla och driva nya idéer.”

Sara Månsson, avdelningschef:

Du valde Tyréns som arbetsgivare – varför?
– Jag ville utveckla mina tekniska kunskaper från studietiden vidare och prova på yrket som konsult. Tyréns var ett företag som jag uppfattade som speciella med ett stort genuint intresse för teknisk utveckling och möjlighet genom ägandeformen att utveckla och driva nya idéer.

Vad gör du i din roll på Tyréns idag?
– Jag arbetar som avdelningschef på broavdelningen i Malmö. I den rollen arbetar jag delvis som chef med uppgifter som resursplanering, strategi, utveckling, rekrytering, ekonomi, personalhantering och anbudshantering samt som konsult med projektering av broar.

Tycker du att din utbildning passar det jobb du har? På vilket sätt?
– Jag är Väg- och vatteningenjör med inriktning mot anläggningsteknik. Det är nog den bästa möjliga utbildning jag kunde ha haft med mig i min nuvarande roll. Men jag tror samtidigt att man formas så mycket i sina olika anställningar, att inriktningen på utbildningen efter ett tag blir av underordnad betydelse. Som civilingenjör har man hunnit få med sig en bred utbildning där man bland annat inser att det i många fall behövs hjälp av andra experter inom närliggande tekniska område, t.ex. geoteknikern och vägprojektören.

Vad är den största utmaningen i ditt jobb?
– Få broavdelningen i Syd att bli en stor, stabil och konkurrenskraftig broavdelning.

Hur vill du utvecklas? Vad gör du till exempel om 5 år?
– Jag vill bli en bättre broingenjör, jag vill arbeta i 3D, jag vill ha en bra helhetskunskap om brovärlden i allt från projektering till konstruktion i teori till verklighet och jag vill älska mitt jobb.

Hur fick du kontakt med Tyréns? Har du några tips till andra som vill göra det du gör?
– Första gången var genom min handledare i examensarbetet för LTH som var industridoktorand från Tyréns. Mitt tips är att alltid berätta vad du vill arbeta med, ingen (som jag känner i alla fall) kan läsa tankar, blir dina mål uttalade är det lättare för andra att hjälpa dig att nå dem.