Så blev de 50/50 mellan könen – han blir nominerad till årets jämställdhetspris

Avdelningen Broteknik på WSP i Stockholm har trots få kvinnor i branschen lyckats med målet att vara 50 procent kvinnor och 50 procent män. Målmedvetet arbete och en förmåga att tänka utanför boxen ligger bakom framgångarna.

Jämställdhetsarbetet har engagerat hela gruppen men den samlande kraften har varit avdelningschef Johan Lindersson som nu också nomineras till årets jämställdhetspris 2018 av tidskriften Svensk Betong.

Ur motiveringen

”Johan Lindersson har visat på arbetsgivarens och ledarskapets möjligheter att utan orättvisa sätta an tonen och föregå med gott exempel. Framför allt vill vi lyfta fram hans strategi för rekrytering till avdelningen som nu har lett till önskat resultat. Johan har bland annat uppnått detta genom att aldrig säga nej till en kunnig kvinna som söker jobb. Detta trots att det inte alltid funnits arbete just då. Långsiktigheten i hans strategi har givit det resultat han önskar. Hans ledarskap vittnar om en stark målmedvetenhet och stark långsiktig hållning till jämlikhet utan att behöva ta till kvotering.”

Tidskriften Betongs jämställdhetspris delas ut till företag, projekt eller en person som genomfört viktiga insatser som främjar jämställdhet. Från och med idag kan du rösta på din favorit här. Priset delas ut på Betonggalan den 22 november.