Så ser Swecos önskelista ut

Swecos framtida tillväxtambitioner är vad gäller förvärv främst inriktade på Danmark, Tyskland, Nederländerna, Belgien och Storbritannien, medan den historiska kärnan i Sverige, Norge och Finland främst väntas få nöja sig med att växa organiskt framöver, skriver DI på sin hemsida.

Det sade Swecos vd Tomas Carlsson vid onsdagens kapitalmarknadsdag, där de fem länderna betecknades som Swecos ”framtida tillväxtplattform”.

”Fokus här är att öka lönsamheten, och vi talar också om förvärv för att göra om tricket från Norden för att nå marknadsledarskap”, sade han om de förstnämnda fem länderna, där Sweco omsätter 5,4 miljarder kronor, hälften av omsättningen i de tre historiska kärnländerna (där förvärv dock inte är uteslutet).

Beträffande finansiella mål upprepade bolaget ambitionen att nå en rörelsemarginal på 12 procent, men Tomas Carlsson sade att detta snarare handlar om att signalera vad som är görbart än att det är något som ska försöka uppnås i närtid: Swecos ambition är att köpa bolag med lägre marginal och lyfta dessa, och detta skulle inte vara görbart om man är alltför inriktad på att nå lönsamhetsmålet.