Om Bliteknikkonsult.nu

BliTeknikkonsult.nu är sajten som vill tydlig- och synliggöra allt som teknikkonsulter bidrar med i samhället och vara en brygga mellan företagen och studenterna. Vi vill ge studenterna en vidare syn på vad konsultrollen innebär och kan vara. Presentera en nyanserande bild av de möjligheter som väntar dem som teknikkonsulter och ge möjligheter att komma i kontakt med branschen.

Initiativet till BliTeknikkonsult.nu togs av Innovationsföretagen och i februari 2019 beslutade Innovationsföretagen att låta Teknikdygnet ta över driften av Bliteknikkonsult.nu.

Teknikdygnet är företagsoberoende sajt som rapporterar om de senaste nyheterna från teknikkonsultbranschens aktörer som bidrar som samhällsbyggare. För mer information om Teknikdygnet www.teknikdygnet.se.

Vi som står bakom Teknikdygnet.se är Partner Vertical AB – ett bolag som bland annat arbetar med att sammanställa och presentera information för olika branscher samt lyfta fram intressanta ämnen som våra läsare kan ta del av

Kontaktperson är Malin Looft Nyquist, marknadschef Teknikdygnet, 0736-79 41 00, malin.looftnyquist@teknikdygnet.se.