Norconsults Elisabeth Tornberg vill toppa landskapsteamet

”Vi-känslan som finns här har jag inte upplevt någon annanstans” summerar Elisabeth om sin första tid på Norconsult. Nu vill hon toppa teamet med fler personer och utöka kompetensen inom samtliga delar av hållbar stadsutveckling, säger Norconsult.

Elisabeth har lång erfarenhet av landskapsarkitektur. På ett hennes välfyllda CV syns bland annat sakområdesansvarig på Stockholms Stad, doktorand vid KTH och specialist på Trafikverket. Men något som var relativt nytt för henne var rollen som teamchef. 

– Det är väldigt roligt att göra resan med att bygga upp ett team, säger hon. Planen är att komplettera gruppen med fler personer – gärna med kompetens inom hållbarhet, planering och infrastruktur, fortsätter hon.

Hon ser en stor fördel att arbeta på ett tvärfackligt konsultbolag där man utnyttjar och delar med sig av varandras kunskaper på ett prestigelöst sätt.

– ”Vi-känslan” som finns på Norconsult har jag inte upplevt någon annanstans. Här hjälper man varandra oavsett teknik eller geografisk tillhörighet – vi är som en stor familj! Det finns ingen intern konkurrens, man tänker och lever samarbete fullt ut, säger Elisabeth.

Just nu arbetar teamet bland annat med ett dagvattenprojekt för Gröna Dalen samt gestaltning av torg, platser och parker i nya stadsdelen Barkabystaden. Snart påbörjar de även projektering av utemiljöerna kring Lidingö Simhall. Framöver ser hon gärna att teamet arbetar både med social och ekologisk hållbarhet i stadsutvecklingsprojekt.

– Det räcker inte enbart att gestalta en fin gård, man behöver ta reda på vad de boende kring gården vill uppleva när de vistas där, säger Elisabeth. Vilka kvaliteter vill vi skapa. Att ha med sig social hållbarhet tidigt i planeringsprocessen blir en viktig pusselbit i att förebygga utsatthet i bostadsområden, avslutar hon.