Rejlers fullföljer förvärvet av Neste Engineering Solutions

Rejlers har idag fullföljt det förvärv av strategiskt betydelsefulla verksamheter från Neste Engineering Solutions som offentliggjordes den 19 juni i år, säger Rejlers.

De förvärvade
enheterna består av 330 anställda i Finland, Sverige och i Förenade
Arabemiraten (Abu Dhabi) och stärker Rejlers inom energiområdet. Rejlers
övertar expertis inom processindustrin, särskilt inom hydrocarbon- och
bioindustrin där de förvärvade enheterna har årtionden av erfarenhet av uppdrag
i alla delar av livscykeln. Parterna har även ingått ett femårigt strategiskt
samarbetsavtal.

På årsbasis
omsätter de förvärvade enheterna ca 35 MEUR (varav ca 25 MEUR i Finland) med en
rörelsemarginal (EBITA) om ca 10 %. Efter transaktionen har Rejlers ca 2 300
kvalificerade medarbetare.

Köpeskillingen
för förvärvet uppgår till 21 MEUR och finansieras genom banklån om 220 MSEK.
Under löptiden kommer Rejlers, vilket också framgick av pressmeddelandet den 19
juni, att överväga att delvis återbetala lånet genom nyemission av aktier,
vilket kan komma att ske antingen genom en riktad emission eller genom en
företrädesemission. Om en nyemission blir aktuell kommer den att genomföras med
stöd av bemyndigande från årsstämman.