Projektledare inom exteriör och interiör

– Hos Semcon kan man vara sig själv och får hjälp med att vidareutvecklas.
Det säger ingenjören Jan Hinrich Müller, som själv började som praktikant i Wolfsburg och nu avancerat till projektledare.

– Semcon är ett mycket öppet företag, där man månar om både elevpraktikanter och äldre yrkesverksamma som söker nya utmaningar, berättar Jan, som utvecklar dörrpaneler för samtliga OEM-tillverkare hos Semcon. Jan ser till att bilförare oavsett kroppsstorlek sitter komfortabelt i bilen och kan använda dörrelementen, samtidigt som föraren ska klara en svår sidokrock så bra som möjligt.

– Den största utmaningen i mitt arbete är att kombinera alla ergonomiska aspekter med säkerhetskraven och kundernas önskemål om design, fortsätter Jan.

Hans väg in i företaget är klassisk: Efter avslutad praktik skrev Jan sitt diplomarbete och fick anställning som konstruktör. Sedan två år är han projektledare inom interiör och siktar härnäst på att bli teamledare. Genom åren har han hållit fast vid dörrpaneler som specialområde. Det är fortfarande lika spännande.

– Med hjälp av nya material och geometriska trick kan vi ständigt ta fram nya designelement som egentligen inte är godkända, och ändå få fem stjärnor i ett krocktest.

Kreativiteten främjas av det öppna klimatet som råder inom teamet och mellan alla avdelningar.

– Innan Semcon provade jag kort på att jobba på ett annat företag. Där fick var och en klara sig själv. Här kan man däremot när som helst vända sig till kollegor eller chefer när man inte kommer vidare.

Artikeln är skriven av Semcon.